Copy

Nieuwsbrief 6

De Nieuwsbrief van De Singel verschijnt eens per maand en soms ook tussentijds. Voor duurzame informatie kun je op onze website terecht.
Zie ook ons Nieuwsbriefarchief van 2015-2016.

Van de directeur

In de vorige nieuwsbrief heb ik u verteld over mijn bezoeken aan de klassen en de gesprekken met de kinderen over mijn werk als directeur. “Opletten dat alles goed gaat” is een goede samenvatting en ook helemaal waar. Daar hoort ook bij dat onze school financieel gezond blijft en dat het beschikbare geld zo efficiënt en goed mogelijk wordt ingezet. Dat heeft er toe geleid dat we een moeilijk besluit hebben moeten nemen. In goed overleg met de betrokken leerkrachten, de medezeggenschapsraad en de intern begeleider worden de twee groepen 4 op de BHW samengevoegd midden in het schooljaar. Zo kan er een vierde kleutergroep gestart worden. We hebben de ouders en de kinderen geïnformeerd en uitgebreid gesproken. De kinderen werken deze weken meer samen en krijgen gezamenlijk Kanjerlessen om een band op te bouwen met elkaar. We hebben een afspraak met de ouders om in januari elkaar weer spreken over het verloop van de samensmelting van deze twee groepen. 
 
Met ingang van het nieuwe jaar nemen we ook officieel afscheid van twee collega's die heel lang aan de Singel verbonden zijn geweest: Vimla Bokma en Wim Speksnijder. Wij wensen hen, na hun arbeidzame leven gewijd aan het begeleiden van vele volgende generaties, hele fijne, gezonde en plezierige jaren.
 
Maar voor het zover is hebben we nog een heleboel gezelligheid tegoed, we gaan eerst kerst vieren. Volgende week donderdagavond is het kerstdiner van 18.00u tot 19.00u en u bent allen van harte welkom op het samenzijn voor ouders ook van 18.00u tot 19.00u. We organiseren deze ”Ouders en Kerst” voor het eerst. Zo hoeft u niet in korte tijd heen en weer naar huis en heeft u de gelegenheid om wat te drinken en te kletsen met elkaar. 
 
Rest mij u een heerlijke kerstvakantie toe te wensen met uw familie en vrienden en ook alvast een heel mooi 2017! 

Wist u dat...

 • de Galileistraat een mooi geveltuintje heeft gekregen
 • de nieuwbouw gestaag vordert
 • de groepen 7 les hebben gehad in mindfulness
 • Natalie Huisman met zwangerschapsverlof is
 • zij vervangen wordt door Nanette Bemelmans en Berradina Hek
 • juf Jacqueline Appel juf Nanette vervangt bij de Lieveheersbeestjes
 • u bent uitgenodigd voor “Ouders en Kerst” op donderdag 22 december

Ouderbetrokkenheid

Dit schooljaar is er een werkgroep ouderbetrokkenheid gevormd. In deze werkgroep werken ouders, leerkrachten, leidsters van onze peuterspeelzaal en van Komkids aan de versterking en uitbreiding van Ouderbetrokkenheid. Schiedam vindt Ouderbetrokkenheid op scholen belangrijk en heeft Frederik Smit, senior onderzoeker en coördinator van het Expertisecentrum Ouders, School en Buurt (universiteit Nijmegen) ingehuurd om Schiedamse scholen te begeleiden. 


Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad en ronde tafel gesprekken

In november heeft Inge Werneke in elk gebouw een rondetafelgesprek gevoerd, waar u met vragen, tips en opmerkingen over het reilen en zeilen op De Singel terecht kon. Ook de Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad was hierbij aanwezig.
 
Als oudergeleding behartigen wij binnen de Medezeggenschapsraad de belangen van alle Singel-ouders. Daarom vinden wij het erg belangrijk om te horen wat u vindt dat goed gaat op school, en wat er volgens u beter kan. Zo bleek uit de rondetafelgesprekken onder meer dat ouders graag beter geïnformeerd willen worden over de introductie van nieuwe vakken of nieuwe leermethoden. En dat ze graag van de leerkracht instructies zouden krijgen om hun kind beter te kunnen begeleiden bij het huiswerk maken.
 
Een ander punt dat ter sprake kwam is de Gezonde School. Een aantal ouders heeft er moeite mee dat andere ouders zich niet aan de richtlijn voor gezonde traktaties houden, en zou graag willen dat de leerkrachten er meer op toezien dat er geen snoep wordt getrakteerd.
 
Uiteraard kwamen er ook zaken ter sprake waar zowel de school als de Medezeggenschapsraad zich al langer mee bezighouden, zoals de aanhoudende zorgen over de verkeersveiligheid rondom de locatie Buitenhavenweg en de voortgang van de nieuwbouw op Singel 5.
 
Alle door ouders aangedragen ideeën en suggesties zullen in de Medezeggenschapsraad worden besproken.
 
Tegen het einde van het schooljaar vindt de volgende serie rondetafelgesprekken plaats. Wilt u eerder iets met de Medezeggenschapsraad delen, dan kan dat te allen tijde via mr@singelschiedam.nl. U kunt ook een van de leden op het schoolplein aanspreken.
Zie ook: Website Singelschiedam - MR
 
Tot slot zijn ouders van de Medezeggenschapsraad aanwezig geweest bij een aantal rondetafelgesprekken die speciaal voor de samen te voegen groepen 4 op de Buitenhavenweg zijn georganiseerd. Ook hier was het zeer waardevol om te horen met welke vragen en reacties de ouders kwamen op deze beleidskeuze.


Nationale Voorleeswedstrijd

De groepen 7 en 8 doen jaarlijks mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd. Bilal Orrich, de winnaar van de groepen 7, heeft het in een spannende finale opgenomen tegen de winnaar van de groepen 8: Senem Koker. Ze hebben in de  de Zeesterren groep voorgelezen en deze kinderen hebben Senem tot schoolwinnaar gekozen. Zij gaat door naar de regio-finale. 

Wanneer Senem de vervolgronde ook wint, gaat zij woensdag 17 mei 2017 naar de landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd. Spannend!
Veel succes Senem, we zullen voor je duimen.


Agenda '16-'17


22 december
 • Kerstdiner  
  18.00u - 19.00u
 • Ouders en Kerst
  18.00u - 19.00u
23 december
 • Laatste schooldag 2016
9 januari
 • Eerste schooldag 2017
 

 


obs de Singel


  Singel 5   -   3112 GH Schiedam    -   010 - 426 88 78   -   contact@SingelSchiedam.nl

www.singelschiedam.nl

uitschrijven voor deze nieuwsbrief    e-mail adres aanpassen 


obs de Singel is een school van


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
obs De Singel · Singel 5 · 3112 GH Schiedam · Schiedam, NJ 3112GH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp