Copy


 

Avaa selaimellasi


Rauhallista joulunaikaa ja hyvää alkavaa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta!


 

Vuoden 2017 valtion talousarvioesitys vahvistettiin

 
Ensi vuoden budjetista keskusteltiin tällä ja edellisellä viikolla eduskunnassa. Keskustelut jatkuivat monesti pitkälle yöhön, kun puhetta riitti ensi vuoden tärkeistä painopisteistä. Hallitus vie eteenpäin monia suuria rakenteellisia uudistuksia, sen seurauksena työtahti eduskunnassa on syksyllä on ollut tiivis. Monilla hallituksen esityksillä on budjettivaikutuksia, joten ne oli eduskunnassa hyväksyttävä ennen tänään päättynyttä talousarviokäsittelyä.

Liikenneministeriön alalla on käynnissä monia tulevaisuuteen katsovia liikenne- ja viestintähankkeita. Uusien innovaatioden lisäksi panostetaan perusväylänpitoon lyhentämällä korjausvelkaa lähes miljardilla eurolla. Korjausvelkahankkeet tuovat työtä ympäri maata ja parantavat elinkeinoelämän mahdollisuuksia. Korjausvelkaohjelmassa yksityisteiden kunnossapitoon suunnataan 10 miljoonan tasokorotus vuosille 2017-2019. Uusiin väyläinvestointeihin suunnataan 700 miljoonaa euroa, josta osa tulee Valtatie 4:lle välille Oulu-Kemi. Lisäksi valtiovarainvaliokunta lisäsi määrärahoja kauan toivottuihin Raahen ja Haapaveden liikennehankkeisiin.

Sisäministeriön alalla hallitus on reagoinut sisäisen turvallisuuden tilanteeseen kohdistamalla poliisitoimeen 8,5 miljoonaa euroa 200 määräaikaisen poliisin työsuhteen jatkamiseksi vuodenvaihteen yli. Lisäyksellä pystytään säilyttämään poliisien määrä lähes kuluvan vuoden tasolla. Lisäksi valiokunta lisäsi 500 000 euroa lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn ja nettikiusaamisen torjumiseen. Rajavartiolaitokselle valtiovarainvaliokunta lisäsi määrärahoja, jotta Kalajoen ja Kemin merivartioasemien toiminta jatkuisi. Toivottavasti rajavartiolaitos myös kohdentaa lisärahoituksen tähän tarkoitukseen. Hallintovaliokunta on monesti syksyn aikana nostanut asian esiin keskusteluissaan ja omassa talousarviomietinnössään vaati lisämäärärahoja rajalle, tullille ja poliisille. Hallintovaliokunta on ollut yksi tuotteliaimmista valiokunnista vuoden aikana tehden eniten mietintöjä eduskunnan valiokunnista.

Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu ovat suomalaisen ruuan vahvuuksia. Näihin panostetaan maa- ja metsätalousministeriön budjetissa. Tavoitteena on yhteistyössä elintarvikeketjun kanssa varmistaa suomalaisen ruuan laatu. Näin saadaan edistettyä myös vientiä ja kansainvälistymistä. Kesäkuussa hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätös vastuullisista hankinnoista julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluissa.Tällä vahvistetaan julkisten hankintojen kotimaisuutta.

Yrittäjyyden kannusteista olen varsin tyytyväinen, koska elinvoimaa ja kasvua yhteiskuntaan tulee yritysten kautta. Työ- ja elinkeinoministeriön alalla budjetissa yrittäjiä huomioitiin viiden prosentin yrittäjävähennyksellä, alv:n maksuperusteisella tilityksellä sekä sukupolvenvaihdoksia helpottamalla. Yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdoksia edistetään verotuksen keinoin. Näin lisätään puun käyttöä, vahvistetaan yrittäjämäistä metsätaloutta ja kasvatetaan tilakokoja. Parempi puun liikkuminen edistää myös biotaloutta ja uutta yrittäjyyttä. Biotalouden vahvistuminen vaatii hallituksen toimia, jotta saamme yhteiskuntaamme suuntautumaan kohti kestävämpää tulevaisuutta.  

Suomi 100 - juhlavuoden Kansanedustajat kouluissa - tilaisuudet

 
Eduskunta avaa Suomi 100 -juhlavuoden Kansanedustajat kouluissa -tapahtumalla 16.–27.1.2017. Tämä on virallinen osa Suomi 100 -juhlallisuuksia, joiden teemana on Yhdessä. Vierailut toteutetaan koulujen toiveiden mukaan, yleisemmin oppilaiden pitämänä kyselytuntina, jossa he pääsevät tenttaamaan kansanedustajaa.

Itse vierailen kahden viikon aikana Ylivieskan kouluissa sekä Alavieskassa, Kalajoella, Nivalassa, Haapajärvellä, Reisjärvellä ja Pyhäjärvellä. Vierailuja on 22 koulussa ja oppilaitoksessa. Tämä on mielenkiintoinen tilaisuus päästä kuulemaan lasten ja nuorten mielipiteitä yhteiskunnasta, politiikasta ja ajankohtaisista asioista. Näiden vierailujen eväillä on hyvä aloittaa eduskunnan kevätkausi helmikuun alussa.

Ollaan yhteyksissä!

Kansanedustaja
Juha Pylväs
+358 50 588 4536
juha.pylvas@eduskunta.fi
00102 Eduskunta


Kansanedustajan avustaja
Marianne Heinonen
+358 50 574 1722
marianne.heinonen@eduskunta.fi


www.juhapylvas.fi

 

Tämä on sähköinen uutiskirjeeni eduskunnan tapahtumista. Kirjoittelen aika ajoin kuulumisia eduskunnasta ja ajankohtaisista asioista. Postituslistalta voit poistua alla olevasta linkistä. Jos haluat lisätä jonkun postituslistalle, niin otathan yhteyttä avustajaani Marianneen.


poistu listalta    päivitä yhteystietosi 

Email Marketing Powered by Mailchimp