Copy

De 7 gewoontes van Covey

De Nieuwsbrief van De Singel verschijnt eens per maand en soms ook tussentijds. Voor duurzame informatie kun je op onze website terecht.

Van de directeur

 

Deze nieuwsbrief gaat over de 7 gewoontes van Stephen Covey. De 7 gewoontes gaan over leiderschap. We gaan deze gewoontes introduceren bij de kinderen tijdens het Grote Project van dit jaar. Daarna zullen ze een blijvend onderdeel van onze manier van werken worden.

Gisteravond hebben we, zoals u weet, een ouderavond georganiseerd in het Wennekerpand. Op deze avond hebben we het gedachtengoed van de 7 gewoontes bij u als ouders geïntroduceerd. We hebben toegelicht welk proces we daarin als team hebben doorgemaakt en hoe de gewoontes zich verhouden tot onze visie op onderwijs: denken, durven, doen! Daarna heeft de werkgroep “het Lighthouse” de aanwezigen meegenomen in de 7 gewoontes. Tenslotte heeft de werkgroep “het Grote Project” verteld hoe de
7 gewoontes vorm gaan krijgen in de komende 7 weken.

De aanwezige ouders, ongeveer honderdvijftig, waren zeer betrokken en enthousiast. Ze stelden goede vragen en toonden zich bereid mee te denken. Ook gaven ze aan graag heel goed op de hoogte te blijven en betrokken te worden.

Wat gaat u nu merken van de 7 gewoontes in ons onderwijs?
In de aankleding van de school zult u de boom, die gebruikt wordt om de 7 gewoontes aan 'op te hangen', kunnen zien in de lokalen en in de hal. Elk lokaal heeft een afbeelding van de boom met de 7 gewoontes, hiernaast hangt de Kanjerposter en u zult een  
prikbord aantreffen waar alles, wat de kinderen met de
7 gewoontes doen, bij elkaar hangt.

Op langere langere termijn zal het accent steeds meer komen te liggen op leiderschap door de kinderen zelf.

In het curriculum en in de instructies zullen de
7 gewoontes een dagelijkse gewoonte worden. Alle leerkrachten bespreken de lesdoelen en laten kinderen zelf nadenken over hun leerdoel.

Projectafsluiting en informatie
Natuurlijk sluiten we ook dit project af met een avond waarop u de resultaten kunt bewonderen. Schrijft u de datum vast op: donderdag 14 april.

U kunt altijd terecht bij de leerkrachten voor vragen over de 7 gewoontes. U ontvangt via klasbord informatie over de in die week aangeboden gewoonte. Ook kunt u in de komende 7 weken op donderdag van 8.30u - 9.00u in elk gebouw, onder leiding van de locatieleiders en onder het genot van een kopje koffie of thee, vragen stellen over de gewoonte die in die week aangeboden is.
De 7 gewoontes: introductie vanuit CPS


Presentatie “het Lighthouse” 

Prezi presentatie Ouderavond Wennekerpand

Door: Robert Streunding (leerkracht groep 4, Buijsballot Singel)

De 7 gewoontes komen niet zomaar uit de lucht vallen. Wij zijn als team in augustus 2014 getraind in deze gewoontes en het lighthouse is vervolgens in september 2015 gevormd. Michael, Geert Jan, Marly, Ruth, Irene en ik vormen het Lighthouse. Onze start met de
7 gewoontes is het project dat vanaf vandaag begint en het door ons geschreven driejarenplan is een leidraad voor de langere termijn. Dit plan houden wij up-to-date, vullen we aan en evalueren we regelmatig om te kijken of we nog op de goede weg zijn. Wij trekken de kar van de 7 gewoontes en geven sturing aan de ontwikkelingen bij ons op school.

Ik ga u eerst meenemen naar de 7 gewoontes van Covey en vertellen wat deze zijn en betekenen voor onze school.

Een aantal vrienden van mij werkt in het middelbaar onderwijs. Op verjaardagen of in gesprekken die je hebt gaat het vaak over onderwijs en op welke manier je dit invulling geeft. Wat zijn de verschillen en hoe pakt een ander dat aan. Steeds weer komt naar voren dat het belangrijk is dat kinderen om gemotiveerd te zijn en te blijven, zelf deels hun leerweg moeten kunnen bepalen en problemen moeten kunnen oplossen, dat zij deze proactief benaderen en dat zij hierin zelf keuzes kunnen maken. Dat zij met elkaar oplossingen bedenken en hierin goed voor ogen hebben wat zij willen bereiken en hoe zij dit willen gaan doen. Ook komt naar voren dat het handig zou zijn als kinderen dit al van jongs af aan leren, zodat zij deze vaardigheden als vanzelfsprekend kunnen toepassen. Dit noemen we de 21ste eeuwse vaardigheden.

Vaardigheden die passen bij manieren van leren, leven en werken, zoals creativiteit, kritisch denken, problemen oplossen, leiderschap, sociale vaardigheden en nog veel meer competenties. Scholen zoeken naar wegen om, naast de nadruk op rekenen en taal, de eigenheid van het kind meer voorop te stellen. De Singel heeft in de
7 gewoontes van Covey handvatten gevonden om onze kinderen deze vaardigheden aan te leren.

Uitgangspunt van de 7 gewoontes is dat je de invloed op je leven en je omgeving kunt vergroten door persoonlijk leiderschap. Het gaat dan ook om het ontwikkelen van het zelfleiderschap bij kinderen: het zichtbaar maken en ontwikkelen van de talenten en kwaliteiten.  

Voor de 7 gewoontes gebruiken wij de de boom als metafoor. De 7 gewoontes zijn niet zomaar losstaande gewoontes, maar ze hebben een bepaalde volgorde en samenhang.

De gewoontes 1,2 en 3 horen bij elkaar. Als je naar de afbeelding kijkt van de 7 gewoontes staan deze onderaan bij de wortels. De wortels zijn goed zichtbaar. Dat moet ook, want hiermee staat de boom stevig en valt niet zomaar om. Met de wortels begint dan ook het leertraject van de kinderen. De eerste 3 gewoonten gaan over jezelf. Ze betekenen: werken aan jezelf en overwinningen behalen op jezelf. Door deze gewoontes word je zelf steviger, zodat je niet ‘zomaar omvalt’, onzeker wordt, bang of klagerig bent, maar grip krijgt op je sociale omgeving en je eigen verantwoordelijkheid en aandeel leert zien.

Gewoonte 1 wees proactief, je maakt je eigen keuzes wijst ons erop dat je altijd zelf kunt kiezen, ongeacht jouw omstandigheden. Proactief zijn betekent dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven. Je kiest je gedrag en bent verantwoordelijk voor die keuzes in plaats van dat je gedrag veroorzaakt wordt door anderen.  Hier is een overeenkomst met de kanjertraining waarbij de witte pet kiest voor wat goed is. Een kind kan ervoor kiezen om terug te slaan als hij boos wordt, maar heeft ook de keuze om zich om te draaien en weg te lopen.

Gewoonte 2 begin met het einddoel voor ogen, maak een plan. Het leert je dat het belangrijk is om te bepalen waar je uiteindelijk naartoe wilt gaan. Als je dat goed voor ogen hebt weet je ook dat als je met een goede eind cito de school wilt verlaten, je daar in groep 1 eigenlijk al aan moet werken. Of wanneer je goed wilt zijn in sport en daarin wilt uitblinken je daar een plan voor moet maken en naartoe moet werken. In mijn geval wil ik de marathon van Rotterdam lopen binnen 4 uur en train ik met dit einddoel voor ogen.

Gewoonte 3 belangrijke zaken eerst, eerst werken, dan spelen. Het gaat er over dat als je weet waar je naartoe wilt (gewoonte 2) je ook de keuzes maakt om daar te komen.  Sommige dingen zijn belangrijker dan andere, dus die kun je dan maar beter eerst doen. Een voorbeeld is dat je eerst je huiswerk maakt voordat je buiten gaat spelen. Of dat je eerst extra traint om je einddoel, betaald voetballer zijn, te bereiken en pas daarna gaat gamen.

Gewoonte 1,2, en 3 vormen de wortels, de basis van betrouwbaarheid. Je weet wie je wil zijn en hoe je er moet komen.

De gewoontes 4,5 en 6 staan ook in samenhang. Als je naar de afbeelding kijkt vormen deze de stam. Deze gewoontes gaan over hoe je met anderen omgaat. Vanuit jezelf (de wortels) bewandel je de weg naar de ander, naar ‘samen’ en samenwerking. Kinderen leren win-win denken, zodat de ander ook ruimte krijgt. Ze leren te luisteren met hun oren én hun hart (eerst begrijpen, dan begrepen worden) en zoeken de samenwerking, waarbij twee losse ideeën misschien wel tot een derde, nóg beter idee leiden (synergie).(mooi!)

Gewoonte 4 denk win-win, zoek naar voordeel voor iedereen is jouw mindset. Hoe kijk je naar anderen en de relatie die je met hen hebt? Denk je dat je altijd moet vechten voor je plek, of zou er misschien sprake kunnen zijn van een plek voor iedereen. Denk je in termen van winnen of verliezen? Dan wil je ook winnen. Denk je in termen van win-win, winst voor iedereen, dan kun je allebei winnen.

Gewoonte 5 eerst begrijpen en dan begrepen, luister voordat je praat. Als je goed kunt luisteren kun je vertrouwen opbouwen met andere mensen. Iets wat veel kinderen maar zeker ook volwassenen heel moeilijk vinden. Je luistert vaak met de intentie om te antwoorden en niet om te begrijpen. Je bent jouw antwoord al aan het voorbereiden terwijl de ander praat. Eerst begrijpen en dan begrepen worden gaat over luisteren met de intentie eerst de ander te begrijpen, zonder oordeel. Hierbij luister je niet alleen met je hoofd maar ook met je hart.

Gewoonte 6 creëer synergie, samen is beter. Wanneer je samenwerkt met anderen en elkaars talenten kunt aanspreken wordt het leuker en beter dan wanneer je alleen werkt. Dan is 1 + 1 niet meer 2, maar misschien wel 10, dat is synergie. Het gaat hierbij om de verschillen bij elkaar en van elkaar te leren waarderen. Niet dat je het altijd met elkaar eens moet zijn, maar wel dat je elkaar respecteert en elkaars mening waardevol acht. Juist die verschillen geven nieuwe inzichten waar je zelf misschien niet aan denkt. Als voorbeeld: het ene kind is goed in rekenen het andere kind is goed in knutselen. Door samen te werken creëren ze een prachtige knikkerbaan. Was dit hen alleen ook gelukt?

De gewoontes 1,2 en 3 zijn bedoeld om aan jezelf te werken. De gewoontes 4, 5 en 6 hebben als doel effectief te kunnen samenwerken. Dan is er nog één gewoonte over.

Gewoonte 7 houd de zaag scherp, evenwicht voelt het best. Als je naar de afbeelding kijkt is dit de kruin van de boom. Deze gewoonte gaat over in evenwicht zijn. Dat wil zeggen: zorg goed voor jezelf!

- Mentaal (hoofd) kan dit door jezelf te voeden met boeken, muziek, kunst e.d.;
- Sociaal-emotioneel (hart), door mensen op te zoeken die je lief zijn, of inspireren e.d.;
- Spiritueel (ziel), door te mediteren, naar de kerk te gaan of rust te vinden in de natuur e.d.;
- Fysiek (lichaam), door te sporten, gezond te eten, op tijd naar bed te gaan e.d.

Een gezonde boom heeft niet alleen zon nodig maar ook regen. Zo hebben wij allemaal of we nu kind zijn of volwassenen momenten van inspanning maar ook momenten van ontspanning nodig. Tenslotte komt de boom tot volle bloei en groei! En dat kan alleen als je ‘de zaag scherp houdt’!

De kracht van de 7 gewoontes is de samenhang.
De 7 gewoontes vormen eigenlijk een soort 'raamwerk' dat je bij alle activiteiten kunt gebruiken.

Agenda


3 maart 
 • Start schoolproject: de 7 gewoontes van Covey
10 maart (donderdag)
 • Koffie-Inloop
  gewoonte 1 
  8.30u - 9.00u
17 maart (donderdag)
 • Koffie-Inloop  
  gewoonte 2 
  8.30u - 9.00u
24 maart (donderdag)
 • Koffie-Inloop  
  gewoonte 3 
  8.30u - 9.00u
31 maart (donderdag)
 • Koffie-Inloop  
  gewoonte 4 
  8.30u - 9.00u
17 maart (donderdag)
 • Koffie-Inloop  
  gewoonte 5 
  8.30u - 9.00u
7 april (donderdag)
 • Koffie-Inloop  
  gewoonte 6 
  8.30u - 9.00u
14 april (donderdag)
 • Koffie-Inloop  
  gewoonte 7,
  8.30u - 9.00u
 • Project-avond 

 


obs de Singel


  Singel 5   -   3112 GH Schiedam    -   010 - 426 88 78   -   contact@SingelSchiedam.nl

www.singelschiedam.nl

uitschrijven voor deze nieuwsbrief    e-mail adres aanpassen 


obs de Singel is een school van