Copy
Для підписників бюлетня ТЧХУ/
Для подписчиков бюллетня ОККУ
View this email in your browser

БЮЛЕТЕНЬ №26
Національного комітету Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ)
Січень 2017


БЮЛЛЕТЕНЬ №26
Национального комитета Общества Красного Креста Украины (ОККУ)
Январь 2017


 

Відповідно до рішення Правління ТЧХУ №3 від 14.12.2016 року з початку 2017 року на посаду генерального директора Національного комітету (НК) Товариства призначено Лілію Миколаївну Білоус. Першим заступником генерального директора НК призначено Владислава Шелокова. Валерій Серговський продовжує обіймати посаду заступника генерального директора НК ТЧХУ. Відповідно до розподілу обов’язків між заступниками гендиректора, Владислав Шелоков опікується питаннями кадрової політики, організаційного розвитку, інформаційної діяльності, мобілізації ресурсів, волонтерського менеджменту, імплементації положень міжнародного гуманітарного права та захисту емблеми, діяльності молодіжних інформаційних центрів. Валерій Серговський продовжує координувати діяльність міжнародного відділу, підтримувати зв’язки з партнерськими національними товариствами ЧХ і ЧП, налагоджувати контакти з урядовими та неурядовими організаціями, а також до його сфери відповідальності належить напрямок охорони здоров’я та опіки.

В соответствии с решением Правления ОККУ №3 от 14.12.2016 года с начала 2017 года на должность генерального директора Национального комитета (НК) Общества назначена Лилия Николаевна Белоус. Первым заместителем генерального директора НК назначен Владислав Шелоков. Валерий Серговский продолжает занимать должность заместителя генерального директора НК ОККУ. В соответствии с распределением обязанностей между заместителями гендиректора, Владислав Шелоков занимается вопросами кадровой политики, организационного развития, информационной деятельности, мобилизации ресурсов, волонтерского менеджмента, имплементации положений международного гуманитарного права и защиты эмблемы, деятельности молодежных информационных центров. Валерий Серговский продолжает координировать деятельность международного отдела, поддерживать связи с партнерскими национальными обществами КК и КП, налаживать контакты с правительственными и неправительственными организациями, а также к его сфере ответственности относится направление здравоохранения и опеки.
У ніч з 30 на 31 січня місто Авдіївка (Донецька обл.) було обстріляне важкою артилерією, в тому числі системами РСЗО БМ-21 «Град». Інфраструктура міста сильно постраждала: подача тепла і води в житлові будинки припинилася, поставки продуктів харчування скоротилися. 1 лютого ТЧХУ почало збір гуманітарної допомоги серед мешканців великих міст для передачі населенню Авдіївки й інших населених пунктів Донецької і Луганської областей, де є нестача продуктів харчування, питної води, теплого одягу, ковдр, гігієнічних наборів. 2 лютого з Національного комітету Товариства було відправлено 1050 ковдр, 700 наборів постільної білизни, теплий одяг та обладнання для облаштування 3 пунктів обігріву. Обласні організації Товариства сформували й передають гуманітарні вантажі зі своїх запасів, а також із тієї допомоги, яку надало місцеве населення. ТЧХУ проводить постійний моніторинг потреб мешканців східних регіонів силами співробітників і волонтерів на місцях. Тому у випадку, коли потреби жителів Авдіївки будуть повністю задовільнені, допомогу будуть спрямовувати на інші населені пункти, що розташовані в «сірій зоні». Поступово ТЧХУ накопичує запаси на регіональних складських приміщеннях в Донецькій, Луганській та граничних з ними областях на випадок ескалації збройного конфлікту.

В ночь с 30 на 31 января город Авдеевка (Донецкая обл.) был обстрелян тяжелой артиллерией, в том числе системами РСЗО БМ-21 «Град». Инфраструктура города сильно пострадала: подача тепла и воды в жилые дома прекратилась, поставки продуктов питания сократились. 1 февраля ОККУ начало сбор гуманитарной помощи среди жителей крупных городов для передачи населению Авдеевки и других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, где наблюдается нехватка продуктов питания, питьевой воды, теплой одежды, одеял, гигиенических наборов. 2 февраля из Национального комитета Общества были отправлены 1050 одеял, 700 наборов постельного белья, теплая одежда и оборудование для обустройства 3 пунктов обогрева. Областные организации Общества сформировали и передают гуманитарные грузы из своих запасов, а также из той помощи, которую предоставило местное население. ОККУ проводит постоянный мониторинг потребностей жителей восточных регионов силами сотрудников и волонтеров на местах. Поэтому в случае, когда потребности жителей Авдеевки будут полностью удовлетворены, помощь будет направлена на другие населенные пункты, расположенные в «серой зоне». Постепенно ОККУ накапливает запасы на региональных складских помещениях в Донецкой, Луганской и граничащих с ними областях в случае эскалации вооруженного конфликта.
Під час новорічних свят працівники та волонтери Товариства Червоного Хреста України привітали тих, хто завжди чекає на свята найбільше за всіх, – дітей. Переважно, це малеча, яка потрапила у складні життєві умови, “особливі” дітки, ті, які були змушені покинути свої домівки на сході країни або перебувають на стаціонарному лікуванні. Завдяки підтримці державних органів, закладів освіти, волонтерів, спонсорів, партнерських національних товариств та просто небайдужих людей ТЧХУ привітало понад 26 000 дітей по всій Україні. Волонтери та співробітники ТЧХУ влаштували безліч святкових подій – шоу-програми, майстер-класи, концерти, конкурси. І, звичайно, діти отримали сюрпризи – подарункові набори, солодощі, канцелярське приладдя, ігри, книжки, одяг, спортивний інвентар.

Во время новогодних праздников сотрудники и волонтеры Общества Красного Креста Украины поздравили тех, кто всегда ждет праздника больше всех – детей. Преимущественно, это дети, попавшие в сложные жизненные ситуации, «особенные» дети, те, которые были вынуждены покинуть свои дома на востоке страны или находятся на стационарном лечении. Благодаря поддержке государственных органов, учебных заведений, волонтеров, спонсоров, партнерских национальных обществ и просто неравнодушных людей ОККУ поздравило более 26000 детей по всей Украине. Волонтеры и сотрудники ОККУ устроили множество праздничных событий – шоу-программы, мастер-классы, концерты, конкурсы. И, конечно, дети получили сюрпризы – подарочные наборы, сладости, канцелярские принадлежности, игры, книги, одежду, спортивный инвентарь.
17 січня ТЧХУ уклало угоду про співпрацю з Всеукраїнською Асоціацією голів сільських та селищних рад. Документ підписали Президент ТЧХУ Іван Усіченко та заступник Голови Асоціації, керівник виконавчої дирекції Микола Поєдинок. До складу Асоціації входять сільські, селищні ради, що представляють більш як 8500 територіальних громад та понад 80% селян, які через своїх представників підтримали її створення. Мета підписання угоди – об’єднання зусиль для розробки стратегії та впровадження заходів зі створення доступної та якісної системи медико-соціальних послуг для мешканців сіл та селищ. Співробітництво здійснюватиметься шляхом створення, впровадження та покращення практик надання медико-соціальних послуг, що має вплинути на зменшення захворюваності та покращення якості життя мешканців сіл та селищ.

17 января ОККУ заключило соглашение о сотрудничестве с Всеукраинской Ассоциацией председателей сельских и поселковых советов. Документ подписали Президент ОККУ Иван Усиченко и заместитель Председателя Ассоциации, руководитель исполнительной дирекции Николай Поединок. В состав Ассоциации входят сельские, поселковые советы, представляющие более 8500 территориальных общин и более 80% селян, которые через своих представителей поддержали ее создание. Цель подписания соглашения - объединение усилий для разработки стратегии и внедрения мероприятий по созданию доступной и качественной системы медико-социальных услуг для жителей сел и поселков. Сотрудничество будет осуществляться путем создания, внедрения и улучшения практик предоставления медико-социальных услуг, что должно повлиять на уменьшение заболеваемости и улучшение качества жизни жителей сел и поселков.
Через несприятливі погодні умови у січні на державному рівні було ухвалено рішення про організацію роботи пунктів обігріву. В залежності від області, відповідальність за функціонування пунктів була поділена між комунальними службами, органами місцевої влади та Державною службою України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). 62 пункта обігріву організували на базі районних та обласних організацій ТЧХУ. Товариство забезпечує відвідувачів гарячим чаєм і перекусами, надає  першу допомогу, теплий одяг, ліки, ковдри. У деяких регіонах ТЧХУ надало допомогу не лише пунктам, розташованим на базі своїх відділень, а також 132 пунктам обігріву, облаштованим ДСНС та комунальними службами. Понад 100 членів загонів швидкого реагування, волонтерів та співробітників ТЧХУ чергують у пунктах обігріву по всій країні. За співробітництва з ДСНС та органами місцевої влади у пунктах обігріву по всій Україні станом на середину січня ТЧХУ надало допомогу понад 2500 особам.

Ввиду неблагоприятных погодных условий в январе на государственном уровне было принято решение об организации работы пунктов обогрева. В зависимости от области, ответственность за функционирование пунктов была разделена между коммунальными службами, органами местной власти и Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). 62 пункта обогрева организовали на базе районных и областных организаций ОККУ. Общество обеспечивает посетителей горячим чаем и перекусами, оказывает первую помощь, предоставляет теплую одежду, лекарства, одеяла. В некоторых регионах ОККУ оказало помощь не только пунктам, расположенным на базе своих организаций, а также 132 пунктам обогрева, обустроенным ГСЧС и коммунальными службами. Более 100 членов отрядов быстрого реагирования, волонтеров и сотрудников ОККУ дежурят в пунктах обогрева по всей стране. При сотрудничестве с ГСЧС и органами местной власти в пунктах обогрева по всей Украине по состоянию на середину января ОККУ оказало помощь более 2500 лицам.
Загони швидкого реагування ТЧХУ чергували на купаннях до свята Водохреща у багатьох містах України. Напередодні свята волонтери Червоного Хреста, зокрема, у Білій Церкві, відпрацювали спільні дії з працівниками ДСНС та медиками при рятуванні потерпілого, що провалився під воду. На Водохрещі волонтери були поряд, щоб у разі необхідності надати першу допомогу людям, які занурювалися у крижану воду. Так, у Києві загін Національного комітету ТЧХУ чергував на Оболонській набережній, де пропонував людям гарячий чай та розгорнув мобільний пункт обігріву, яким скористалися 300 осіб. А у місті Дніпро волонтери допомогли чоловіку, якій отримав у крижаній ополонці перелам ноги. Його оперативно на ношах доставили до карети «швидкої».

Отряды быстрого реагирования ОККУ дежурили на купаниях на праздник Крещения во многих городах Украины. Накануне праздника волонтеры Красного Креста, в частности, в Белой Церкви, отработали совместные действия с сотрудниками ГСЧС и медиками при спасении пострадавшего, провалившегося под лед. На Крещение волонтеры находились рядом, чтобы в случае необходимости оказать первую помощь людям, которые окунались в ледяную воду. Так, в Киеве отряд Национального комитета ОККУ дежурил на Оболонской набережной, где предлагал людям горячий чай и развернул мобильный пункт обогрева, которым воспользовались 300 человек. А в городе Днепр волонтеры помогли мужчине, который сломал ногу в ледяной проруби. Его оперативно на носилках доставили к карете «скорой».

 
Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Товариство Червоного Хреста України по всій країні працюють над поглибленням співпраці та налагоджуванням механізмів спільного реагування на надзвичайні ситуації головних управлінь ДСНС та обласних організацій ТЧХУ. 23 січня у Києві відбулася робоча нарада ДСНС і Товариства, де представники обох організацій обговорили питання взаємодії щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пожеж та небезпечних подій. У рамках співробітництва на обласному рівні будуть проведені зустрічі представників ТЧХУ з начальниками управлінь ДСНС задля  узгодження питань розробки спільного плану взаємодії, в тому числі проведення спільних навчань.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и Общество Красного Креста Украины по всей стране работают над углублением сотрудничества и наладкой механизмов совместного реагирования на чрезвычайные ситуации главных управлений ГСЧС и областных организаций ОККУ. 23 января в Киеве состоялось рабочее совещание ГСЧС и Общества, где представители обеих организаций обсудили вопросы взаимодействия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных событий. В рамках сотрудничества на областном уровне будут проведены встречи представителей ОККУ с начальниками управлений ГСЧС для согласования вопросов разработки совместного плана взаимодействия, в том числе проведения совместных учений.
Луганська організація
Станом на 18 січня 2017 року пунктом обігріву в смт Станиця Луганська скористалися 7422 осіб. Із них 358 осіб – це інваліди, 173 – діти. 60 особам була надана перша допомога: вимірювання тиску, обробка ран, накладення шини. Даний пункт обігріву Червоного Хреста в «буферній зоні» відкрився 5 грудня 2016 року, його діяльність всебічно підтримується Міжнародним Комітетом Червоного Хреста. Щодня через нього проходить 100-150 чоловік, а у морозні дні на початку 2017 року кількість відвідувачів зросла до 400-500 людей на день. Близько 50% таких осіб – це люди похилого віку, в тому числі інваліди. Решта – матері з дітьми, які потребують обігріву та теплого пиття.

Луганская организация
По состоянию на 18 января 2017 года пунктом обогрева в пгт Станица Луганская воспользовались 7422 человек. Из них 358 человек – это инвалиды, 173 – дети. 60 лицам была оказана первая помощь: измерение давления, обработка ран, наложение шины. Данный пункт обогрева Красного Креста в «буферной зоне» открылся 5 декабря 2016 года, его деятельность всесторонне поддерживается Международным Комитетом Красного Креста. Ежедневно через него проходят 100-150 человек, а в морозные дни в начале 2017 года количество посетителей возросло до 400-500 человек в день. Около 50% таких лиц – это люди пожилого возраста, в том числе инвалиды. Остальные – матери с детьми, нуждающиеся в обогреве и теплом питье.
Київська організація
Реагуючи на потреби лікувальних установ у медичних препаратах, до Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України звернулися лікарі з проханням віднайти можливість залучити спонсорів та надати допомогу медичними засобами. Київська міська організація Товариства в співпраці з БФ “Фармварта” та ТОВ “Такеда Україна” безоплатно забезпечили стаціонарні лікувальні заклади медикаментами на загальну суму 190 102 грн., а дитячі лікарні міста – на суму 124 798 грн. Це дозволить забезпечити більшу доступність до медичних послуг соціально незахищених мешканців Києва з числа внутрішньо переміщених осіб, малозабезпечених тощо.

Киевская организация
Реагируя на потребности лечебных учреждений в медицинских препаратах, в Киевскую городскую организацию Общества Красного Креста Украины обратились медики с просьбой найти возможность привлечь спонсоров и оказать помощь медицинскими средствами. Киевская городская организация Общества в сотрудничестве с БФ "Фармварта" и ООО "Такеда Украина" бесплатно обеспечили стационарные лечебные учреждения медикаментами на общую сумму 190 102 грн., а детские больницы города – на сумму 124 798 грн. Это позволит обеспечить бòльшую доступность к медицинским услугам социально незащищенных жителей Киева из числа внутренне перемещенных лиц, малообеспеченных и других.
Харківська організація
Для допомоги внутрішньо переміщеним особам у придбанні предметів першої необхідності Німецький Червоний Хрест спільно з Харківською обласною організацією Товариства підтримує 5000 найбільш вразливих осіб серед вимушених переселенців продовольчими (на 600 грн) та фармацевтичними ваучерами (на 300 грн) протягом 10 місяців. Більшість з цих 5000 бенефіціарів – це матері-одиначки, діти і люди похилого віку. Цей проект є продовженням аналогічного проекту у 2015 році, за яким отримали допомогу 6380 вимушених переселенців протягом 7 місяців (всього було роздано 44000 продовольчих ваучерів). Донор проекту — Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини.

Харьковская организация
Для помощи внутренне перемещенным лицам в приобретении предметов первой необходимости Немецкий Красный Крест совместно с Харьковской областной организацией Общества поддерживает 5000 наиболее уязвимых лиц среди внутренне перемещенных лиц продовольственными (на 600 грн) и фармацевтическими ваучерами (на 300 грн) в течение 10 месяцев. Большинство из этих 5000 бенефициаров – это матери-одиночки, дети и пожилые люди. Этот проект является продолжением аналогичного проекта в 2015 году, по которому получили помощь 6380 вынужденных переселенцев в течение 7 месяцев (всего было роздано 44000 продовольственных ваучеров). Донор проекта – Федеральное министерство иностранных дел Германии.
 
Copyright © 2017 Ukrainian Red Cross Society, All rights reserved. 
In case you wish to include people from your National Society to this mailing list and receive future bulletins from URCS please notify us (info@redcross.org.ua) with name, e-mail and position. 

Our mailing address is: 
Ukrainian Red Cross Society
Pushkins'ka Str. 30
Kiev 01000
Ukraine

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp