Copy

28 juli 2020  U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat vermeld op onze ledenlijst


In deze nieuwsbrief:
  • Van het bestuur
  • Nieuws uit het gemeentehuis
  • We gaan elkaar weer zien
  • Onze leden aan het woord

Van het bestuur 

Beste mensen 
We zitten nog steeds in een vreemde bizarre “corona“-tijd . Komt er een 2e golf? We moeten het allemaal afwachten hoe dit gaat verlopen.
Hopelijk is iedereen er wel een beetje goed doorheen gekomen en dan bedoel ik in eesrte instantie je gezondheid, want dit is echt het belangrijkst, het zakelijke aspect komt hierna, maar denk toch met sommige inkopen en uitgaves aan je collega die je van dichtbij kent en die het zwaar heeft en die je het ook gunt. Daar is onze vereniging ook voor: verbondenheid met elkaar.

Maar toch wil ik jullie er als penningmeester van deze club op attenderen dat wij 1 maart jl. facturen verstuurd hebben voor de contributie waarvan er nu nog steeds heel veel niet betaald zijn. Kijk het na en laat het weten: info@ondernemersverenigingnissewaard.nl

Verder zijn wij natuurlijk op 1,5 m afstand van elkaar weer aan het vergaderen geslagen en bereidt de activiteitencommissie weer superleuke activiteiten voor. Verderop in deze nieuwsbrief meer daarover en lees hem goed door want we missen jullie echt, de bijeenkomsten, de gezelligheid en het kletsen en netwerken met elkaar.
Hopelijk komt hier snel verandering in maar zoals ik het vandaag hoorde... Houd ik mijn hart vast.

“Stay postitive en stay safe“ en hopelijk tot snel.
Lieve groet van Ellen 

Uitwerking Herstelbudget VOVID-19 voor ondernemers

Op 24 juni jl is er bestuurlijk geweest tussen wethouder Soeterboek en de voorzitters van BIZ Centrum, BIZ Halfweg-Molenwatering, MKB RR, OFS en OVN. Doel was om met elkaar te bespreken hoe het initiatief van de gemeente Nissewaard voor een Herstelbudget COVID-19 kan worden uitgevoerd.

De gemeenteraad heeft op 8 juli jl heeft ingestemd met een Herstelbudget COVID-19 van € 500.000. De daarbij vastgestelde spelregels zijn bijvoorbeeld dat de ondernemer op 1 februari 2020 een hoofdvestiging binnen de gemeente Nissewaard heeft en dat, indien mogelijk, eerst een beroep gedaan wordt op de regelingen van de Rijksoverheid of een bank. Bij de inzet van het herstelbudget wordt ook gekeken naar de ondernemers die inspelen op het Corona-/toekomstbestendig maken van hun onderneming en het behouden van werkgelegenheid.

Vanuit het overleg met de voorzitters is aanvullend geadviseerd is om voor collectiviteit te zorgen en dus geen individuele arrangementen (zoals leningen) aan te gaan.

Het gezamenlijke idee is het inrichten van een informatie en adviespunt voor de ondernemers in de gemeente Nissewaard. Daarnaast wordt gedacht aan een systeem van vouchers voor advies (bijvoorbeeld door een accountant) om een bedrijfsmatige vraag te kunnen beantwoorden of om de kansrijkheid van een initiatief te kunnen beoordelen.

Afgesproken is om in de tweede helft van september een bijeenkomst te organiseren om alle ondernemers verder te informeren, rekening houdend met alle Corona-voorschriften.

Risico niet nakoming aanlegafspraken glasvezel in het buitengebied

De afgelopen periode is er overleg geweest met de directie van Delta Fiber netwerk (voorheen Glasvezel Buitenaf) omdat zij een deel van het buitengebied van Nissewaard (met name langs het Spui) niet willen aansluiten. Wethouder Soeterboek is van mening dat de met de gemeenten op Voorne-Putten overeengekomen aanlegafspraken nagekomen dienen te worden. De directie van Delta Fiber netwerk blijft echter haar standpunt herhalen. Als Delta Fiber vasthoudt aan haar standpunt zal zij door de gemeente in gebreke gesteld worden voor het leveren van een wanprestatie.

In de contacten van de gemeente met Nissewaardse ondernemers blijkt dat Delta Fiber netwerk via de onderaannemers reeds melding maakt van haar voornemen dan wel besluit om in een deel van het buitengebied van Nissewaard geen glasvezel aan te leggen. Dit eigenstandig optreden betreurt wethouder Soeterboek zeer. De afspraken van de gemeenten op Voorne-Putten voor aanleg van glasvezel in het buitengebied zijn juist bedoeld voor de inwoners en ondernemers in dit gebied.

We gaan elkaar weer zien

Zoals het er nu naar uitziet kunnen we binnenkort weer bij elkaar komen. Natuurlijk met inachtname van de regels zoals opgelegd door de veiligheidsregio. Denk daarbij aan de onderlinge afstand maar ook aan de verplichte aanmelding vooraf en de gezondheidsverklaring aan de deur.

We trappen af op vrijdag 4 september met de haringparty.
Locatie: Tuinaanleg Aad van der Wagt, Lange Putseweg 2a Hekelingen.
Aanvang: 17:00 uur.
Voor deze bijeenkomst vragen we een eigen bijdrage van €15,- per persoon, over te maken op de bankrekening van de OVN: NL71 RABO 0351 6518 10 o.v.v "haringparty".
Aanmelden verplicht: info@ondernemersverenigingnissewaard.nl

15 oktober Algemene ledenvergadering en bedrijfsbezoek Estron
Locatie: Shannonweg 84/86 Botlek.
De officiële uitnodiging volgt nog. 

11 november Netwerkborrel
Locatie: Bij Ome Jannes, Malledijk 1a, Spijkenisse

13 december Kerstbrunch
Locatie: Pleun Dekker, Kerkweg 7, Zuidland 

Aanmelden haringparty

Tot slot... De situatie bij onze leden loopt individueel sterk uiteen. De een werkt zich de tandjes, een ander zit duimen te draaien en weer een ander merkt geen verschil met vorig jaar. Belangrijk is dat we begrip hebben voor elkaars  situatie en daar waar mogelijk proberen te helpen. Doe daarom ook je zaken dicht bij huis en steun andere leden van de OVN. En wil je iets delen over je aangepaste werkwijze, openingstijden, producten en leveringen, stuur een berichtje naar secretariaat@ovninfo.nl en we plaatsen het in deze nieuwsbrief en op de speciale website ovninfo.nl. Hier vind je ook corona-links naar belangrijke informatiepagina's van de overheid en belangenorganisaties.

En dan nog even dit: Ga je nog met vakantie? Geniet ervan! Maar blijf verstandig en houd je omgeving in de gaten, dan kom je gezond weer terug.

Ad van der Linden, secretaris

Ga naar ovninfo.nl voor belangrijke links voor ondernemers tijdens de coronacrisis

Onze leden aan het woord

Korte berichten van OVN leden. Heb je zelf iets te melden? Stuur je bericht van maximaal 50 woorden met vermelding van bedrijfsnaam en telefoonnummer  (geen foto's) via onderstaande button naar de OVN en we doen ons best dit in de eerstvolgende uitgave te vermelden. Deze en eerdere berichten kun je ook lezen op ovninfo.nl

Mijn vermelding "Onze leden aan het woord"
Secretariaat
Harregatplein 3a, 3214 VP Zuidland
www.ondernemersverenigingnissewaard.nl


Privacy Ondernemersvereniging Nissewaard
Wij versturen deze nieuwsbrief aan onze leden en belangstellenden.
U kunt op elk moment een verzoek indienen naar welke gegevens van u in ons bezit zijn.
Mailchimp is een verzendservice die uitsluitend uw email adres gebruikt voor verzending van onze nieuwsbrieven

Wilt u deze mails niet meer ontvangen?
U kunt uw instelling aanpassen of  u afmelden.

Email Marketing Powered by Mailchimp