Copy

Begin van het Schooljaar

We zijn weer begonnen! Met veel plezier hebben we de kinderen en u ontvangen na de vakantie. De groepen raken weer aan elkaar en aan hun leerkracht gewend, er wordt hard gewerkt en hard gespeeld!

Veranderingen op school

Sinds de zomervakantie zijn er aantal personele wijzigingen bij de Intern Begeleiders en Gebouwhoofden. Jacqueline Appel wijdt zich met ingang van dit schooljaar volledig aan onze allerkleinsten: de peuters op de Buitenhavenweg. In deze nieuwsbrief kunt u in een ander stuk meer over de peuters lezen. Op de Buitenhavenweg zijn Liesbeth de Keijzer (ma-di) en Berradina Hek (wo-do-vrij) de nieuwe gebouwhoofden en Intern Begeleiders van alle groepen 3/4. Op de Buys Ballotsingel is Natalie Huisman (ma-do-vr) het gebouwhoofd, zij is de Intern Begeleider van alle groepen 1/2. Mirte van Langen is er op woensdag als functioneel beheerder. Op de Galileïstraat is Vera Jongejan (ma-do-vrij) het gebouwhoofd, zij is de Intern Begeleider van alle groepen 5/6. Op Singel 24 is en blijft het gebouwhoofd Marjan Pruijssers, tevens Intern Begeleider groepen 7/8! 
 
Dat brengt me gelijk op het volgende; als er iets is met uw kind dan is de leerkracht uw eerste aanspreekpunt. Zijn er moeilijkheden op het gebied van leren of gedrag dan wordt de Intern Begeleider betrokken. Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken dan kunt u ook bij hen en/of het gebouwhoofd terecht. Als u er dan niet uitkomt is de volgende stap naar de directeur. Alleen verlofaanvragen lopen direct via de directeur. 
 
In de zomervakantie zijn er in het team van de Singel wederom een aantal baby’s geboren. Kim Wolters heeft een zoon gekregen. Gijsbert Oudenaarden een dochter. Wim Reitzema een dochter en Ilona de Vette een zoon. We wensen deze jonge ouders veel geluk toe. Er is ook droevig nieuws. De dochter van Marije Potter is geboren en na 20 weken overleden. We wensen Marije en haar man veel sterkte met dit grote verlies. 

Verwachtingsgesprekken

In de oudertevredenheidspeiling, tijdens de ronde tafel gesprekken, maar ook weleens zomaar tussendoor heeft u aangegeven graag wat meer contact met ons te willen. We starten daarom dit jaar met de verwachtingsgesprekken. In deze gesprekken maakt u kennis met de leerkracht, bespreekt u uw kind en maakt u onderling, waar nodig, afspraken. Op deze manier starten we het jaar goed en hopen we nog beter, samen met u, voor uw kind te kunnen zorgen. Daarnaast blijven de algemene informatieavonden gewoon bestaan, ze vinden plaats op maandag 21 en dinsdag 22 september. Een aparte uitnodiging volgt, reserveert u alvast de datum in uw agenda?

Buitenhavenweg

Verkeerssituatie

De verkeerssituatie op de Buitenhavenweg is eindelijk aangepast. Daar zijn we blij mee en u hopelijk ook. Let u er op dat de situatie voor ons allen zo veilig mogelijk blijft? Dus parkeren in de vakken, ook als u laat bent of als het regent, en lopen naar school. Veel ouders spreken mij aan over de onveilige situatie, maar wanneer alle ouders van dezelfde school goed opletten, voorkomend en voorzichtig zijn, moet dat toch goed kunnen gaan! Het plein is opgevrolijkt door de bloembakken te versieren. Helaas kan er in het beton geen speeltoestel geplaatst worden. Maar de buitenspeelkratten worden weer goed aangevuld! 

Ophalen 

De mooie gekleurde vakken die we vorig jaar hebben geverfd, blijken niet weersbestendig en zijn helaas weer verdwenen. We hebben een andere oplossing bedacht. Op de muren van het schoolplein worden platen geplakt van de groepsdieren. Zo weet u waar u uw kind kunt ophalen. Deze week worden de platen opgehangen. Om er voor te zorgen dat de kinderen rustig kunnen uitgaan, vragen wij u het schoolplein niet voor half drie op te komen. 

Insecten

Tijdens het laatste blok Singel+ activiteiten van vorig schooljaar hebben de kinderen hard gewerkt aan schilderingen om het schoolplein van de Buitenhavenweg op te fleuren. Esther Pieterse van Stichting Pimp je Wijk heeft de kinderen begeleid tijdens deze activiteit. Zij heeft de mensen van Mac. Branderstad insecten laten zagen en schuren, die de kinderen vervolgens mochten beschilderen. Op vrijdag 28 augustus is het resultaat getoond tijdens een gezellige presentatie. De kinderen hebben voor een extra fleurige touch gezorgd door nieuwe planten in de plantenbakken te zetten, gekregen van Boko Flowers, waarvoor dank!

Peuterspeelzaal De Singel

Sinds vorig jaar heeft basisschool De Singel zelf een peuterspeelzaal.Met zijn allen, de basisschool, de leidsters, de ouders en onze peuters, zijn we daar enorm blij mee en trots op. Uw kind kan nu vanaf de peutergroep tot en met eind groep 8 naar De Singel.
Dit blijkt bij Schiedamse ouders van een dreumes helaas nog onvoldoende bekend te zijn.
Alle peuters zijn welkom bij peuterspeelzaal De Singel aan de Buitenhavenweg. Ook de peuters die later als kleuter naar groep 1 gaan op andere locaties van De Singel.Peuters met een indicatie van het consultatiebureau zijn 5 dagdelen welkom, peuters zonder indicatie komen drie dagdelen. In de zomervakantie hebben we het lokaal heringericht en er wordt nieuw spel- en lesmateriaal aangeschaft.
Iedereen is van harte welkom een kijkje te komen nemen. Heeft u kennissen, buren of vrienden met een dreumes of peuter? Vertel hen over onze peuterspeelzaal.

Team Peuterspeelzaal: Carmen, Diana, Jacqueline en Sabrina


Wijksportvereniging Oost

Op dit moment worden binnen de Wijksportvereniging Oost acht verschillende sporten aangeboden. De Gemeente Schiedam, de Gravin Aleidaschool, obs De Singel, obs de Peperklip, rks S. St. Jan en verschillende sportaanbieders bundelen sinds 2012 hun krachten om alle kinderen uit de wijk de kans te bieden laagdrempelig georganiseerd te kunnen sporten. Tegen gereduceerd tarief kunnen ze zich inschrijven en deelnemen aan judo, jiujitsu, taekwondo, dans, turnen, volleybal, basketbal en tennis. Twee keer per jaar kunnen de kinderen zes weken lang kennismaken met deze sporten. Lid worden kan op ieder moment tijdens het schooljaar.
 
Wij zijn benieuwd naar uw mening over onze werkwijze en invulling van Wijksportvereniging Oost, zodat we deze verder kunnen ontwikkelen passend bij de wensen van u en uw kinderen! Vul hier de vragenlijst in.

Medezeggenschapsraad - MR

Welke ouder heeft belangstelling om mee te doen in de Medezeggenschapsraad? Er is een plek vrijgekomen omdat een van de ouders, Samantha Ghaffari, afscheid heeft genomen nu haar zoon naar het voortgezet onderwijs is gegaan. Zij heeft ons 8 jaar, deels als voorzitter, fantastisch bijgestaan. Wij zijn Samantha zeer erkentelijk voor al haar inspanningen.
De MR heeft inspraak in het onderwijs en het beleid in onze school, de MR adviseert gevraagd en ongevraagd de schooldirectie. In bepaalde gevallen is dat advies bindend.

Heeft u belangstelling om de ontstane lege plek in de MR in te vullen en wilt u van invloed zijn op de wezenlijke zaken die spelen in onze school? Het is belangrijk dat u alle ouders van onze schoolgaande kinderen vertegenwoordigt en als klankbord kan fungeren.

Belangstellenden kunnen voor 17 september mailen naar MR@singelschiedam.nl. De aanmeldingen worden verzameld en vervolgens wordt contact met de kandidaten opgenomen. Bij meerdere aanmeldingen zullen er verkiezingen worden georganiseerd, waarin we alle ouders zullen vragen hun stem uit te brengen.

Agenda


Informatie avonden:
 
Maandag 21 september
19.00 – 20.00 uur
Peuterspeelzaal en de groepen 1-2-5-6
 
Dinsdag 22 september

19.00 – 20.00 uur
Groepen 3-4-7-8
 
   
Woensdag 23 september
lesvrije dag
 

Maandag 19 tot vrijdag 30 september
Herfstvakantie


 

Nieuwbouw

Een vast onderwerp in deze nieuwsbrief met niet altijd goed nieuws. Na zeer zorgvuldig overleg met een aantal buurtbewoners, de verzekeraar en Stichting Primo Schiedam lijkt het erop dat er met de sloop gestart kan gaan worden. De planning is eind september. Ook wordt op 8 september een nieuwe aannemer geselecteerd. 

 


obs de Singel


  Singel 5   -   3112 GH Schiedam    -   010 - 426 88 78   -   IWerneke@SingelSchiedam.nl

www.singelschiedam.nl

uitschrijven voor deze nieuwsbrief    e-mail adres aanpassen 


obs de Singel is een school van