Copy
Inbjudan stråkmöte Norrtåg och Järnvägsforum Norr, 8 februari
View this email in your browser
Inbjudan

Stråkmöte Norrtåg AB &
Järnvägsforum Norr i Ånge

8 februari 2017
Hotell Mittlandia, Ånge
9.30-15.00
Norrtåg AB och Järnvägsforum bjuder in till ett samtal om gränsöverskridande utveckling med fokus på järnvägens betydelse och Mittstråket till Norge.

Program

9.30 Stråkmöte Norrtåg AB (Norrtåg Sundsvall ank 9:21 Östersund 8:33 )

11.15 Lunch

12.00 Järnvägsforum Norr: Utveckling över gränser

Nationella plan för transportinfrastruktur 2018-2029
Nuläge med Näringsdepartementet

Åtgärdspaket för Mittstråket, Stora Helvetet och Meråkerbanan
Pågående arbete och utveckling framöver med Trafikverket

Ökat utbyte och samarbete genom snabbare kommunikationer till starka regioner i Norge och en till internationell flygplats
Vad betyder det för besöksnäringen?

14.15 Workshop
Ökad samverkan Sverige-Norge och ett ökat utbyte med en tredje tur - Uppstart inför Interreg-projekt för ökad gränsöverskridande utveckling längs Mittstråket med Mittnordenkommittén och projekt Mittstråket

15.00 Avslut

Avgång Norrtåg mot Östersund 15:23 Sundsvall 16:33

Anmäl dig idag genom att klicka här!
Boka din resa med avgång från Östersund 7:29 och Sundsvall 8:05 genom att klicka nedan!
Har du synpunkter om Järnvägsforum Norr eller idéer på hur vi kan öka engagemanget ytterligare eller utveckla våra forum? Tveka inte att kontakta oss via Joakim Berg, projektledare, +4670-239 54 60 , joakim.berg@norrtag.se
Copyright © 2016 Intresseföreningen Norrtåg, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp