Copy
Для підписників бюлетня ТЧХУ/
Для подписчиков бюллетня ОККУ
View this email in your browser

БЮЛЕТЕНЬ №28
Національного комітету Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ)
Березень 2017


БЮЛЛЕТЕНЬ №28
Национального комитета Общества Красного Креста Украины (ОККУ)
Март 2017

 

 

23 березня у місті Балаклія Харківській області почалася евакуація близько 20 тис. осіб після вибухів на складі зброї. Через кілька годин на місце вирушили 11 членів загону швидкого реагування Харківської обласної організації ТЧХУ на 3-х машинах. 24 березня до них приєдналися співробітники і волонтери Національного Комітету. Члени загонів швидкого реагування займалися евакуацією лежачих людей, надавали першу допомогу постраждалим та брали участь у доставці та розподілі гуманітарної допомоги, закупленої Товариством для забезпечення потреб евакуйованого населення. Загалом постраждалим було роздано близько 7 т питної води, 700 ковдр, 1050 кг продуктів на суму 25 тис грн, в тому числі продуктів швидкого приготування. Враховуючи непросту ситуацію із забезпеченням медикаментами мешканців цього та навколишніх населених пунктів, ТЧХУ направило 10784 одиниці медичних препаратів різних фармакологічних груп до цього району. Серед них: протизапальні, заспокійливі, протиревматичні, препарати для нормалізації тиску та інші. Швидка передача ліків стала можливою завдяки ефективній співпраці Товариства з неприбутковою організацією arche noVa. У свою чергу, Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) сприяв їх доставці до Харківської області. Дані лікарські засоби та вироби медичного призначення будуть розподілені між підрозділами Балаклійського районного центру первинної медико-санітарної допомоги, розташованих в населених пунктах, куди перемістили евакуйованих мешканців м. Балаклія та сіл, що ввійшли до зони небезпеки.

23 марта в городе Балаклея Харьковской области началась эвакуация около 20 тыс. человек после взрывов на складах оружия. Через несколько часов на место отправились 11 членов отряда быстрого реагирования Харьковской областной организации ОККУ на 3-х машинах. 24 марта к ним присоединились сотрудники и волонтеры Национального Комитета. Члены отрядов быстрого реагирования занимались эвакуацией лежачих людей, оказывали первую помощь пострадавшим и участвовали в доставке и распределении гуманитарной помощи, закупленной Обществом для обеспечения потребностей эвакуированного населения. В целом, пострадавшим было роздано около 7 т питьевой воды, 700 одеял, 1050 кг продуктов на сумму 25 тыс. грн, в том числе продуктов быстрого приготовления. Учитывая непростую ситуацию с обеспечением медикаментами жителей этого и близлежащих населенных пунктов, ОККУ направило 10784 единицы медицинских препаратов различных фармакологических групп в этот район. Среди них: противовоспалительные, успокаивающие, противоревматические, препараты для нормализации давления и другие. Быстрая передача лекарств стала возможным благодаря эффективному сотрудничеству Общества с неприбыльной организацией arche noVa. В свою очередь, Международный Комитет Красного Креста (МККК) способствовал их доставке в Харьковскую область. Данные лекарственные средства и товары медицинского назначения будут распределены между подразделениями Балаклейского районного центра первичной медико-санитарной помощи, расположенных в населенных пунктах, куда переместили эвакуированных жителей г. Балаклея и сел, вошедших в зону опасности.
 
Товариство Червоного Хреста України оприлюднило звіт за 2016 рік у вигляді інфографіки. Пропонуємо ознайомитися з основними показниками за такими напрямками діяльності, як реагування на надзвичайні ситуації – робота загонів швидкого реагування, надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, фінансові показники, молодіжний/волонтерський рух, патронажна служба, міжнародне гуманітарне право, перша допомога, психосоціальна підтримка: http://redcross.org.ua/report_2016/ Також пропонуємо ознайомитися з відео-підбіркою фотографій, які ілюструють діяльність Товариства Червоного Хреста України у 2016 році: https://www.youtube.com/watch?v=3eBm7tizcg0.

Общество Красного Креста Украины опубликовало отчет за 2016 в виде инфографики. Предлагаем ознакомиться с основными показателями по таким направлениям деятельности, как реагирование на чрезвычайные ситуации – деятельность отрядов быстрого реагирования, оказание помощи внутренне перемещенным лицам, финансовые показатели, молодежное/волонтерское движение, патронажная служба, международное гуманитарное право, первая помощь, психосоциальная поддержка: http: //redcross.org.ua/report_2016/. Также предлагаем ознакомиться с видеоподборкой фотографий, иллюстрирующих деятельность Общества Красного Креста Украины в 2016 году: https://www.youtube.com/watch?v=3eBm7tizcg0.
 
У ході візиту в Україну 6-10 березня президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петер Маурер провів ряд зустрічей  з офіційними особами, в тому числі з Президентом України Петром Порошенком, а також відвідав зону конфлікту на сході України. Пан Маурер відвідав Київ, Донецьк, Луганськ, а також населені пункти по обидва боки контактної лінії, де мав можливість спостерігати вплив тривалих військових дій на цивільне населення. У перший день свого візиту пан Маурер зустрівся з керівництвом Національного комітету ТЧХУ. Делегація МКЧХ в Україні має восьмий за розміром бюджет у світі, що вказує на те, що робота в нашій країні є одним із пріоритетів МКЧХ.

В ходе визита в Украину 6-10 марта президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер провел ряд встреч с официальными лицами, в том числе с Президентом Украины Петром Порошенко, а также посетил зону конфликта на востоке Украины. Господин Маурер посетил Киев, Донецк, Луганск, а также населенные пункты с обеих сторон контактной линии, где имел возможность наблюдать влияние длительных военных действий на гражданское население. В первый день своего визита господин Маурер встретился с руководством Национального комитета ОККУ. Делегация МККК в Украине имеет восьмой по величине бюджет в мире, что указывает на то, что работа в нашей стране является одним из приоритетов МККК.
 
З 20 березня по 20 квітня під гаслом «Забезпечуючи найголовніше» проходить традиційний Всеукраїнський місячник ТЧХУ. Його мета – привернути увагу суспільства до проблем вразливих верств населення - внутрішньо переміщених осіб, самотніх непрацездатних громадян похилого віку, ветеранів Другої Світової війни та праці, інвалідів, багатодітних та неповних сімей, дітей-сиріт, хворих на ВІЛ/СНІД або туберкульоз. Кошти та натуральна допомога, що надійдуть до організацій Товариства під час місячника, підуть на допомогу малозабезпеченим, притулкам та інтернатам для дорослих і дітей, поповнять недоторкані запаси допомоги потерпілим під час надзвичайних ситуацій та поновлять матеріально-технічну базу для навчання населення навичкам надання першої допомоги.

С 20 марта по 20 апреля под лозунгом «Обеспечивая главнейшее» проходит традиционный Всеукраинский месячник ОККУ. Его цель – привлечь внимание общества к проблемам уязвимых слоев населения – внутренне перемещенных лиц, одиноких нетрудоспособных граждан преклонного возраста, ветеранов Второй Мировой войны и труда, инвалидов, многодетных и неполных семей, детей-сирот, больных ВИЧ/СПИДом или туберкулезом. Средства и натуральная помощь, которые поступят в организации Общества в ходе месячника, пойдут на помощь малообеспеченным, приютам и интернатам для взрослых и детей, пополнят неприкосновенные запасы помощи пострадавшим во время чрезвычайных ситуаций и восстановят материально-техническую базу для обучения населения навыкам оказания первой помощи.
 
13-17 березня Товариство Червоного Хреста України відвідала делегація Австрійського Червоного Хреста. Візит було здійснено з метою координації зусиль щодо початку роботи над новим проектом з надання медичної допомоги населенню Луганщини (на підконтрольних уряду України територіях). Проект складатиметься з двох компонентів – діяльність мобільних медичних бригад та фармацевтична ваучерна програма. Програма візиту була насиченою та різнобічною. Перед тим, як вирушити в Луганську область, делегація взяла участь у зустрічах в Києві: із керівництвом Товариства, Представництва Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця та Міжнародного Комітету Червоного Хреста. На цих зустрічах, а також на зустрічі з послом Австрії в Україні партнери по Міжнародному руху обговорили програми надання допомоги населенню Луганської області.

13-17 марта Общество Красного Креста Украины посетила делегация Австрийского Красного Креста. Визит был осуществлен с целью координации усилий по началу работы над новым проектом по оказанию медицинской помощи населению Луганской области (на подконтрольных правительству Украины территориях). Проект будет состоять из двух компонентов – деятельность мобильных медицинских бригад и фармацевтическая ваучерная программа. Программа визита была насыщенной и разносторонней. Перед тем, как отправиться в Луганскую область, делегация приняла участие во встречах в Киеве: с руководством Общества, Представительства Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Международного Комитета Красного Креста. На этих встречах, а также на встрече с послом Австрии в Украине партнеры по Международному движению обсудили программы оказания помощи населению Луганской области.
 
23 березня в «Музеї новин» в «Мистецькому Арсеналі» в Києві відбувся спеціальний майстер-клас з першої допомоги для журналістів. Інструктори Товариства розповіли про основні правила надання першої допомоги та навчили медійників рятувати життя. Організатори заходу запропонували ТЧХУ провести такий захід, беручи до уваги той факт, що журналістика входить у ТОП-10 найнебезпечніших професій у світі. Саме працівники медіа часто опиняються в ситуаціях, коли вкрай важливо знати, як зупинити кровотечу, провести серцево-легеневу реанімацію тощо. Такі знання наразі є дуже затребуваними і корисними для будь-якого журналіста.

23 марта в «Музее новостей» в «Мистецком Арсенале» в Киеве состоялся специальный мастер-класс по первой помощи для журналистов. Инструкторы Общества рассказали об основных правилах оказания первой помощи и научили медийщиков спасать жизни. Организаторы мероприятия предложили ОККУ провести такое мероприятие, принимая во внимание тот факт, что журналистика входит в ТОП-10 самых опасных профессий в мире. Именно работники медиа часто оказываются в ситуациях, когда крайне важно знать, как остановить кровотечение, провести сердечно-легочную реанимацию и тому подобное. Такие знания сейчас очень востребованы и полезны для любого журналиста.
 
16 березня волонтери Донецької обласної організації ТЧХУ забезпечили передачу мешканцям Авдіївки додатково 8 000 літрів бутильованої води. Питна вода була безкоштовно передана Товариству його багаторічним партнером – компанією «Кока-Кола Україна Лімітед». Завдяки Міжнародному Комітету Червоного Хреста було здійснене перевезення питної води від міста Краматорська до міста Авдіївки.

16 марта волонтеры Донецкой областной организации ОККУ обеспечили передачу жителям Авдеевки дополнительно 8000 литров бутилированной воды. Питьевая вода была бесплатно передана Обществу его многолетним партнером - компанией «Кока-Кола Украина Лимитед». Благодаря Международному Комитету Красного Креста было совершена перевозка питьевой воды от города Краматорск в город Авдеевка.
 
22 березня в Києві загін швидкого реагування Національного комітету ТЧХУ взяв участь у командно-штабних навчаннях рятувальних служб, на яких відпрацьовували дії з ліквідації наслідків умовного паводку. Метою навчань була перевірка плану дій органів управління і сил цивільного захисту Києва з підготовки до ліквідації наслідків підтоплення міста. Також під час навчань визначався рівень готовності органів управління цивільного захисту, а особовому складу дали можливість поліпшити свої навички та застосувати їх на практиці.

22 марта в Киеве отряд быстрого реагирования Национального комитета ОККУ принял участие в командно-штабных учениях спасательных служб, на которых отрабатывали действия по ликвидации последствий условного паводка. Целью учений была проверка плана действий органов управления и сил гражданской защиты Киева по подготовке к ликвидации последствий подтопления города. Также во время учений определялся уровень готовности органов управления гражданской защиты, а личному составу предоставили возможность улучшить свои навыки и применить их на практике.
 
У середині січня 2017 року Дніпропетровська обласна організація ТЧХУ отримала 432 баули одягу від Фінського Червоного Хреста. Це майже 13 тонн і 45 075 одиниць одягу. До середини березня тривав розподіл та відправка одягу до організацій Товариства: Донецька отримала 174 баули, Луганська — 168 баулів та місцеві організації Дніпропетровської обласної організації отримали 90 баулів. Отриманим від Фінського Червоного Хреста одягом обласні організації Товариства забезпечують найбільш уразливі категорії населення.

В середине января 2017 года Днепропетровская областная организация ОККУ получила 432 баула одежды от Финского Красного Креста. Это почти 13 тонн и 45 075 единиц одежды. До середины марта продолжалось распределение и отправка одежды в организации Общества. Донецкая получила 174 баула, Луганская - 168 баулов и местные организации Днепропетровской областной организации получили 90 баулов. Полученной от Финского Красного Креста одеждой областные организации Общества обеспечивают наиболее уязвимые категории населения.
 
Закарпатська організація
16 березня на Закарпаття в м. Ужгород прибув гуманітарний вантаж-  імунобіологічні препарати (вакцини для профілактики кору). Дарувальником вакцин є державне санітарно-епідеміологічне управління Будапешта (Угорщина). Отримувач вантажу – Закарпатська обласна організація Товариства. Вантаж містить 5 тисяч доз вакцин на суму 8 505 000 угорських форинтів. Згідно плану розподілу, вакцини передано в обласну клінічну інфекційну лікарню для подальшого розподілу по районам краю з метою проведення вакцинації відповідно до Національного календаря щеплень. Незабаром очікується прибуття ще 20 000 доз препаратів.

Закарпатская организация
16 марта в Закарпатье в г. Ужгород прибыл гуманитарный груз – иммунобиологические препараты (вакцины для профилактики кори). Донором вакцин является государственное санитарно-эпидемиологическое управление Будапешта (Венгрия). Получатель груза – Закарпатская областная организация Общества. Груз содержит 5000 доз вакцин на сумму 8 505 000 венгерских форинтов. Согласно плану распределения, вакцины переданы в областную клиническую инфекционную больницу для дальнейшего распределения по районам края с целью проведения вакцинации в соответствии с Национальным календарем прививок. Вскоре ожидается прибытие еще 20 000 доз препаратов.
 
Copyright © 2017 Ukrainian Red Cross Society, All rights reserved. 
In case you wish to include people from your National Society to this mailing list and receive future bulletins from URCS please notify us (info@redcross.org.ua) with name, e-mail and position. 

Our mailing address is: 
Ukrainian Red Cross Society
Pushkins'ka Str. 30
Kiev 01000
Ukraine

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp