Copy

Nieuwsbrief 8

De Nieuwsbrief van De Singel verschijnt eens per maand en soms ook tussentijds. Voor duurzame informatie kun je op onze website terecht.
Zie ook ons Nieuwsbriefarchief van 2015-2016.

Van de directeur

Vervanging zieke leerkrachten
Helaas is het zo dat we wel eens te maken hebben met zieke collega’s. Dat is natuurlijk voor de collega’s zelf vervelend, maar ook voor de kinderen. We proberen altijd een goede oplossing te vinden zodat de kinderen van de desbetreffende groep gewoon les krijgen. Gelukkig hebben we intern twee mensen die dat vaak kunnen opvangen: juf Sylvia en meester Gijsbert. Zij zijn voor de meeste kinderen en voor u vertrouwde gezichten. 
Het is op dit moment lastig om invalleerkrachten te vinden. Veel invalleerkrachten zijn al ingezet voor langere tijd op andere scholen en dus niet beschikbaar. Gelukkig lukt het met veel inzet van alle collega’s om alle benodigde vervanging in te vullen. Het betekent wel dat er soms verschillende leerkrachten voor de groep van uw kind staan. 
 
Nieuwbouw
Langzaam gaat het gebouw aan Singel 5 de hoogte in. De contouren van het gebouw worden steeds meer zichtbaar. Bijgaand een impressie van het eindresultaat.


Wist u dat...

  • De inschrijving van jongere broertjes en zusjes bij de locatieleiders geregeld kan worden?
  • De locatieleiders voor schooltijd altijd bij de deur staan?
  • We de inschrijvingen van broertjes en zusje graag tijdig weten, in verband met de klassen indeling  en de plaatsing op de locatie van uw voorkeur?
  • We op zoek zijn naar kookspullen om met de kinderen te kunnen koken?
  • U deze spullen, indien u die over heeft, bij de conciërges kan afgeven?
  • We vooral op zoek zijn naar pannen?

Groot project

Na de voorjaarsvakantie werken wij met de hele school aan een project. Het thema van dit project is: Kunst en Cultuur in de Wereld. Wij starten het project met u en de kinderen op maandag 6 maart. Komt u maandag 6 maart om 14.20 uur in de klas van uw kind om de opening van het project mee te maken? Tijdens het project staan er veel activiteiten op het programma, alle groepen gaan naar het Wereldmuseum en het project zal worden afgerond met een Kijkavond.

Studio Pluis en SchavUIT

Bij de Antilopen
Op vrijdag 27 januari heeft groep 8A-de Antilopen bezoek gehad van Studio Pluis, onderdeel van de Kleine Ambassade. Deze organisatie maakt ook twee keer per jaar het SchavUIT DOEBOEK met een kinderredactie. En deze keer waren dat de kinderen van onze Plusklas.  
Kijk naar de afleveringen van Studio Pluis via Youtube en Look TV.


Schrijfwedstrijd groepen 7

In november hebben de kinderen van de groepen 7 meegedaan aan een schrijfwedstrijd over best een moeilijk onderwerp, namelijk kindermishandeling. Vrijdag 27 januari zijn de kinderen naar het stadhuis geweest en de wethouder van Onderwijs, Mario Stam, heeft hen ontvangen in de Raadszaal voor de prijsuitreiking.


Het Voortgezet Onderwijs

Voorbereidingen
De leerlingen van de groepen 8 zijn in de afgelopen periode op bezoek geweest bij meerdere scholen voor voortgezet  onderwijs.
Docenten van Spieringshoek, Lentiz Life College en Schravenlant hebben zelfs proeflessen gegeven. Hierdoor hebben onze kinderen een aardig beeld gekregen van wat hen te wachten staat in het Voortgezet Onderwijs.
Nadat de kinderen het definitieve schooladvies hebben gekregen, kunnen ze zich tot 1 maart inschrijven op de school, die het meest aansluit bij het advies. Spannend hoor!

Medezeggenschapsraad (MR)

Algemene informatie over onze MR is hier te vinden.

Dit schooljaar wordt door de MR extra aandacht besteed aan de thema’s ouderbetrokkenheid en de communicatie tussen ouders en school.
 
Ouderbetrokkenheid
Uit onderzoek blijkt dat educatieve samenwerking tussen ouders en school een positief effect heeft op de schoolprestaties en het welbevinden van kinderen. Aan deze samenwerking en in het bijzonder aan de onderwijsondersteunende activiteiten van ouders, kan volgens de Inspectie van het Onderwijs op De Singel nog wel iets verbeteren.
De school wil dat ook graag en heeft daarom een Werkgroep Ouderbetrokkenheid ingesteld die een plan van aanpak moet ontwikkelen waarmee die ouderbetrokkenheid gestimuleerd wordt. Het plan van aanpak met betrekking tot ouderbetrokkenheid wordt vóór de zomervakantie opgeleverd. We houden u op de hoogte via deze nieuwsbrief.

De MR is met de schoolleiding van mening dat er veel meer informatie met de ouders gedeeld en herhaald kan worden. Via de nieuwsbrief en de website, maar ook op papier en op Klasbord. In de volgende nieuwsbrief meer informatie over: communicatie tussen ouders en school.

Vakantierooster

Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie: ​      ma 16 okt t/m vr 27 okt 
Kerstvakantie:        ma 25 dec t/m vr 5 jan
Voorjaarsvakantie: ​ma 26 feb t/m vr 2 mrt
Pasen:                    vr 30 maart t/m vr 6 apr
Meivakantie:           vr 27 april t/m vr 11 mei
​Pinksteren:             ma​ 21 mei t/m wo 23 mei
Zomervakantie:      ma 16 juli t/m vr 24 aug
 
Lesvrije dagen:
Woensdag 4 oktober 2017
Vrijdag 1 december 2017 
Vrijdag 2 februari 2018
Vrijdag 13 juli 2018

Agenda '16-'17


Vakantierooster 2017-2018
(is te vinden in deze Nieuwsbrief)

27 februari t/m 3 maart
  • Voorjaarsvakantie
6 maart
  • 14.20u: Opening Groot project in alle klassen
 

 


obs de Singel


  Singel 5   -   3112 GH Schiedam    -   010 - 426 88 78   -   contact@SingelSchiedam.nl

www.singelschiedam.nl

uitschrijven voor deze nieuwsbrief    e-mail adres aanpassen 


obs de Singel is een school van


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
obs De Singel · Singel 5 · 3112 GH Schiedam · Schiedam, NJ 3112GH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp