Copy

Nieuwsbrief 1

De Nieuwsbrief van De Singel verschijnt eens per maand en soms ook tussentijds. Voor duurzame informatie kun je op onze website terecht.
Zie ook ons Nieuwsbriefarchief van 2015-2016.

Van de directeur

Start schooljaar
We zijn al weer in de tweede week van het nieuwe schooljaar. De start van het jaar is in alle klassen goed verlopen. De meesters en juffen hebben me stuk voor stuk verteld dat hun nieuwe klas vol zit met leuke en lieve kinderen!
De zomer barstte vorige week los. We hebben daar de activiteiten zoveel mogelijk op aangepast. Omdat de eerste weken in een groep in het teken staan van elkaar (weer) leren kennen, vertrouwen opbouwen en Kanjer, was dat relatief goed in te passen. We hebben niet gekozen voor een tropenrooster om te voorkomen dat u als ouders plotseling met andere tijden te maken zou krijgen en ook om met zijn allen weer in het schoolritme te komen.
In een paar groepen heeft ook al een invaller gestaan. Niet ideaal in het begin van het schooljaar. Het was echter de enige mogelijkheid om een aantal collega’s te laten deelnemen aan nascholing van Kanjer.

Schooltijden
We starten op school om stipt 8.30 uur. Dat betekent dat we u vragen er voor te zorgen dat uw kind op tijd in de klas is. En ook dat u op tijd de school verlaat. Begrijpt u mij niet verkeerd; we zien u heel graag maar rust en regelmaat vanaf half 9 is van belang. Een goede start van de dag werkt de hele dag door. 's Middags geldt het andersom; we stoppen de lessen om 14.30 uur. Dat betekent dat de kinderen dan naar de gang gaan en hun jas/tas pakken. Op deze manier benutten we de onderwijstijd zo optimaal mogelijk. 
 
Bezoek wethouder
De wethouder van onderwijs, Mario Stam, is op bezoek geweest op de Buitenhavenweg. De wethouder kiest er voor om regelmatig op locatie te vergaderen met zijn staf om zo voeling te houden met het veld. We mochten ook wat vertellen over de school en vragen stellen. We hebben gesproken over het comfort in en om de Buitenhavenweg, we zijn toe aan een nieuw gebouw! En de verkeerssituatie kan toch nog wel wat verbeterdworden. We willen graag terug naar de Singel in een mooi nieuw schoolgebouw waar de verkeerssituatie ook goed en mooi geregeld zal zijn. De wethouder vertelde ons dat de nieuwbouw van de Singel elke week op de agenda staat. We weten inmiddels allemaal dat de sloop en nieuwbouw van Singel 5 geen eenvoudige klus is en het was dan ook goed te horen dat de gemeente daar zo veel en zo consequent aandacht aan besteedt. 
 
Nieuwbouw singel 5
Op dit moment wordt er nogmaals gekeken of er ondergronds een bom is én wordt de bodem gesaneerd. Daarna, we hopen en verwachten dat dit half september zal zijn, start dan eindelijk de bouw van de nieuwe school. Als alles volgens planning verloopt is de school tegen de zomer klaar.Volgende week komt de nieuwsbrief over de Nieuwbouw weer uit, u ontvangt deze separaat.
 
Verwachtingsgesprekken
Net als vorig jaar wordt u binnenkort uitgenodigd voor een verwachtingsgesprek met de leerkracht. Dit jaar vragen we de kinderen vanaf groep 5 ook bij deze gesprekken aanwezig te zijn. Zo kunnen we de verwachtingen en informatie over uw zoon/dochter delen en duidelijke afspraken maken. In november is er de mogelijkheid nogmaals een gesprek te hebben met de leerkracht over de methodetoetsen en de sociaal/emotionele ontwikkeling. Na de Cito-toetsenkrijgen de kinderen hun eerste rapport. In de groepen 8 zullen de verwachtingsgesprekken iets later starten; dat geeft ons de mogelijkheid om ook het voorlopig advies voor het Voortgezet Onderwijs te bespreken. 
 
Informatieavond op 11 en 12 september
Tijdens deze bijeenkomst hoort u over specifieke zaken van het leerjaar en de groep van uw kind. We hebben de groepen over 2 avonden verdeeld om u, wanneer u meerdere kinderen heeft, zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen in de klas van uw kind aanwezig te zijn. 
 
We gaan er weer een mooi en leerzaam jaar van maken!

Herinrichting Drie Lanen

Vanaf 5 september start het project “de drie lanen”. 
De Boerhaavelaan, de Lorenzlaan en de prof. K. Onneslaanworden opnieuw ingericht. Dit is  een groot gebied in de directe omgeving  van onze school. We krijgen te maken met opgebroken en afgesloten straten, omleidingen en veel werkverkeer.
 
Wij willen graag dat u en de kinderen zo veilig mogelijk naar school kunnen.
Daarom wordt er in september voorlichting gegeven op school.
 
In de groepen 3 t/m 8 wordt een presentatie gegeven van een kwartier.
Voor de groepen 3 t/m 6 staat er ook een vrachtwagen voor de deur. De kinderen kunnen dan ervaren hoe hoog een chauffeur zit, wat hij kan zien vanuit de cabine en via zijn spiegels.
De groepen 7 en 8 krijgen deze “”dode hoekles met vrachtwagen”als praktijkles tijdens de verkeerslessen later in het schooljaar.
Ouders ontvangen bewonersbrieven en krijgen via klasbord nieuwe informatie.
Bij de groepen 1 en 2 hangt deze informatie ook op het bord bij de deur.

De Bibliotheek op School

Tijdens het hele schooljaar helpt een grote groep moeders, vaders, oma’s, opa’s in de schoolbieb.
Zij zorgen er samen voor dat  alle Singelkinderen op een vast moment in de week een boek kunnen uitzoeken, ruilen of verlengen in onze schoolbibliotheken. Aan het einde van elk schooljaar vinden er wisselingen plaats en daarom zijn we op zoek naar mensen die vanaf augustus ook mee willen helpen in de schoolbieb. Heeft u tijd en vindt u het leuk, stuur een mail aan: kintveld@singelschiedam.nl Agenda '16-'17


29 augustus t/m 16 september
  • Verwachtings-gesprekken
12 september
  • Informatie-avond gr. 1-2, 5-6 en Peuterspeelzaal 
13 september
  • Informatie-avond gr. 3-4, 7-8
20 september
  • Excursie Groepen 2 Diergaarde Blijdorp
12 Oktober
  • Lesvrije dag   


obs de Singel


  Singel 5   -   3112 GH Schiedam    -   010 - 426 88 78   -   contact@SingelSchiedam.nl

www.singelschiedam.nl

uitschrijven voor deze nieuwsbrief    e-mail adres aanpassen 


obs de Singel is een school van


obs de Singel


  Singel 5   -   3112 GH Schiedam    -   010 - 426 88 78   -   contact@SingelSchiedam.nl

www.singelschiedam.nl

uitschrijven voor deze nieuwsbrief    e-mail adres aanpassen 


obs de Singel is een school van


This email was sent to iwerneke@singelschiedam.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
obs De Singel · Singel 5 · 3112 GH Schiedam · Schiedam, NJ 3112GH · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp