Copy

Terugblik Segbroek 30 juni 2016

Klik hier voor de online versie

Bij Sportvereniging Quick in Segbroek vond donderdag 30 juni het tweede wijkevent plaats van een serie wijkevents onder de titel ‘Welkom in de Jungle’. Het event in Segbroek trok ruim 30 professionals uit de zorg, het welzijnswerk en gemeente die met elkaar het hoofd bogen over het vraagstuk: hoe komen we samen in deze wijk van ‘overleven’ in deze jungle, tot ‘leven’?
 

De aanleiding voor dit idee?
 

Economische en demografische ontwikkelingen geven geen zorgeloos beeld van onze gezamenlijke toekomst: er wordt bezuinigd op de zorg, de top van de vergrijzingscurve is nog lang niet bereikt en we zien het aantal potentiële werkers in de gezondheidszorg in de toekomst afnemen. Resultaat is een ‘perfect storm’: een verwachtte, omvangrijke, groei van de zorgvraag, géén groei van de groep zorgprofessionals en een afgeslankt beschikbaar budget voor professionele dienstverlening.

Soms lijkt het dat we door de hoeveelheid veranderingen en opgelegde nieuwe taken door de bomen het bos niet meer zien. Veranderende wet- en regelgeving, een sterk toenemende complexiteit aan zorgvraagstukken, substitutie, samenwerking met wijkpartners en burgers. De druk op de eerste lijn neemt steeds meer toe. Het lijkt wel een jungle waarin we ons begeven. Een jungle waarin we soms harder bezig zijn met overleven, dan met leven. Leven in de jungle vraagt het vermogen tot veranderen, snel aanpassen, pro-activiteit, samenwerken en slimme oplossingen bedenken. Maar ook kansen zien en pakken. Van de zorgprofessional wordt een verandering in visie en werkwijze gevraagd, dit is niet altijd even makkelijk.

Rondom deze vraagstukken zijn er vier workshops ontwikkeld, deelnemers konden zich er voor twee inschrijven. Door deze workshops en netwerkmomenten, kwamen de veranderingen en mogelijke oplossingen ruimschoots aan bod!
Gedurende het event was duidelijk dat de noodzaak samen te werken en elkaar in de wijk Segbroek beter te vinden bij iedereen hoog in het vaandel te staan. Samen bereik je meer!
Lijn1 werkt samen met Gezondheidscentrum ‘Akelei’ en ruim zestig professionals uit de wijk in het project ‘Wijk aan Zet’. Tijdens het welkom vertelden huisarts Eric Warmenhoven en apotheker Eva Siedenburg over het nut en de noodzaak van samenwerken, zodat de professionals in de wijk in de toekomst niet ‘verzuipen’ door toename van het werk, maar ook  samen ervoor zorgen dat veel mensen niet doorverwezen hoeven te worden naar ziekenhuizen in de regio. Eerder had Lijn1 al een interview met Eva, kijk hier voor het volledige interview.
 

Over de workshops


In de workshop ‘Het Ecosysteem van de wijk en de verbindingen daarin’ wordt stilgestaan bij systeemtheorie en systeemdenken als vertrekpunt voor het ontdekken van jouw eigen ecosysteem. Praktisch in kaart brengen, delen van uitkomsten en verkennen van de overeenkomsten en verschillen. Daarnaast wordt gekeken naar de verbinding (de relatie) tussen de zelf geschetste systeemelementen. Wat bepaalt de kwaliteit van de relatie? Hoe sterk of hoe zwak is de verbinding? Ook dit samen verkennen en concretiseren leidt tot bewustwording en daardoor tot actie! In de workshop al, met een verdere uitwerking tijdens het eten. Want ook de relatie met de andere workshops wordt gelegd. Een prachtig resultaat van een inspirerende avond.
 
Hans Verroen, “Binnen de wijk wil ik weten welk poppetje doet wat doet, het is belangrijk elkaar te weten te vinden!"
Tijdens de workshop “Pion of pionier, wat kies jij?’ werd openhartig gesproken over de rollen die je zowel privé als in je rol van professional kunt verkiezen en vervullen. Daarnaast werd er gesproken over dromen en behoeften.
“Ik ben een pion, maar ik werk gelukkig met heel veel plezier in een pioniersorganisatie!”
 
De workshop ‘Vitaliteit in jouw wijk; maak jij het verschil?’ zet deelnemers direct in de vitaliteitsstand.
 
Ik zal vaker ook in mijn werk leuke, ontspannende momenten inbouwen!”
 
In de workshop ‘Welkom in de jungle van technologische innovaties’ wisselden de deelnemers, na een korte introductie op dit thema, ervaringen uit over het gebruik van technische innovaties als professional en als consument. Domoticakoffers, sensoren, slimme dispensers, apps, online hulp en chatservices, ‘blended’ ondersteuning, online deelplatforms, inzet van sociale media en nog zoveel meer… het is een echte jungle! Maar, waar zitten de kansen? En hoe bewust zijn de workshopdeelnemers hiervan?
De zorgvraag verandert en het inzetten van deze innovaties biedt kansen om in te springen op veranderend consumentengedrag. Eén van de vragen was: “In hoeverre benut jij deze kansen?” Een aanwezige psycholoog benoemde dat zij zich door het volgen van de workshop en het uitwisselen van ervaringen bewust is geworden van het feit dat zij op dit vlak meer kan inzetten en kan aansluiten bij wensen en behoeften die bij haar  populatie bestaat. De fysiotherapeut vulde aan dat hij eigenlijk toch al ongemerkt best veel technologische mogelijkheden benut. Er ontstond een mooie discussie en uitwisseling over hoe aanwezige professionals technologische innovatie op dit moment een plek geven binnen het werk… en ook hoe zij zich als consument begeven in deze jungle.

 
Yolanda van de Marel, “Bereikbaarheid van de huisarts, dat heb ik vandaag vaak voorbij horen komen. Daar wil ik wat mee!”
 
Sommige deelnemers waren een week eerder al bij het wijkevent in Loosduinen aanwezig, zij vertelden enthousiast dat ze de workshops zo leuk vonden dat ze de andere twee ook wilden meemaken.

Carola, “Een andere wijk, een andere locatie, mijn verwachting was anders. Maar, weer heeft dit event aan  mijn verwachting voldaan! Het was confronterend op een zeer positieve manier.”

Op de vraag of dit event voor iedere wijk een aanrader is, zegt Anouk: "Absoluut, want ik vind dat zorgverleners van elkaar moeten weten wat er nog meer aan zorgaanbod om hen heen is, dan het vak dat je zelf uit oefent. Het moet laagdrempeliger worden om eens een zorgverlener uit een andere professie te benaderen, zodat je anderen erbij kunt halen om de cliënt / patiënt beter te kunnen helpen, of eigenlijk vollediger te kunnen helpen.  
Ik heb voorheen in een gezondheidscentrum gewerkt waar ook de samenwerking op papier was geregeld (dus voor de verzekeraars en voor de financiën), maar er waren nog steeds enorme drempels om elkaar te benaderen. Tuurlijk willen we allemaal geld verdienen, maar ik denk dat het belangrijk je andere zorgverleners in de wijk als partner te zien en niet als concurrent. De wijken verouderen, dus er is zorgvraag zat en daarbij is de een goed in dit en de ander goed in dat, maar gebruik van elkaars expertise! Het scheelt jou soms enorm veel werk, omdat de ander het wiel al heeft uitgevonden en wellicht connecties heeft op een gebied dat voor jou nog relatief onbekend is. Het is soms moeilijk (ook voor mij) om dingen uit handen te geven, want iedereen wil alles bij zichzelf houden."
 

 

Met het wijkevent ‘Welkom in de Jungle’ bezoekt Lijn1 de komende maanden de verschillende wijken in de regio Den Haag. “We kijken alweer uit naar onze volgende ontmoeting met nog meer van deze gedreven en inspirerende professionals”, aldus Debby de Jongste. Wil je ook in jouw wijk een gratis event waarin jij jouw partners kan ontmoeten en workshops kan volgen over vitaliteit, ondernemerschap en samenwerken. Neem contact met ons op en dan komt op onderstaande uitnodiging jouw wijk te staan!
 

Wil je op de hoogte blijven van onze acties en nieuws, volg ons dan op onze Social Media Kanalen (direct volgen via onderstaande linkjes)

Sinds kort is Lijn1 ook actief op Facebook, volg ons door de pagina te liken.

Website
Website
Email
Email
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
YouTube
Copyright © 2016 Lijn1 Haaglanden, All rights reserved.


Gegevens veranderd? of uitschrijven voor deze nieuwsbrief?
Hier kunt u uw gegevens aanpassen of afmelden voor de nieuwsbrief