Copy
Logo 't Ven

Nieuwsbrief
juni 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vandaag ontvangt u onze maandelijkse nieuwsbrief.
Het einde van het schooljaar nadert. Komende vrijdag hebben we ons kleuterfeest en gaan we op schoolreis.
Groep 8 genoot vorige week van hun schoolkamp en is nu druk met de voorbereidingen van de slotmusical.
De komende week staat in het teken van afronden en afscheid nemen.
Vrijdagochtend om 11 uur start de slotviering. Bij goed weer op het onderbouwplein. Mocht het slecht weer, of te warm zijn in de zon, dan is de slotviering in de gymzaal. We hopen u te zien om samen het jaar af te sluiten!

We wensen u veel leesplezier en alvast een heel fijne zomervakantie toe.

Team basisschool 't Ven
 

Bericht van stuurgroep kindgericht onderwijs

De stuurgroep kindgericht onderwijs kijkt terug op een hele geslaagde start van de onderwijsvernieuwing op 't Ven. De kinderen van met name cluster 3-4 hebben dit jaar genoten van de talentmomenten en hebben met veel enthousiasme geleerd over de wereld om hen heen. Diverse ouders zijn over hun vakgebied komen vertellen en inspireerden daarmee veel kinderen en leerkrachten! Het was fijn om te zien dat ook de leerlingen uit de andere clusters genoten van de talentmomenten die hen al werden aangeboden.

Volgend schooljaar trekken we de talentmomenten nog verder en krachtiger door, eerst richting cluster 5-6 en later in het jaar zal ook cluster 7-8 met veel plezier aan de slag gaan met de talentmomenten. In cluster 1-2 gaan ook een aantal veranderingen plaatsvinden, waardoor de nadruk nog sterker gelegd zal worden op spelend leren.

Komend schooljaar zult u ook merken dat de thema's in de verschillende clusters samenhang vertonen. Dit komt door de cyclische hoofdthema's, die de stuurgroep n.a.v. literatuurstudies en praktijkervaringen heeft opgesteld. Op deze manier zorgen we ervoor dat de thema's die worden aangeboden leerdoelen dekkend zijn en verbondenheid creëren door de hele school.

We kijken uit naar een nieuw schooljaar vol prachtige onderwijservaringen, maar nu eerst genieten van de welverdiende vakantie!

 

Veghel in hout

Vrijwilligers gevraagd voor bouwdorp 2019
Bouwdorp 2019 is dit jaar van 12 tot en met 16 augustus en we zijn volop bezig met de voorbereidingen. Het belooft weer een mooi bouwdorp te worden met dit jaar 800 kinderen. Deze kinderen willen we gedurende de week zo goed mogelijk begeleiden bij de verschillende activiteiten. Daarvoor hebben we veel vrijwilligers nodig, vooral op dinsdag 13 augustus, woensdag 14 augustus en donderdag 15 augustus. Vindt u het leuk om in een geweldig team van vrijwilligers kinderen te helpen, dan kunt u zich opgeven via de site
www.veghel-in-hout.nl, ga dan naar knop vrijwilligers. U kunt de dagen dan aangeven via een formulier.  We hopen op veel ouders die ons komen helpen.
  • The voice of bouwdorp.
Ook dit jaar kunnen de kinderen deelnemen aan the voice of bouwdorp. De kinderen krijgen ondersteuning van een echte muziekleraar. Kinderen kunnen zich aanmelden via de site van het bouwdorp en gan dan naar de knop Kids. Iedereen die deelneemt aan het bouwdorp, mag meedoen.


 

Verbouwing

Vorig schooljaar hebben we een start gemaakt met de verbouwingen op onze school. Toen hebben we 2 prachtige (speel)leerpleinen gerealiseerd. 
Dit jaar zullen we in de zomervakantie de lokalen gaan schilderen en voorzien van nieuwe vloeren. 
Ook starten we volgend schooljaar met nieuw meubilair. 
We hopen dat alles voorspoedig zal verlopen en we dus met frisse lokalen weer aan de slag kunnen in het nieuwe schooljaa
r. 

 

Leerlingenraad

De laatste bijeenkomst van onze leerlingenraad vond plaats in het directiekantoor met juf Silvy.
Er stonden verschillende onderwerpen op de agenda. Er is gesproken over de speelplaats van de onderbouw en de bovenbouw, hondenpoep in de wadi en de rapporten.
De leden van de leerlingenraad bespreken de onderwerpen in hun klas en krijgen regelmatig ideeën van klasgenoten.
De school heeft de ideeën van de leerlingenraad over de rapporten meegenomen in het zelfreflectieblad. Een goed idee om zelf te beoordelen hoe je een wendsprong maakt, is bijvoorbeeld een filmpje maken. Dan zie je zelf of je benen hoog genoeg gaan. Het moet natuurlijk wel AVG-proof zijn, dus de filmpjes worden wel meteen verwijderd.
De leden hebben de bijeenkomsten van dit jaar geëvalueerd en gesproken over de aanpassingen die nodig zijn. 

Hou 't schoon; afvalrace

Afgelopen zaterdag vond in Veghel de opnames plaats van de afvalrace. Een nieuw programma van RTL.
Er deden verschillende leerlingen van onze school mee.
Famke (groep 7b) en Mara (groep 5b) zaten in het winnende team en hebben een meet and greet gewonnen met een bekende youtuber. Gefeliciteerd dames!
In het najaar zal het programma uitgezonden worden op tv! We zijn benieuwd!

Agenda

* 28 juni: kleuterfeest en schoolreis groepen 3 t/m 7
* 1 en 2 juli: musical groep 8
* 2 juli: afscheidsavond groep 8
* 5 juli: 11 uur slotviering; 12.30 uur start zomervakantie
* 19 aug: start schooljaar!

 

Facebook
Twitter
Website

Adres


Moerven 323
5464 PG  Veghel

Contact


T  0413 - 31 99 44
E  ven@skipov.nl
Uitschrijven  Instellingen veranderen

Email Marketing Powered by Mailchimp