Copy

Nieuwsbrief 6

De Nieuwsbrief van De Singel verschijnt eens per maand en soms ook tussentijds. Voor duurzame informatie kun je op onze website terecht.

Van de directeur

Rapporten
Het is zover. We hebben nieuwe rapporten! Ze komen uit het systeem waarin we alle leerling-gegevens opslaan. Daarnaast treft u een overzicht van de resultaten van de CITO-toetsen aan. We hopen u zo een helder en transparant beeld te geven van hoe uw zoon/dochter het op school doet. De uitnodiging voor de rapportgesprekken volgt separaat.
 
Groot Project en Ouderavond
Het Groot Project zal dit jaar in het teken staan van het introduceren van de 7 gewoontes van Stephen Covey bij de kinderen. In de komende jaren zullen deze gewoontes steeds meer een geïntegreerd onderdeel van ons onderwijs vormen. Om u te informeren over deze gewoontes nodigen we u graag uit voor een ouderavond in het Wennekerpand. Deze avond is op woensdag 2 maart 2016. Na de introductie zal het Lighthouseteam, dat de 7 gewoontes verder zal uitdragen binnen de school, zich presenteren en het Groot Projectteam zal u vertellen over de projectperiode van 3 maart tot en met 20 april. We kijken er naar uit u op deze avond mee te nemen in dit gedachtegoed! U ontvangt nog een aparte uitnodiging.
 
Sloop/Nieuwbouw
Na een laatste informatieavond voor de buurtbewoners en een kort geding is het dan eindelijk zover. De sloop is gestart! Eerst is asbest verwijderd en nu wordt van binnenuit het gebouw leeggehaald. Een paar mooie onderdelen, zoals de tegel op de voorgevel en een oude schoolbel zullen worden bewaard. Een Schiedamse fotograaf heeft ook nog een fotoserie gemaakt. Binnenkort start de echte sloop. Om de gebouwen in de omgeving niet te beschadigen gebeurt dat heel prudent en wordt het nauwlettend gemonitord.

Verkeerssituatie Singel
Gisteravond is er een bijeenkomst geweest met een aantal buurtbewoners van de Singel en een verkeersdeskundige van de gemeente. We hebben vooruitgeblikt naar de toekomst: hoe kunnen we het met elkaar zo regelen dat de verkeersstroom bij de nieuwbouw straks goed en veilig is. Daarnaast hebben we gesproken over de huidige situatie met het parkeren en uit laten stappen van kinderen voor Singel 24, er ontstaan gevaarlijke situaties.
De gemeente gaat kijken naar mogelijkheden voor een betere doorstroming. Maar de veiligheid in het verkeer heeft te maken met het gedrag van alle weggebruikers. We willen u vragen de kinderen zoveel mogelijk fietsend/lopend naar school te laten gaan. En hierbij aan u ook de oproep om bij het Stoompje te parkeren als u uw kind wil wegbrengen en ook daar wil laten in/uitstappen. U kent vast de uitspraak van Loesje:
 

Kanjer in de klas
Sinds enkele jaren werken we met kanjer. De witte, rode, gele en zwarte pet zijn u inmiddels vast bekend. In alle klassen zult u dit jaar worden uitgenodigd, als dat al niet is gebeurd, om een Kanjerles mee te maken. In een van onze groepen hebben we Gerard Weide, grondlegger van de Kanjermethode, uitgenodigd om een dag met de kinderen te werken. 

Presentatie Expressielessen.
Docenten van Buro Bannink verzorgen al enkele jaren de muziek, drama en danslessen bij ons op school.
Tot nu toe presenteren de groepen het geleerde aan elkaar in het speellokaal op de Buijs Ballotsingel. Wij denken dat u het ook leuk vindt om te zien wat uw kind tijdens deze lessen heeft geleerd.
U bent van harte welkom tijdens het presentatieblok (bijv. van 9.00u - 9.45u) waarin de groep van uw kind optreedt. Voor ons is deze vorm van presenteren onder schooltijd met de aanwezigheid van ouders nieuw. Wij hopen dat u rekening zult houden met de omstandigheden en dat de presentaties hierdoor rustig kunnen verlopen.

Maandag 8 februari:
    Drama Dans Muziek
9.00 9.45   4D-B 6C-G
9.45 10.30 2B-S 4E-B 2C-G
10.45 11.30 4B-S 8C-S 4C-G
11.30 12.15 4A-S 8D-S 7A-G
13.00 13.45 6B-S 8A-S 7B-G
13.45 14.30 3A-S 8B-S  

Dinsdag 9 februari:
    Drama Dans Muziek
9.00 9.45 1A-S 1D-G  1E-B
9.45 10.30 1B-S 1C-G 1F-B
10.45 11.30 2A-S 5C-G 2D-B
11.30 12.15 5A-S 7C-G 5D-B
13.00 13.45 5B-S 7D-G 6D-B
13.45 14.30 3B-S 3C-G 3D-B

Impressie Keith Haring


Agenda


8 en 9 februari
  • Presentaties Expressielessen
10 februari
  • Schoolsporttoernooi Handbal gr. 5 t/m 8
12 februari
  • Rapporten gr. 2 t/m 8
15 februari t/m 26 februari
  • Voorjaarsvakantie
17 februari
  • Schoolsporttoernooi Handbal gr. 5 t/m 8
29 februari t/m 11 maart
  • Rapportgesprekken gr 2 t/m 8
2 maart
  • Ouderavond Groot Project Wennekerpand
3 maart t/m 20 april
  • Groot Project in het teken van De Zeven Gewoontes 


obs de Singel


  Singel 5   -   3112 GH Schiedam    -   010 - 426 88 78   -   info@SingelSchiedam.nl

www.singelschiedam.nl

uitschrijven voor deze nieuwsbrief    e-mail adres aanpassen 


obs de Singel is een school van