Copy
 Is deze e-mail niet goed zichtbaar? Bekijk hem in je browser.
Nieuwsbrief – januari 2020
Geachte relatie,

Allereerst wensen wij u het allerbeste voor 2020 met veel geluk, gezondheid en (werk)plezier!

Afgelopen jaar hebben we weer diverse nieuwe klanten mogen verwelkomen, zowel voor onze automotive sectie als voor onze afval sectie. Voor 2020 onderscheiden we wederom uitdagende ontwikkelingen waar we u met raad en daad weer zullen bijstaan.
Ontwikkelingen automotive sector: waterstof
Op automotive gebied voorzien we in 2020 een versnelling in de transitie naar inzet van emissieloze inzamelvoertuigen. Voor de zware voertuigen voorzien wij een prominente rol voor de toepassing van waterstof. Vanuit United Quality zullen we hier een vooraanstaande rol in spelen door onze kennis en ons netwerk in te zetten. Enerzijds door onze klanten te adviseren op welke wijze een dergelijke transitie vormgegeven kan worden. Anderzijds door verschillende partijen (gebruikers en leveranciers) bijeen te brengen om kennis te delen, volume te creëren en subsidieregelingen makkelijker toegankelijk te maken. 

Ontwikkelingen afval branche: stijging tarieven en nascheiding
Op afval gebied voorzien we dat de trend van stijgende tarieven voor inzameling en verwerking zich doorzet door diverse ontwikkelingen, risicomijdende marktpartijen en beperkte marktwerking. Nascheiding zal een prominentere rol krijgen in de verwerking van de afvalstromen. Professioneel contractmanagement zal essentieel zijn om de gemaakte afspraken uit aanbestedingstrajecten te bewaken en te borgen. 

Ontwikkelingen United Quality: tweede vestiging en kenniscentrum
In 2020 zullen wij een tweede vestiging openen. Hier zal ons kenniscentrum en projectbureau gevestigd worden. Het kenniscentrum heeft tot doel om de aanwezige kennis en ervaring in onze advies- en aanbestedingspraktijk te bundelen, te borgen en makkelijker toegankelijk te maken voor onze supportants en onze klanten.

Daarnaast zullen we per 1 februari a.s. twee nieuwe collega's verwelkomen om ons team verder te versterken.

We zijn u dankbaar voor het gestelde vertrouwen in onze dienstverlening afgelopen jaar! We zien er naar uit om ook in 2020 met u samen te werken aan mooie aanbestedingstrajecten en/of uitdagende adviesopdrachten. 

Hartelijke groet,

Namens de supportants van United Quality
Postadres:
Postbus 709
4200 AS Gorichem
 
Bezoekadres:
Stephensonweg 14
4207 HB Gorichem

 
T:  030 - 699 54 31
E: info@unitedquality.nl
W: www.unitedquality.nl
 
Volg ons op:
Wilt u liever geen nieuwsbrief van ons ontvangen?
Klik dan hier om af te melden.