Copy
Program, November 28-29, Umea
View this email in your browser

Välkommen till Järnvägsforum Norr!

28 - 29 november, Umeå
Plats: Elite Hotel Mimer, se karta nedan!

Varmt välkommen till två dagars samtal om hur vi tillsammans kan stärka Europas utveckling genom bättre transporter i Norra Sverige, Norge och Finland.

Konferensen håller till på Elite Hotel Mimer och är uppdelad i två delar, från lunch måndag till lunch tisdag.

 
Måndag, 28 november - Del I
12.00 Lunch på Elite Hotel Mimer (parallellt med lunch enl särskild inbjudan)

13.30 Välkommen till Järnvägsforum Norr / Rail forum north
”Varför är investeringar i Norra Sverige bra för hela landet?”

Infrastrukturminister Anna Johansson redovisar inriktningen på infrastrukturpolitiken 2018 – 2029

14.00 Hur bidrar investeringar i norr till ett starkare och mer funktionellt transportsystem i hela landet?

Botniska korridoren en förutsättning för världsledande näringsliv
På vilket sätt bidrar Botniska korridoren till jobb och tillväxt i hela landet? På vilket sätt kan arbetet inom Botniska korridoren bidra till att stärka den svenska transportinfrastrukturen via EU?

Vad är Nya Ostkustbanan? 

Ostkustbanan har blivit en flashals i hela det nationella transportsystemet. Med dubbelspår skulle kapaciteten fyrdubblas och restiderna halveras. Istället för 6,5 timmar Stockholm - Umeå skulle det ta 3,5 timme! Sträckan Stockholm - Sundsvall skulle ta 2 timmar. Ett dubbelspår byggs i olika etapper och man börjar med de sträckor som ger störst nytta. Hela sträckan kan vara klar senast 2030. Genom Nya Ostkustbanan skulle norra och södra Sverige knytas ihop och Botniabanan integreras fullt ut i det nationella järnvägssystemet. 
Strategikonsult Henrik Andersson redovisar den nyttoanalys som Nya Ostkustbanan lämnat till Sverigeförhandlingen. Kommentarer av Eva Lindberg (S) Regionstyrelsens ordförande i Gävleborgs län.  

Vad är Norrbotniabanan?
Med Norrbotniabanan sker den största strukturella förändringen i Norr- och Västerbotten sedan 
stambanan genom övre Norrland byggdes för över hundra år sedan. Det handlar om stora samhällsförändringar där en 
nordlig entré till Sverige öppnar sig utöver det viktiga tillskottet av kapacitet och robusthet på järnvägen.

15.00 Frågestund, summering och avslutning av infrastrukturminister Anna Johansson och Elvy Söderström.


15.30 Kaffe
Måndag 28 november - Tisdag 29 november - Rail forum North - Del II

16.00 – 17.00 Inledning del två: Rail forum north

Welcome to Västerbotten and the northern part of EU - Erik Bergkvist, Regionråd Region Västerbotten

NorthSea- Baltic extension to north, Midway alignment and future transports in Finland
The new strategy for transport of good and Infrastructure in the Artic region - An Norwegian perspective

Discussions and reflections around todays program.
 
18.00 Middag på Elite Hotel Mimer

Tuesday, November 29
An interconnected transport network and strategy in the Arctic regions of the EU
 
9.00 – 9.45 What is the situation today?
Strategies and development in the north of Finland, Sweden and Norway: More on rail
- What collaborations are taking place today and where are they going?

MidNordic corridor
E12 Bothnia Atlantica
OuLuleå – Commutertrains fr.o.m. 2018/2020
Narvik and the Norwegian strategy for freight transports
 
10.00 – 11.00 Where are we going within todays European collaboration?
EU cooperation and funding from 2020: The next TEN-t network, corridor and financial instrument after CEF.

NEW! TEN-T corridors post 2020 - Leo Huberts, Special Adviser to Pat Cox (Via phone)
The EU Arctic strategy - Mona Mansour, North Sweden European office
EU funding and CEF after 2020 - Per-Olof Lingwall, Swedish transport administration

Q&A and further discussion
 
11.15 – 12.00 Closer collaboration on common positions and visions
How to work more closely between Norway, Finland and Sweden to form an Arctic strategy and an even better TEN-T network and CEF after 2020.
 
12.00 Lunch with the possibility of back to back-meetings (13-16)
 
The bothnian corridor is a strategically important link within the transnational transport system of goods in northern europe.
It connects east-westbound and north-southbound transnational links in Sweden, Finland, Norway and Russia.
 
The Kvarken Council is a Nordic cross border cooperation association for the Ostrobothnian counties in Finland as well as Västerbotten and Örnsköldsvik in Sweden.
PROJECT MITTSTRÅKET – A collaboration between the municipalities of Åre, Krokom, Östersund, Bräcke, Ånge, Sundsvall and Västernorrland county council, Region Jämtland Härjedalen, Swedish Traffic Authority och Västernorrland County Administrative Board. Investeringar som öppnar upp och länkar samman människor, företag och samhällen. Projektet är delfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.
I samarbete med:
For further questions. Do not hesitate to contact us.
Joakim Berg, project manager, +4670-239 54 60
joakim.berg@bothniancorridor.com
Copyright © 2016 Intresseföreningen Norrtåg, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp