Copy
April 2016     
Bekijk online versie

Beste ,

Hierbij ontvang je de activiteitenmail van WaterKustLand voor april. 

We hebben een beknopt overzicht gemaakt uit wat er deze maand zoal te
doen , te leren en te beleven is. De volledige informatie van elke activiteit vind je op www.waterkustland.nl.
Niet opgenomen zijn reeds lopende tentoonstellingen in Purmerend, Amsterdam-Noord, Anna Paulowna en Edam (Fort bij Edam). Ook deze vind je op de website. 

Heb je vragen over een bepaalde activiteit of een evenement? Neem dan even contact op via het mailadres of telefoonnummer dat bij de activiteit vermeld is.

Marker Museum:
'Marken en de grote watersnood van 1916'

  Waterland
 
      
  tot 1 november 2016

 
Het water bracht de Markers eeuwenlang voorspoed, al waren er ook overstromingen. De tentoonstelling laat zien hoe in 1916 de balans doorsloeg, toen vrijwel het hele eiland onder liep.
www.markermuseum.nl
 

Edams Museum: '1916 rondom Edam - Een provincie-brede kijk op 1000 jaar watersnoden' 

 Edam-Volendam

 tot 23 oktober 2016

 
Met Edam als denkbeeldig middelpunt van het toenmalige graafschap Holland, kijkt het Edams Museum de provincie rond en ziet 60 stormvloeden en 23 keer een natte provincie Holland. Aandacht voor o.m. gedenkstukken, beeldende kunst en de vernoeming van stormvloeden naar Heiligen.
www.edamsmuseum.nl

Volendams Museum: 'Watersnood 1916 in Volendam en 100 jaar droge voeten'

   Edam-Volendam   

   tot 1 oktober 2016     


 
Volendam werd enorm getroffen door het water, het water kwam tot aan de nokken van de huizen te staan.
www.volendamsmuseum.nl
Het Zuiderzeemuseum Overspoeld
   Enkhuizen 

   tot en met 23 oktober 2016

  
Een deel van het buitenmuseum is ingericht als een rampgebied na een dijkdoorbraak. Betreed het gebied om een idee te krijgen van de ravage en stank. Loop over de steigers langs de getroffen huizen en hoor de bewoners over de impact en de gevolgen van de watersnoodramp.
www.zuiderzeemuseum.nl
'Vergeten water'
 Edam-Volendam

  tot 30 april 2016

  
Prachtige tentoonstelling rond het boek ‘Vergeten Water’ van Jacques Laureys, met foto’s van de watersnood op grote panelen.
www.grotekerkedam.nl

Zeebriesz

  Amsterdam-Noord

   7, 8 en 9 april 2016


 
Zeebrieszs is een muzikale voorstelling over de Kracht van het Water, met Water als je beste vriend en je grootste vijand. Honderd jaar droge voeten wordt gevierd met een gevarieerd programma.
Amsterdam Historisch Centrum: 'Het water komt'
van Frans Bromet
   Amsterdam-Noord

   7 april 2016

 
Vertoning van de documentaire “Het water komt” uit 2009.
Filmmaker Frans Bromet, inwoner van Ilpendam, legde zijn zorgen over zeestijging, bodemdaling en mogelijke overstromingen vast.

Zie de link op www.waterkustland.nl voor reservering.

Concert Juliana

   Waterland

   8 april 2016

 
De Christelijke Muziekvereniging Juliana geeft op Marken een prachtig concert met als thema ‘Water’.
www.julianamarken.nl

Expositie scholierenkunst in de poldertuin

   Anna Paulowna

   9 april tot 12 juni 2016

 
Leerlingen van de lagere scholen in Breezand, Anna Paulowna en Wieringerwaard exposeren hun tekeningen en collages, geïnspireerd door de watersnoodramp van 1916 en de mythe van de waterwolf.

Op onderzoek in het veengebied

   Amsterdam-Noord

   9 april 2016

 
Op de fiets langs de waterwerken en de breken richting Ransdorp. Of naar de Dikhoeve om te onderzoeken hoe dik het veenpakket (nog) is.
Reserveren: http://goo.gl/forms/CXawJZT8LX

Eenakter Festival

   Anna Paulowna

   16 april 2016

 
Geïnspireerd door het thema Watersnood en/of 100 jaar droge voeten treden drie toneelgezelschappen op met een eenakter: een amateurgroep uit Joure, theatergroep TOM en Het Noorden Speelt.

'Help, het Stedelijk Verzuipt'

   Purmerend

   17 april 2016

 
Een muzikale vertelling, gebaseerd op het dagboek van de 11-jarige Purmerendse schooljongen Jan Zuidland die in 1916 verslag deed van de watersnood. Met muziek waarin de thema’s water, kust, zee, droge voeten, leidend zullen zijn.
www.stedelijkorkestpurmerend.nl

Schrijfwandeling Water in de Polder

   Anna Paulowna 

   23 april 2016

 
Wandelen, bezinnen en schrijven gaan goed samen. Tijdens een wandeltocht naar het recreatiegebied Kruiszwin werken we een aantal schrijfopdrachten uit, geïnspireerd door de waterrijke natuur en de daar geëxposeerde foto’s van de watersnoodramp 1916.

Tentoonstelling 1916 - Broek in Waterland -

   Waterland 

   tot 14 augustus 2016

 
Tentoonstelling van de Vereniging Oud Broek in het mooie kerkje van Broek in Waterland. Op 24 april om half drie opent de Fanfare Zuiderwoude de tentoonstelling.
www.oudbroek.nl

Zuiderzeemuseum:
Demonstraties Reddingsbrigades Nederland

   Enkhuizen

   23 en 24 april 2016

 
Reddingsbrigade Nederland (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen) bestaat uit ruim 166 reddingsbrigades, 23.000 leden en zo’n 5.000 reddingsbrigadevrijwilligers die zich als actieve hulpverleners inzetten. Het Zuiderzeemuseum organiseert i.s.m. Reddingsbrigade Nederland een aantal demonstraties.
www.zuiderzeemuseum.nl
Wil je deze activiteitenmail van WaterKustLand niet langer ontvangen?

Je kunt hier klikken om je af te melden 


This email was sent to roelrozenga@gmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Een Dijk van een Kust · Etersheim 2 · Oosthuizen, 1474 MT · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp