Copy
Для підписників бюлетня ТЧХУ/
Для подписчиков бюллетня ОККУ
View this email in your browser

БЮЛЕТЕНЬ №27
Національного комітету Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ)
Лютий 2017


БЮЛЛЕТЕНЬ №27
Национального комитета Общества Красного Креста Украины (ОККУ)
Февраль 2017


 

30 січня 5000 доз препарату хініну дигідрохлорид виробництва Лабораторії Ренадін, Франція, було отримано Товариством Червоного Хреста України від Французького Червоного Хреста. 3-го лютого Товариство передало протималярійні препарати державному підприємству «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров’я України». Дана робота була проведена у зв’язку зі зверненням Міністерства охорони здоров’я України з проханням розглянути можливість надання гуманітарної допомоги по лінії Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в тому числі у вигляді протималярійних препаратів. У зверненні було зазначено, що в Україні склалася критична ситуація з імпортом лікарських засобів обмеженого застосування, оскільки вартість їх реєстрації в Україні значно перевищує обсяги їхнього споживання.

30 января 5000 доз препарата хинина дигидрохлорид производства Лаборатории Ренадин, Франция, было получено Обществом Красного Креста Украины от Французского Красного Креста. 3 февраля Общество передало противомалярийные препараты государственному предприятию «Укрвакцина» Министерства здравоохранения Украины». Данная работа была проведена в связи с обращением Министерства здравоохранения Украины с просьбой рассмотреть возможность предоставления гуманитарной помощи по линии Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, в том числе в виде противомалярийных препаратов. В обращении было отмечено, что в Украине сложилась критическая ситуация с импортом лекарственных средств ограниченного применения, поскольку стоимость их регистрации в Украине значительно превышает объемы их потребления.
31 січня пройшла робоча зустріч з програми “Відновлення родинних зв’язків” за участю делегата Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Марини Хаугдал, Завідуючої відділом розшуку Товариства Червоного Хреста України Ірини Царюк, працівників департаменту захисту МКЧХ та співробітників Служби розшуку ТЧХУ. Під час зустрічі було підсумовано роботу з відновлення родинних зв’язків у 2016 році та обговорено організаційні питання щодо планування роботи у 2017 році. Цього року Служба розшуку ТЧХУ відзначає 25 років своєї діяльності. Було зазначено, що діяльність ТЧХУ з відновлення та підтримки родинних зв’язків повинна постійно висвітлюватися в медійному просторі  – адже  члени родин, які потребують допомоги, мають знати про такі можливості.

31 января состоялась рабочая встреча по программе "Восстановление семейных связей" с участием делегата Международного Комитета Красного Креста (МККК) Марины Хаугдал, Заведующей отделом розыска Общества Красного Креста Украины Ирины Царюк, работников департамента защиты МККК и сотрудников Службы розыска ОККУ. Во время встречи подведены итоги по восстановлению семейных связей в 2016 году и обсуждены организационные вопросы по планированию работы в 2017 году. В этом году Служба розыска ОККУ отмечает 25 лет своей деятельности. Было отмечено, что деятельность ОККУ по восстановлению и поддержке родственных связей должна постоянно освещаться в медийном пространстве − ведь члены семей, нуждающихся в помощи, должны знать о таких возможностях.
В Авдіївці (Донецька обл.) з 3 по 6-8 лютого працював збірний загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України з 2 співробітників і 5 волонтерів. Загін взаємодіяв з представниками місцевої держадміністрації, військово-цивільного співробітництва «CIMIC», Державною службою України з надзвичайних ситуацій. 2 лютого з Києва до Донецької області вирушили автомобілі Товариства. Волонтери та працівники Червоного Хреста везли з собою гуманітарний вантаж: 1050 ковдр, 700 наборів постільної білизни, теплий одяг, продукти харчування та обладнання для облаштування 3 пунктів обігріву. Обласні організації Товариства сформували й передали гумвантажі зі своїх запасів, а також із допомоги, яку надало місцеве населення.

В Авдеевке (Донецкая обл.) с 3 по 6-8 февраля работал сборный отряд быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины из 2 сотрудников и 5 волонтеров. Отряд взаимодействовал с представителями местной госадминистрации, военно-гражданского сотрудничества «CIMIC», Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям. 2 февраля из Киева в Донецкую область отправились автомобили Общества. Волонтеры и сотрудники Красного Креста везли с собой гуманитарный груз: 1050 одеял, 700 наборов постельного белья, теплую одежду, продукты питания и оборудование для обустройства 3 пунктов обогрева. Областные организации Общества сформировали и передали гуманитарные грузы из своих запасов, а также из помощи, которую предоставило местное население.
5-10 лютого Товариство Червоного Хреста України приймало делегацію Червоного Хреста Японії. Метою візиту делегатів була підтримка та допомога ТЧХУ у впровадженні проекту «Підтримка довгострокової соціальної стабільності в Україні». Цей проект реалізується за підтримки Уряду Японії через Міжнародну Федерацію Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця і має на меті підтримку соціальної реінтеграції вразливих внутрішньо переміщених жінок та дітей, а також демобілізованих, поранених демобілізованих військовослужбовців та членів їх сімей. Делегати Японського Червоного Хреста провели моніторинг реалізації проекту, оцінку поточної ситуації в Україні в областях реалізації проекту, співбесіди з отримувачами допомоги, оцінку ефективності заходів та обговорення планів реалізації проекту в 2017 році.

5-10 февраля Общество Красного Креста Украины принимало делегацию Красного Креста Японии. Целью визита делегатов была поддержка и помощь ОККУ во внедрении проекта «Поддержка долгосрочной социальной стабильности в Украине». Этот проект реализуется при поддержке Правительства Японии через Международную Федерацию Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и имеет целью поддержку социальной реинтеграции уязвимых внутренне перемещенных женщин и детей, а также демобилизованных, раненых демобилизованных военнослужащих и членов их семей. Делегаты Японского Красного Креста провели мониторинг реализации проекта, оценку текущей ситуации в Украине в областях реализации проекта, собеседования с получателями помощи, оценку эффективности мероприятий и обсуждения планов реализации проекта в 2017 году.
 
20 лютого в Україну прибула делегація Данського Червоного Хреста на чолі з Генеральним секретарем Андерсом Ладекарлом, а також Нелімою Лассен, головою Європейського регіону. Мета візиту делегатів – обговорити перспективи співпраці Товариства та Данського Червоного Хреста, здійснити моніторинг реалізації спільних проектів, оцінити поточну ситуацію в Україні, в тому числі в східних регіонах, поспілкуватися з волонтерами та бенефіціарами. Данський Червоний Хрест активно бере участь у діяльності ТЧХУ, підтримуючи переважно такі напрямки роботи, як розвиток Молодіжного руху та психосоціальна підтримка. На зустрічі з керівництвом Національного комітету Товариства Президент ТЧХУ Іван Усіченко подякував Андерсу Ладекарлу за підтримку та підкреслив важливість спільної роботи.

20 февраля в Украину прибыла делегация Датского Красного Креста во главе с Генеральным секретарем Андерсом Ладекарлом, а также Нелимой Лассен, главой Европейского региона. Цель визита делегатов – обсудить перспективы сотрудничества Общества и Датского Красного Креста, осуществить мониторинг реализации совместных проектов, оценить текущую ситуацию в Украине, в том числе в восточных регионах, пообщаться с волонтерами и бенефициарами. Датский Красный Крест активно участвует в деятельности ОККУ, поддерживая, в основном, такие направления работы, как развитие Молодежного движения и психосоциальная поддержка. На встрече с руководством Национального комитета Общества Президент ОККУ Иван Усиченко поблагодарил Андерса Ладекарла за поддержку и подчеркнул важность совместной работы.
5-10 лютого Товариство Червоного Хреста України приймало делегацію Червоного Хреста Японії. Метою візиту делегатів була підтримка та допомога ТЧХУ у впровадженні проекту «Підтримка довгострокової соціальної стабільності в Україні». Цей проект реалізується за підтримки Уряду Японії через Міжнародну Федерацію Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця і має на меті підтримку соціальної реінтеграції вразливих внутрішньо переміщених жінок та дітей, а також демобілізованих, поранених демобілізованих військовослужбовців та членів їх сімей. Делегати Японського Червоного Хреста провели моніторинг реалізації проекту, оцінку поточної ситуації в Україні в областях реалізації проекту, співбесіди з отримувачами допомоги, оцінку ефективності заходів та обговорення планів реалізації проекту в 2017 році.

5-10 февраля Общество Красного Креста Украины принимало делегацию Красного Креста Японии. Целью визита делегатов была поддержка и помощь ОККУ во внедрении проекта «Поддержка долгосрочной социальной стабильности в Украине». Этот проект реализуется при поддержке Правительства Японии через Международную Федерацию Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и имеет целью поддержку социальной реинтеграции уязвимых внутренне перемещенных женщин и детей, а также демобилизованных, раненых демобилизованных военнослужащих и членов их семей. Делегаты Японского Красного Креста провели мониторинг реализации проекта, оценку текущей ситуации в Украине в областях реализации проекта, собеседования с получателями помощи, оценку эффективности мероприятий и обсуждения планов реализации проекта в 2017 году.
 
Полтавська організація
7 лютого волонтери Полтавської обласної організації Товариства Червоного Хреста України спільно зі студентами Полтавського базового медичного коледжу на базі обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського провели лекцію, присвячену Всесвітньому дню боротьби з раком, який традиційно відзначають 4 лютого. 
На події молоді люди також зібрали кошти, спрямовані на підтримку дітей, що знаходяться на лікуванні в онкогематологічному відділенні Полтавської міської дитячої клінічної лікарні.
 
Полтавская организация
7 февраля волонтеры Полтавской областной организации Общества Красного Креста Украины совместно со студентами Полтавского базового медицинского колледжа на базе областной универсальной научной библиотеки им. И. П. Котляревского провели лекцию, посвященную Всемирному дню борьбы с раком, который традиционно отмечают 4 февраля.
На событии молодые люди также собрали средства, направленные на поддержку детей, находящихся на лечении в онкогематологическом отделении Полтавской городской детской клинической больницы.
 
 Луганська організація
19 лютого на базі Рубіжанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №8 відбувся перший етап змагань юних рятувальників Луганської області, які приїхали змагатися в уміннях діяти у надзвичайних ситуаціях. Ці підлітки – члени Всеукраїнського дитячого громадського руху «Школа безпеки». У змаганнях взяли участь 6 команд з міст Старобільська, Креміної, Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного. Учасники пройшли 3 дистанції, які складалися з етапу «медицина (теорія)» і двох практичних етапів: «рятувальна робота в природному середовищі та в зараженій зоні техногенної аварії». Члени загону швидкого реагування Луганської обласної організації (командир – Петро Костиря) забезпечили суддівство на етапах та по закінченню провели майстер-клас для всіх присутніх на заході.

Луганская организация
19 февраля на базе Рубежанской общеобразовательной школы I-III ст. №8 состоялся первый этап соревнований юных спасателей Луганской области, которые приехали состязаться в умениях действовать в чрезвычайных ситуациях. Эти подростки – члены Всеукраинского детского общественного движения «Школа безопасности». В соревнованиях приняли участие 6 команд из городов Старобельск, Кременная, Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Участники прошли 3 дистанции, которые состояли из этапа «медицина (теория)» и двух практических этапов: «спасательная работа в природной среде и в зараженной зоне техногенной аварии». Члены отряда быстрого реагирования Луганской областной организации (командир – Петр Костыря) обеспечили судейство на этапах и по окончании провели мастер-класс для всех присутствующих на мероприятии.
 
