Copy

MR verkiezingen Oudergeleding 2015

Nieuws uit de MR

In de vorige nieuwsbrief hebben we de vraag gesteld welke ouders graag zitting willen nemen in de nieuwe medezeggenschapsraad. Wij kunnen u mededelen dat er zeven kandidaten zijn!

In deze nieuwsbrief leest u de uitvoering van ons protocol van deze verkiezingen, het tijdspad en de motivatie van de kandidaten. U ontvangt maandag 2 november een stembiljet zodat u als ouders kunt kiezen wie u graag in de MR ziet.

Verkiezingstraject

Verkiezingsdatum
Biljetten kunnen ingeleverd worden van maandag 2 november tot uiterlijk vrijdag 20 november 2015, 16.00 uur.

Kandidaatstelling
Ouders zijn middels een informatiebrief uitgenodigd zichzelf kandidaat te stellen voor de MR verkiezing. Inleverdatum kandidaatstelling 17 september 2015. Kandidaten krijgen een uitnodiging om een korte beschrijving over zichzelf in te leveren zodat alle andere ouders kunnen lezen waarom iemand lid wil worden en hierop hun uiteindelijke keuze kunnen baseren.

Wie kan tot MR-lid gekozen worden?
Ouders die zich opgegeven hebben als kandidaat.

De stemming
Er is gekozen voor een schriftelijke stemming. Ouders ontvangen een stembiljet en kunnen de motivatie van de kandidaten lezen in deze nieuwsbrief en via een link op onze website http://www.singelschiedam.nl/onze-ouders/medezeggenschapsraad.

Maandag 2 november 2015 krijgen de kinderen (de oudsten van ieder gezin) deze stembiljetten mee naar huis.

Kandidaten

Brigitte Janssen
Dennis Kurver
Jeannette Nieuwenhuizen
Simon Noorda
Edwin van Noort
Selma Vural
Fadime Yilmaz
 

Brigitte Janssen

Ik ben al ongeveer 5 jaar met veel plezier lid van de medezeggenschapsraad van de Singel , waarvan het grootste deel als voorzitter. Mijn twee dochters zaten toen in groep 3 en 5 (mijn oudste zit dus inmiddels op de middelbare school!).

Ik heb me aangemeld omdat ik op de eerste plaats nieuwsgierig was. Wat speelt zich allemaal af achter de schermen van onze school? Welke keuzes worden gemaakt en waarom? Daarnaast wilde ik invloed uitoefenen op die keuzes. Ik wilde een bijdrage  leveren aan goed onderwijs voor onze kinderen. Dat begint naar mijn mening met een veilige en prettige leeromgeving. Een kind dat gepest wordt of zich niet geaccepteerd voelt, zal niet het beste uit zichzelf halen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat een school maatwerk kan bieden. Of het nou gaat om een kind dat extra uitleg nodig heeft of om een kind dat extra uitdaging nodig heeft. Dit zijn voor mij nog steeds de drijfveren om er weer vol voor te willen gaan in de mr.

Ik werk als communicatieadviseur voor de Rijksoverheid. Mijn werkervaring komt me goed van pas in de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld als het gaat om de sloop en nieuwbouw van Singel 5. Hoe kunnen we zorgen voor draagvlak in de buurt, maar ook concreet: even een brief schrijven aan de wethouder om het proces te versnellen of een gesprek voeren met gemeenteraadsleden. En als voorzitter komt het me ook van pas, want in die rol moet je goed luisteren naar de mening van leerkrachten en ouders, en zorgen dat er een besluit wordt genomen waar iedereen zich in kan vinden.

Jullie mening vinden wij als medezeggenschapsraad erg belangrijk. Ik zou het dan ook heel fijn vinden als jullie niet alleen nu, maar ook vaker jullie stem aan ons laten horen. Want goed onderwijs aan onze kinderen, daar kunnen en moeten wij allemaal een bijdrage aan leveren!


Dennis Kurver

Hallo, ik ben de vader van Rinaldo uit groep 5CG. In de MR kan ik uw stem verwoorden als er zaken zijn die volgens u belangrijk zijn om binnen de MR te behandelen. Ik ben geïnteresseerd in de ontwikkelingen van het onderwijs, hoe deze tot stand komt, om zo samen een beter onderwijsklimaat na te streven. Door mijn inzet in de MR hoop ik een steentje bij te dragen aan het onderwijsklimaat van de Singel.  


Jeannette Nieuwenhuizen

Op De Singel wordt gewerkt vanuit een visie die mij bijzonder aanspreekt. Alle kinderen worden er gezien en gehoord, en gestimuleerd om elkaar en de wereld met een open blik tegemoet te treden. Respect, creativiteit en samenwerking zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden.

De school en de ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om kinderen het (zelf)vertrouwen en de vaardigheden mee te geven waarmee ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarin kun je samen veel meer bereiken dan ieder afzonderlijk. Ook - of misschien wel juist - als je het misschien niet altijd met elkaar eens bent. Uit de rondetafelgesprekken eind vorig jaar bleek hoe belangrijk het is dat ook alle ouders zich gezien en gehoord voelen. Ik wil me dan ook graag blijven inzetten voor het versterken van de open communicatie en het vertrouwen tussen school en ouders.
Ik ben inmiddels bijna vijf jaar met veel plezier MR-ouder. Het geeft voldoening om niet alleen een mening te hebben of te vertegenwoordigen, maar om er ook echt iets constructiefs mee te doen. Als MR-ouders kunnen we namens alle ouders meedenken, meepraten én meebeslissen en zodoende medeverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs.


Simon Noorda

Als vader van Jonathan in groep 5B-S zit ik nu een paar jaar in de Medezeggenschapsraad (MR) van De Singel. De MR heeft regelmatig overleg met de directie en er wordt naar ons geluisterd. Het is fijn om samen met andere ouders én met leerkrachten in de MR invloed uit te kunnen oefenen op de kwaliteit van De Singel. Kinderen horen actief, onbezorgd en met plezier hun talenten optimaal te kunnen ontwikkelen. Daar heeft de school een belangrijke rol in.

Ik wil daar ook mijn ouderrol in spelen en ben van plan om onder meer speciale aandacht te geven aan het binnenklimaat van de nieuw te bouwen school. Gezonde lucht, een gezonde temperatuur en goed licht in de lokalen zijn erg belangrijk voor de prestaties en gezondheid van onze kids.


Edwin van Noort

Mijn naam is Edwin van Noort, trotse vader van onze dochter Melina die in groep 4Bs zit. Jarenlang ben ik al werkzaam in de onderwijswereld, eerst als docent wiskunde en economie op een middelbare school en nu als docent-onderzoeker op een Hogeschool.

Waarom wil ik een plekje in de MR? Op deze wijze wil ik een bijdrage leveren aan het verder vormgeven van kwalitatief goed onderwijs van onze Singelschool, waarin onze kinderen de kans krijgen zich verder te ontplooien. Uiteraard probeer ik als betrokken ouder zoveel mogelijk naar informatieavonden, bijeenkomsten en schoolexcursies te gaan. Maar voor mij persoonlijk is dat niet voldoende! Ik wil een meer actieve inbreng hebben.

Mijn sterke eigenschappen voor mijn rol als MR-lid zijn: onderwijsbetrokkenheid, rijk aan onderwijs ideeën, kritisch maar wel opbouwend en enthousiasme. Ik draag De Singel een warm hart toe en hoop mijn steentje(s) bij te kunnen dragen aan het schoolbeleid waarin kwaliteit, veiligheid, vertrouwen en plezier van al onze kinderen voorop staat.

Mocht u voor mij kiezen dan zal ik mijn uiterste best doen om uw stem te laten horen in de MR!


Selma Vural

Mijn naam is Selma Vural. Ik ben 35 jaar en afgestudeerd aan de HBO Economie. Ik ben trotse moeder van 2 dochters en 2 pleegdochters. Tevens ben ik werkzaam als financieel directrice bij onze eigen Podotherapie praktijk. Door de jaren heen heb ik als vrijwilliger aan diverse activiteiten meegedaan. Een bijdrage aan een betere samenleving staat bij mij hoog in het vaandel. Dit kan op ieder gebied zijn. Zo heb ik me dan ook een aantal jaren geleden aangemeld bij het ouderraad.
Ik ben erg sociaal aangelegd en ben zeer geïnteresseerd in activiteiten die een bijdrage hebben aan het onderwijs. Ik ben een voorstander van non-profit werkzaamheden. Ik ben goed in planmatig en doelgericht werken en sta open voor vernieuwingen. Tevens ben ik zeer empathisch aangelegd en heb een probleemoplossend vermogen.


Fadime Yilmaz

Mijn naam is Fadime Yilmaz, 39 jaar oud, getrouwd en moeder van 2 kinderen. Oudste zoon Huseyinali gaat inmiddels naar het voortgezet onderwijs (Sg Spieringhoek) en jongste zoon Cem zit in groep 4b-s.

Ik ben afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam studierichting fiscaal recht. Mijn beroep is fiscaal jurist. Ik heb bij verschillende ondernemingen en instellingen gewerkt. Sinds 2007 ben ik eigen ondernemer van een advieskantoor in Schiedam (Yilmaz belastingadvies & administratiekantoor).

De reden waarom ik voor MR aanmeld is dat ik standvastig en rechtvaardig ben. Ik ben een goed luisterend oor en kan snel het vertrouwen van mensen winnen. Gelet op mijn karakter en functie in de praktijk zet ik mij altijd volledig in bij het behartigen van belangen van partijen. In deze zal het de belangen van de Singel en van de ouders zijn.

Agenda


Do 17 september
- Uiterlijke inleverdatum kandidaatstelling

Do 1 oktober
- Uiterlijke inleverdatum huidige geleding om zich herkiesbaar te stellen

Di 27 oktober
- Ontvangen van digitale
MR-nieuwsbrief

Ma 2 november 

- Ontvangen van stembiljet

Ma 2 nov- do 12 nov
- Kandidatenlijst hangt in de hal van elk gebouw

Ma 2 nov- vr 20 nov

- Inleveren stembiljetten

In de week van 25 november
- Bekendmaking uitslag verkiezingen
 
 


obs de Singel


  Singel 5   -   3112 GH Schiedam    -   010 - 426 88 78   -   Secretarismr@SingelSchiedam.nl

www.singelschiedam.nl

uitschrijven voor deze nieuwsbrief    e-mail adres aanpassen 


obs de Singel is een school van