Copy


 

Avaa selaimellasi

Kiitos sinulle avusta ja tuesta kuluneen vuoden aikana.

Otathan rohkeasti yhteyttä myös vuonna 2016. 

Tämä työ on yhteispeliä! 

Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta!


Terveisin,
Juha


Budjetista sopuun ennen joulua

 
Ensi vuoden valtion budjetista keskusteltiin ja äänestettiin tällä viimeisellä viikolla ennen joulua. Istunnot venyivät monesti aamutunneille asti, mutta asiat saatiin käsiteltyä ja sovittua perjantaihin mennessä.

Ympäristöministeriössä on lähdetty vauhdilla purkamaan normeja ja helpottamaan rakentamista. Nämä toimet eivät näy ensi vuoden budjetissa, mutta ne tuntuvat yrityksissä ja kodeissa. Tavoitteena on helpottaa hajarakentamista ja edistää puurakentamista. Myös pienimuotoiselle piharakentamiselle luodaan nykyistä laajemmat mahdollisuudet ja uusiutuvan energian laitteiden sijoittamista sujuvoitetaan. 

Ympäristöministeriön alalle eduskunta teki lisäyksen, joka mahdollistaa keskeneräisten siirtoviemäreiden loppuunsaattamisen. Keskeneräisiä hankkeita on kolme, yhteensä niille kohdistettiin rahoitusta 3,13 milj. euroa. Lohtaja-Kälviä-Kokkola välille suunnattiin 1,5 milj. euroa, Sastamala-Huittinen välille 1,03 milj. euroa. Meidän aluettakin onnisti, sillä Ylivieska-Kalajoki siirtoviemärille onnistuimme saamaan 0,6 milj. euroa . 

Työ- ja elinkeinoministeriön alalla lisättiin hallituksen kärkihankkeisiin miljardi. Rahat suunnataan kasvun, tuottavuuden, osaamisen, biotalouden, digitalisaation sekä alueiden ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistämistoimiin. Kilpailukykyä vahvistetaan parantamalla yrittäjyyden ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Päätavoitteena on nostaa Suomi kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle. Energiaomavaraisuus kasvaa; siirrytään kustannustehokkaasti hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan. Cleantech-ratkaisuja sekä alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämistä elinkeinojen rakennemuutoksen alalla vauhditetaan. 

Liikenne- ja viestintäministeriön puolella väylien korjausvelkaa aletaan vihdoinkin hoitaa. Vuosille 2016–2018 kohdistetaan 600 milj. euroa (100, 300 ja 200 milj.) sekä vielä kohdentamattomista väylien kehittämisrahoista kohdennetaan 364 milj. euroa perusväylänpitoon. Aiempina vuosina päätettyihin, keskeneräisiin väylähankkeisiin varataan 389,4 milj. euroa. Korjusvelan kiinni kurominen pitää myös aloittaa alemman tieverkonkin osalta.

Budjetissa haettiin hallitusohjelmassa linjattuja säästöjä. Säästönpaikkoja on soviteltu yhdessä syksyn aikana. Velaksi eläminen ei rakenna turvallista ja kestävää yhteiskuntaa tulevaisuudessa, siksi asioihin täytyy puuttua nyt. 
 


Traktorikorttien uudistuksesta


Ajokorttilainsäädäntöä uudistetaan alkuvuodesta traktoreiden osalta. Monin kohdin nykyiset säädökset ovat olleet tulkinnanvaraisia ja epäselviä. Kuljettajalta on vaadittu perehtyneisyyttä lainsäädäntöön, jotta on tiennyt omat oikeutensa tienpäällä.
 
Lainsäädännön muutoksella onnistutaan poistamaan käyttötarkoitukseen perustuva traktoreiden luokittelu yksinkertaistamalla traktoreiden ajokorttiluokat kahteen luokkaan. Samalla luokitteluvastuu siirtyy käytännössä valmistajalle, joka joutuu määrittelemään tulevaisuudessa traktoreille nopeusluokat.
 
T- ja LT-ajolupien ikäraja tulee olemaan 15 vuotta. Ikärajan alentaminen parantaa maaseudun nuorten työllistymistä kesäaikoina merkittävästi.
 
Siirtymäsäännöksellä turvataan, että nykyisiä rekisteröityjä nopeita traktoreita voi vuoden vaihteen jälkeen ajaa nykyisillä traktorin ja henkilöauton ajokorteilla maa- ja metsätalouden ajoissa kuten tähänkin saakka.
 
Siirtymäsäännöksiin jäi kuitenkin yksi kompastuskivi. On tarpeetonta byrokratiaa, että vuoden vaihteen jälkeen rekisteröidyt uudet LT-luokan traktorit vaativat kaikilta LT-ajoluvan. Traktorit eivät teknisiltä ominaisuuksiltaan muutu yhdessä yössä, tuskin moni kuskikaan. Asia voitaisiin ratkaista pysyttämällä saavutetut ajo-oikeudet toimivilla siirtymäsäännöillä. Katsotaan, saataisiinko tähän vielä pikaisesti asetustason muutos ennen lain voimaantuloa. Yritetty ainakin on! 
 

Ollaan yhteyksissä!

Kansanedustaja
Juha Pylväs
+358 50 588 4536
juha.pylvas@eduskunta.fi
00102 Eduskunta


Kansanedustajan avustaja
Marianne Heinonen
+358 50 574 1722
marianne.heinonen@eduskunta.fi


 

Tämä on sähköinen uutiskirjeeni eduskunnan tapahtumista. Kirjoittelen aika ajoin kuulumisia eduskunnasta ja mitä ollaan tekemässä. Postituslistalta voit poistua alla olevasta linkistä ja jos haluat lisätä jonkun postituslistalle, niin otathan yhteyttä avustajaani Marianneen.


poistu listalta    päivitä yhteystietosi 

Email Marketing Powered by Mailchimp