Запорізька організація
В кінці 2016 року Посол Франції в Україні пані Ізабель Дюмон, а також представники Французької ділової спільноти в Україні відвідали спільні заходи Товариства Червоного Хреста України і Французького Червоного Хреста в Запорізькій області. Візит відбувся в рамках програми, яка підтримується Французьким кризовим центром (French Centre De Crise), Посольством Франції та Французькою діловою спільнотою в Україні, і передбачає надання гуманітарної допомоги родинам із числа ВПО у вигляді продуктових ваучерів. Крім того, французький бізнес в Україні пожертвував 300 000 грн для підтримки програми в Запорізькій області. Також наприкінці 2016 р. в рамках спільного проекту ТЧХУ, Фінського Червоного Хреста й Французького Червоного Хреста пройшов другий етап видачі фармацевтичних ваучерів людям з хронічними захворюваннями з числа переміщених осіб і вразливих груп місцевого населення.

Запорожская организация
В конце 2016 года Посол Франции в Украине госпожа Изабель Дюмон, а также представители Французского делового общества в Украине посетили совместные мероприятия Общества Красного Креста Украины и Французского Красного Креста в Запорожской области. Визит состоялся в рамках программы, которая поддерживается Французским кризисным центром (French Centre De Crise), Посольством Франции и Французской деловым обществом в Украине, и предусматривает предоставление гуманитарной помощи семьям из числа ВПЛ в виде продуктовых ваучеров. Кроме того, французский бизнес в Украине пожертвовал 300 000 грн для поддержки программы в Запорожской области. Также в конце 2016 года в рамках совместного проекта ОККУ, Финского Красного Креста и Французского Красного Креста прошел второй этап выдачи фармацевтических ваучеров людям с хроническими заболеваниями из числа перемещенных лиц и уязвимых категорий местного населения.
Закарпатська організація
У ніч з 2 на 3 лютого у Закарпатській області стався паводок, який підтопив домогосподарства та будівлі мешканців дев’яти районів краю. На заклик про допомогу селищного голови села Бронька, що розташовано на березі річок Боржава і Бронька, відгукнулася обласна організація Товариства Червоного Хреста України. 9 лютого вантаж з гуманітарною допомогою прибув у селище, де працівники Товариства передали адресну допомогу постраждалим. 30 сімей отримали продуктові набори, ковдри, фільтри для води, а три сім’ї, у яких зруйновано будинки, отримали додатково розкладачки, матраци, постільну білизну, подушки на членів родини. Гуманітарна місія допомоги постраждалим від паводків на Закарпатті продовжується.

Закарпатская организация
В ночь со 2 на 3 февраля в Закарпатской области произошел паводок, который подтопил домохозяйства и дома жителей девяти районов края. На призыв о помощи поселкового председателя села Бронька, расположенного на берегу рек Боржава и Бронька, откликнулась областная организация Общества Красного Креста Украины. 9 февраля груз с гуманитарной помощью прибыл в поселок, где работники Общества передали адресную помощь пострадавшим. 30 семей получили продуктовые наборы, одеяла, фильтры для воды, а три семьи, в которых разрушены дома, получили дополнительно раскладушки, матрасы, постельное белье, подушки на членов семьи. Гуманитарная миссия помощи пострадавшим от паводков в Закарпатье продолжается.
Copyright © 2017 Ukrainian Red Cross Society, All rights reserved. 
In case you wish to include people from your National Society to this mailing list and receive future bulletins from URCS please notify us (info@redcross.org.ua) with name, e-mail and position. 

Our mailing address is: 
Ukrainian Red Cross Society
Pushkins'ka Str. 30
Kiev 01000
Ukraine

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp