Copy

Nieuwsbrief 5

De Nieuwsbrief van De Singel verschijnt eens per maand en soms ook tussentijds. Voor duurzame informatie kun je op onze website terecht.

Van de directeur

Nieuwjaarswens
Na de gezellige en drukke decembermaand en een fijne vakantie zijn we weer gestart!
Ik wens u allen een gelukkig, mooi en gezond 2016 toe!
We gaan er op De Singel ook een mooi en goed jaar van maken!
 
Personele veranderingen
Een aantal collega’s komen weer terug van verlof. Ilona de Vette start bij de Kangoeroes in groep 3 op de Buitenhavenweg. Zij neemt daarmee de plaats in van Renate Erkens. Kim Wolters is weer begonnen bij de Zeehonden in groep 7. Haar invaller Remko Dijkmans zal als vervanger aan onze school verbonden blijven, maar kan ook op andere Primo scholen worden ingezet. Donderdag 21 januari begint Leonie Wessels weer bij de Muizen, groep 2 op de Buitenhavenweg. Irene Bosman verhuist dan van de Muizen naar de Schildpadden, een nieuwe derde kleutergroep op de Galileistraat. Daar is zij samen Marije Bot verantwoordelijk voor deze groep.
 
Project
Het Grote Schoolproject gaat dit jaar over
de 7 gewoontes van Stephen Covey. Tijdens dit project wordt in zeven weken de zeven gewoontes bij de kinderen geïntroduceerd. Als team zijn we er achter de schermen inmiddels al anderhalf jaar mee bezig om ons werk op basis van de zeven gewoontes te organiseren en onze houding te bepalen. Vanzelfsprekend zult u nader worden geïnformeerd over de 7 gewoontes en over het grote project!
 
Rapporten
Wat ook op de rol staat zijn nieuwe rapporten. Het is ons doel u helder en transparant te informeren over de ontwikkeling van uw kind. In het nieuwe rapport maken we een driedeling: denken, durven en doen. Onder Denken valt de cognitieve ontwikkeling, onder Durven de sociaal/emotionele ontwikkeling en onder Doen de motorische en creatieve ontwikkeling. In Parnassys, ons leerlingvolgsysteem, worden alle gegevens van uw kinderen ingevoerd en bijgehouden. Het nieuwe rapport is een overzicht van deze gegevens, aangevuld met persoonlijke opmerkingen. De kinderen krijgen het nieuwe rapport voor de voorjaarsvakantie mee naar huis en de rapportgesprekken zijn meteen na die vakantie.
 
Verkeerssituatie Buitenhavenweg
We staan tegenwoordig aan de rand van het parkeerterrein om de ouders en de kinderen te verwelkomen. Dat doen we nu op die plaats om gevaarlijke situaties bij het schoolhek te voorkomen. Er is reeds enkele keren bijna een ongeluk gebeurd. Als ouders reageert u  positief op deze actie, dat waarderen we zeer. De start van de schooldag verloopt rustig en prettig. Dank.

Nieuwbouw
Ook de nieuwbouw van Singel 5 blijft op het programma staan. Volgende week is er weer een bewonersavond, opdat de sloop daarna echt kan starten. Ik denk niet dat we de nieuwe school zullen betrekken in 2016, maar ik heb goede hoop dat het gebouw er goeddeels zal staan. 
 
Overlijdensbericht
Helaas moet ik het jaar ook beginnen met een verdrietig bericht. Onze collega Yvonne Dorst is vorige week dinsdag verongelukt. Er is dinsdag 5 januari 2016 in besloten kring afscheid van haar genomen. 
Yvonne was reeds geruime tijd niet aanwezig op school. Zij was ziek en op zoek naar een andere baan. Ze heeft in die periode ook op het bestuurskantoor gewerkt. Voor de kerst is er nog contact geweest over een stageplaats. Het nare nieuws is in een enkele groep die Yvonne heeft gehad, verteld. Ons medeleven gaat uit naar haar zoon, haar familie en vrienden. 
 

Schaaktoernooi


In november hebben twee teams van De Singel deelgenomen aan een schaaktoernooi.
De 21 deelnemende teams hebben flink gestreden en de Singelteams een 6e en een 16e plaats veroverd, een knappe prestatie.
Nikita Brust, juf van groep 7, heeft onze teams begeleid en was diep onder de indruk: “Ik heb nog nooit zoveel kinderen bij elkaar gezien die met zo'n goede concentratie kunnen schaken. Het was een fantastisch gezicht om te zien. Wat een slimme zetten werden er gezet en wat waren sommige potjes spannend”. 

  


obs de Singel


  Singel 5   -   3112 GH Schiedam    -   010 - 426 88 78   -   info@SingelSchiedam.nl

www.singelschiedam.nl

uitschrijven voor deze nieuwsbrief    e-mail adres aanpassen 


obs de Singel is een school van