Copy
View this email in your browser

Vážení příznivci středočeské Alternativy D3,

zasíláme Vám další zpravodaj ohledně středočeské dálnice D3, jejích alternativ a dalších relevantních témat.

VE ZKRATCE
 • Krajský úřad Středočeského kraje zahájil „řízení o udělení výjimek ze zákazu činností týkajících se zvláště chráněných druhů organismů“, tedy řízení o výjimkách z ochrany přírody na úseku Jesenice–Václavice (301–303). Jde o Obce a spolky podaly námitky – udělení výjimky považují za nepřípustné.
 • Na úseku 304 (Václavice–Voračice) je situace obdobná. Ani zde není jisté, zda ŘSD uspěje s žádostí o legalizaci činnosti, která je pro zdejší cennou přírodu prakticky likvidační. O výsledcích obou řízení vás budeme informovat.
 • Znáte skutečnou trasu plánované dálnice? Jak daleko od ní je vaše nemovitost? Již brzy to budete moci ověřit na stránkách www.alternativad3.cz, které právě modernizujeme. Spuštění předpokládáme do konce září.
 • 14.9. 2018 se uskutečnilo setkání příznivců Alternativy středočeské D3 v Jílovém u Prahy. Těm, kteří podepsali petici AD3, jsme poslali e-mailem pozvánku s programem, zúčastnili se i další zájemci z řad veřejnosti.
 • Město Jílové už zná vady projektu SD3 na svém území – nechalo si zpracovat posouzení projektové dokumentace soudním znalcem. Výsledek je tristní – stejně jako na jiných úsecích. Podrobněji níže.
ČLÁNKY
 • Město Jílové si v červenci 2018 nechalo zpracovat posouzení projektové dokumentace dálnice soudním znalcem. Výsledek je tristní, tak jako na jiných úsecích. Posudek mj. uvádí:
  • dokumentace obsahuje fatální chyby svědčící o selhání kontroly investora akce a není způsobilá k závaznému stanovisku obce (tj. města Jílového);
  • technická zpráva opomíjí střet stavby mostu přes Sázavu s poddolovaným územím dobývacího prostoru Jílové u Prahy (důl Bohuliby);
  • výsledky předběžného geotechnického průzkumu je v rozporu s předpisem Ministerstva dopravy TP 76 – geotechnické podmínky pro pozemní komunikace;
  • výchozí podklady dokumentace jsou zastaralé a nebyly aktualizovány;
  • v předložené dokumentaci si jednotlivé části odporují v otázce vlivu dálnice na vodní zdroje, a situace tedy zůstává nevyjasněná.
 • V pátek 14. 9. 2018 proběhlo setkání příznivců Alternativy středočeské D3 v Jílovém u Prahy. Sešlo se téměř padesát lidí, občanů Jílového i přilehlých obcí. Večer moderoval Pavel Šidák, který prezentoval spolek AD3 (mnozí příznivci nás poprvé viděli „naživo“) s jeho aktuálními úkoly a shrnul rovněž dosavadní činnost iniciativy. Michaela Závodná krátce promluvila o životě AD3 na sociálních sítích. Jádrem setkání však samozřejmě byla sama středočeská dálnice a povídání o aktuálním stavu tohoto projektu. Pro přesnější představu o rizicích trasy dálnice si Roman Andres připravil virtuální prohlídku trasy dálnice. Významným hostem byl Ladislav Kos, senátor Parlamentu ČR, který referoval o problematice tzv. Vestecké spojky – tedy stavby, která by na SD3 měla navazovat. Na závěr večera prezentovali svá hnutí, v jejichž programu je zakotvený nesouhlas s dálnicí na Jílovsku, dva komunální politici: Pavel Hrabec za Jílovsko pro lidi a Oskar Lažanský ze Strany zelených. Oskar Lažanský večer uzavřel krátkou prezentací o dopravní situaci v Jílovém a o jejím ovlivnění případnou stavbou dálnice. Setkání, plánované původně na dvě hodiny, se kvůli bohatému programu a zájmu posluchačů protáhlo do pozdního večera.
VÝZVY
 • Mluvte s kandidáty do zastupitelstev o středočeské D3a její alternativě. Volte „kohokoliv“, kdo je proti SD3.  
Pro informaci lidí, kteří naši petici podepsali až později, a nedostali tudíž starší čísla Zpravodajů, přikládáme odkaz na jejich archiv: http://www.alternativad3.cz/?page_id=770
Vyzýváme vlastníky pozemků dotčených stavbou středočeské D3, aby neudělovali souhlas se záborem půdy, s průzkumnými pracemi a s kácením dřevin apod. v souvislosti s přípravou středočeské D3. 

Pokud udělíte souhlas, začíná proces, který lze těžko zastavit. Pokud souhlas neudělíte, máte naopak šanci hájit svůj majetek a zájmy svého území. 

Šiřte dál naši petici mezi přáteli a lidmi, kterým není lhostejná kvalita života, hospodaření v této zemi a kvalita životního prostředí!

Stáhněte podpisové archy či sdílejte online petici.
Sledujte aktuální zprávy!
Náš web
Napište nám
Our mailing address is:
*pavel.sidak@alternativad3.cz*

Už od nechcete dostávat čerstvé informace?
Odhlašte se zde.

Email Marketing Powered by Mailchimp