Copy

Nieuwsbrief 2

Het schooljaar is in volle gang. We zijn weer gewend aan het ritme, de nieuwe meester of juf en de kinderen.

Goed en minder goed nieuws

Mede door de extra inzet van de Kanjerlessen en oefeningen loopt het in alle groepen goed.
En dat is een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren. Wat ook helpt bij een goede start zijn de verwachtingsgesprekken met u allen. We horen dat u deze gesprekken op prijs stelt en de leerkrachten vinden het ook prettig u al zo vroeg in het schooljaar te spreken. De kinderen zie ik meedoen of stralend wachten op de gang: kinderen vinden het fijn als hun ouders met de leerkracht in gesprek zijn: het verstevigt het gevoel dat ouders en school samen het beste voor hen willen. En hen daarbij helpen.

Goed nieuws is dat we 248 chromebooks hebben aangeschaft! Er is nu overal wifi en het team experimenteert volop met de chromebooks als ondersteuning in de lessen.
Op de Galileistraat en de Buys Ballotsingel is nieuwe zonwering aangebracht. De gebouwen zijn hierdoor opgeknapt, zon, licht en warmte worden beter benut en geregeld.

Er is minder goed nieuws inzake de nieuwbouw. De sloop kan nog steeds niet starten en de negatieve publiciteit blijft aanhouden. We vinden dat heel vervelend. Vanuit Primo wordt maximale inzet geleverd om de sloop en de nieuwbouw zowel voor de buurtbewoners als voor de school en de kinderen in goede banen te leiden. Het is een taai en moeizaam proces. Inmiddels ziet de Buitenhavenweg er hier en daar wat minder goed uit. De tijdelijke huisvesting was immers bedoeld voor een jaar. Er wordt aan gewerkt om het gebouw er zo goed als mogelijk uit te laten zien. En het buitenspelen heeft ook onze aandacht....

De kinderboekenweek

Het Kinderboekenbal op 6 oktober is de officiële opening van de Kinderboekenweek, maar De Singel start morgen al met een spectaculaire opening. We verklappen niet wat de kinderen  gaan zien en meemaken, het is RAAR MAAR WAAR, het kinderboekenweekthema!!!

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, niemand stelt dan ook betere vragen dan zij. Met het thema RAAR MAAR WAAR vieren we hun nieuwsgierigheid. Boeken over natuur, wetenschap en techniek krijgen bijzondere aandacht. Er is zelfs een speciale editie van de Donald Duck gemaakt, het NME heeft er een 50 dingenlijst bij gemaakt en komt alle Schiedamse kinderen verblijden met deze “Naar buiten Donald Duck”. Wethouders en ambtenaren lezen voor op de verschillende scholen. De Singel boft, een van de vaders is wethouder, hij komt dus ook voorlezen. Maar alle andere kinderen vinden het ook leuk als hun moeder of vader komt voorlezen. Komt u volgende week ook een keer voorlezen in de klas van uw kind?

We werken de komende twee weken in alle groepen aan het thema: RAAR MAAR WAAR, we lezen veel, we lezen veel voor, we knutselen, dansen, maken muziek en zingen het lied “Raar, maar waar” van Kinderen voor Kinderen. Klik hier voor de videoclip: Raar Maar Waar
Zullen we het met z’n allen zingen voor u? Na het verrassende begin zullen we de Kinderboekenweek feestelijk afsluiten, u hoort van ons. 

Medezeggenschapsraad - MR

In de vorige nieuwsbrief heeft de MR een oproep gedaan om ouders te werven. Drie ouders hebben zich aangemeld, hier zijn we blij mee.
We organiseren binnenkort verkiezingen. In elk gebouw komt een poster te hangen met de namen van de kandidaten. U ontvangt een brief met een stembiljet en een informatiefolder. Wij vragen u om te stemmen op degene waarvan u denkt: "Die kan mij als ouder van de Singel het beste vertegenwoordigen".

Luizen

Een terugkerend bericht: Er zijn weer luizen gesignaleerd. Dat is vervelend, maar niet bijzonder, want op alle scholen komt regelmatig hoofdluis voor. Kinderen brengen het ongemerkt op elkaar over. De enige manier om hoofdluis effectief te bestrijden is grondig controleren en behandelen.

Het advies is het haar dagelijks te kammen met een fijntandige kam en eventueel met anti-hoofdluismiddel. Bent u op zoek naar een luizenzak, dan kunt u deze aanschaffen bij de conciërges. 
Waarom twee weken kammen? Vanaf de eerste kambeurt is het besmettingsgevaar grotendeels geweken. De reden dat men toch twee weken moet doorgaan is dat de neten niet allemaal tegelijk uitkomen.

Meer informatie kunt u vinden op: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
Wanneer u bij uw kind luizen of neten constateert, stellen wij het zeer op prijs als u dit aan de groepsleerkracht meldt. Wij rekenen op uw medewerking. Alvast bedankt!

Groepen 8 op Schoolkamp

Op 5 oktober is het dan eindelijk zover, de groepen 8 gaan op werkweek naar Lunteren. 
In een prachtig kamphuis, genaamd de Wildwal, gaan wij van maandag tot en met donderdag heel veel plezier maken. We sporten, beleven avonturen in het bos, werken aan onderlinge sociale contacten en hebben maar één doel: 
Samen er een onvergetelijke week van maken.

Er gaan acht juffen en meesters mee en vier vrijwilligers. Wij hebben heel veel tijd om met de kinderen mooie avonturen te beleven, we hoeven namelijk niet te koken, want dit wordt voor ons gedaan. Uiteraard hebben wij, zoals dat bij een echt kamp hoort, corvee. Tafels dekken, afwassen, opruimen en vegen, alles komt voorbij. 
Na vier intensieve dagen en drie korte nachten komen wij op donderdag 8 oktober moe, maar zeer voldaan terug in Schiedam. Vrijdag 9 oktober mogen de kampgangers lekker uitslapen, we zijn vrij die dag! 
Wij hebben er enorm veel zin in! 
 
U kunt berichten lezen en foto’s kijken via Klasbord.nl
De unieke klascode is WBW-4GU om 
Kamp2015Klasbord te kunnen volgen.
 

De eerste weken in groep 3 

De eerste weken in groep 3 zitten erop. Wat zijn de kinderen in de vakantie toch groot geworden en wat is de klas ineens veranderd. Geen kring meer, maar met je stoel aan een eigen tafel zitten, in groepjes bij elkaar of met z’n tweeën. 
Groep 3 is het leerjaar waarin de kinderen formeel leren lezen en rekenen. De kinderen hebben inmiddels een aantal letters geleerd en kunnen daarmee korte woorden maken zoals mis, sim, min, raam, aap, vis, ver, maak, pim.
Met rekenen worden de getalbeelden geoefend, bijvoorbeeld door het direct herkennen van het aantal stippen op de dobbelsteen en er wordt heel veel geteld. En binnenkort komen daar de sommen bij.
Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning en beweging, zoals lekker buiten spelen in de pauze, gymmen in de grote gymzaal, dansjes, liedjes en gekke spelletjes tussendoor.

Agenda


Maandag 6 oktober t/m vrijdag 16 oktober
  • Kinderboekenweek Raar Maar Waar

Maandag 19 t/m vrijdag 30 oktober
  • Herfstvakantie

Dinsdag 3 november
  • Informatieavond Voortgezet Onderwijs

 


obs de Singel


  Singel 5   -   3112 GH Schiedam    -   010 - 426 88 78   -   info@SingelSchiedam.nl

www.singelschiedam.nl

uitschrijven voor deze nieuwsbrief    e-mail adres aanpassen 


obs de Singel is een school van