Copy


 

Avaa selaimellasi

Aurinkoista syksyä eduskunnasta!

Syysistuntokausi on lähtenyt vauhdilla käyntiin. Syyskuu on mennyt useiden muiden uusien edustajien tavoin maanpuolustuskurssilla, jossa on päässyt tutustumaan kokonaisvaltaisesti maamme sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen. Paljon uutta ja mielenkiintoista eri hallinnon aloilta on tarttunut matkaan, josta varmasti on hyötyä päätöksenteossa. Lokakuussa lähden hallintovaliokunnan tutustumismatkalle Italiaan ja Maltalle. Matkalla tutustumme mm. maiden hallintoon sekä EU:n sisäisen turvallisuuden kysymyksiin ja maahanmuuttoasioihin.

Budjetissa ratkaisuja maatalouteen ja yrittäjyyteen

 
Budjettiin etsittiin ja löydettiin pitkän vaikuttamisen jälkeen monia keinoja, joilla helpotetaan maatalouden ja pienyrittäjien tilannetta.  Maatalouden kriisipaketin suuruus on yhteensä 50 miljoonaa euroa, joka jakautuu kahdelle vuodelle. Paketilla tuetaan vaikeuksissa olevia tiloja ja haetaan pidemmän aikavälin ratkaisuja maatalouden tilanteen helpottamiseksi. Maatilojen maksuvalmiutta esimerkiksi vahvistetaan lainojen valtiontakauksilla ja maksuhelpotuksilla sekä tukimaksujen aikaistamisella.
 
Yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdoksia edistetään perintö- ja lahjaverotusta keventämällä. Myös metsätilojen sukupolvenvaihdoksia helpotetaan metsälahjavähennyksen avulla. Tämä edistää yrittäjämäistä metsätaloutta ja lisää puun käyttöä.
 
Hallitusohjelmassa sovittu 5 prosentin yrittäjävähennys otetaan käyttöön ensi vuonna, näin kannustetaan ja vahvistetaan yritystoimintaa. Hyvin toimivat ja kasvavat yritykset ovat avain Suomen työllisyyden parantamiseen. Lisäksi pienyritysten maksuvalmiutta parannetaan mahdollistamalla alv:n maksuperusteinen tilitys. Monelle pienelle yrittäjälle saatavien viipyminen on ollut ongelmallista, kun vero on pitänyt tilittää ennen maksun saamista yrityksen tilille. Monia pienyrityksiä helpottaa myös pidempiin tilitysjaksoihin oikeuttavien liikevaihtorajojen korotukset.
 
Joulukuussa budjetti hiotaan lopulliseen muotoonsa eduskunnassa. Siihen mennessä valiokunnat ovat ehtineet tehdä omat hienosäätönsä sisältöihin.

Sote- ja maakuntauudistus lausuntokierroksella

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntien perustamisen lakiluonnokset ovat olleet lausunnoilla elokuusta lähtien. Iso uudistus on taas askeleen edempänä ja lausuntojen pohjalta kokonaisuutta hiotaan valmiimmaksi.
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella halutaan parantaa palveluja ja kaventaa terveyseroja. Tavoitteena on myös kustannusten hillitseminen pitkällä aikavälillä. Kasvava palvelujen tarve lisää menoja tulevaisuudessa, mutta rakenteellisilla ratkaisuilla voimme estää niiden räjähtämisen. Uudistusta tehdään kahdesta suunnasta, toisaalta asiakkaan palveluiden sujuvoittamisen kannalta, toisaalta hallinnon selkeyttämiseksi. Molempia tarvitaan, jotta kokonaisuus saadaan toimivaksi ja kustannukset kuriin.
 
Lausunnolla oleva uudistuksen lakipaketti sisältää 27 eri lakia, joilla tavoitteisiin pyritään. Rakenteita muutetaan hallitusti ja kokonaisuus huomioiden, jolloin palveluiden laatu säilyy ja paranee. Palveluiden saanti muuttuu yksinkertaisemmaksi ja asiakaslähtöisemmäksi. Kokonaisuudessaan palveluiden suunnittelusta tehdään asiakaskeskeisempää ja vuorovaikutteisempaa.
 
Lausuntokierroksen jälkeen hallituksen esitys tulee eduskuntaan loppuvuodesta. Tärkeää on, että lausunnot huomioidaan tarkasti lain valmistelussa ennen eduskuntakäsittelyä ja vielä eduskunnassa. Tavoitteena on joustava uudistusmalli, joka vastaa erilaisten maakuntien tarpeisiin.

Liikennekaari etenee


Hallituspuolueet pääsivät sopuun liikennekaaren esityksestä tällä viikolla. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2018. Liikennekaari kattaa kaikki henkilöliikennemarkkinoiden toimijat, myös paljon keskustelua herättäneen taksiliikenteen.
 
Taksijärjestelmään esitetään uudessa laissa olennaisia muutoksia. Ei kuitenkaan niin paljon kuin alkuperäisessä lausunnolla olleessa esityksessä. Nyt tavoitteena on, että sääntelyä väljentämällä ja toimintaa helpottamalla alalla syntyy monimuotoisempaa yritystoimintaa ja palveluita. Jatkossa taksilupa olisi yrityskohtainen, minkä lisäksi kuljettajalta vaadittaisiin ajolupa. Erillisistä taksikiintiöistä luovuttaisiin. Takseilla olisi määritelty pääasiallinen asemapaikka, mutta uudistuksen myötä taksit voisivat jäädä odottamaan kyytiläisiä myös ilmoittamansa asemapaikan ulkopuolelle. Taksien hintasääntelystä suunnitellaan luovuttavan ja hinnat määräytyisivät markkinaehtoisesti. Trafi voi tarvittaessa asettaa enimmäishinnat, jos hinnat nousevat kohtuuttomasti. Yksi tärkeä vaatimus on, että jatkossa taksiluvan haltijalla olisi oltava toimipaikka Suomessa.
 
Joukkoliikenne on tarvinnut jo pitkään yhteiskunnan tukea selvitäkseen. Siksi mallia pitää uudistaa, jotta toiminta on kattavaa ja jatkuvaa tulevaisuudessakin. Toimintoja yhdistämällä ja selkeyttämällä tämä on mahdollista. Tulevaisuudessa tiedot ja järjestelmät toimivat yhteen, asiakas pystyy esimerkiksi yhdestä järjestelmästä hankkimaan tarvitsemansa palvelut ja liput paikasta toiseen eri liikkumistavoille.
 
Uudistuksen myötä julkiselle liikenteelle tulee aivan uudenlainen mahdollisuus kehittää toimintaa innovatiivisilla ratkaisuilla. Tavoitteena on, että maaseudullakin toimijat pystyisivät jatkamaan toimintaansa taloudellisesti järkevällä tavalla.

Ollaan yhteyksissä!

Kansanedustaja
Juha Pylväs
+358 50 588 4536
juha.pylvas@eduskunta.fi
00102 Eduskunta


Kansanedustajan avustaja
Marianne Heinonen
+358 50 574 1722
marianne.heinonen@eduskunta.fi


www.juhapylvas.fi

 

Tämä on sähköinen uutiskirjeeni eduskunnan tapahtumista. Kirjoittelen aika ajoin kuulumisia eduskunnasta ja ajankohtaisista asioista. Postituslistalta voit poistua alla olevasta linkistä. Jos haluat lisätä jonkun postituslistalle, niin otathan yhteyttä avustajaani Marianneen.


poistu listalta    päivitä yhteystietosi 

Email Marketing Powered by Mailchimp