Copy
 Is deze e-mail niet goed zichtbaar? Bekijk hem in je browser.
Nieuwsbrief – januari 2017
Geachte relatie,

Langs deze weg willen wij u bedanken voor het gestelde vertrouwen in onze dienstverlening. Mede dank zij u kunnen wij terugkijken op een succesvol 2016 waarin we weer vele uitdagende adviesopdrachten en aanbestedingstrajecten hebben mogen uitvoeren.
Opvallend was het aantal quickscans dat we hebben mogen uitvoeren waarin het kopen of leasen van het wagenpark centraal stond. Ook adviestrajecten ten aanzien van het verduurzamen van het wagenpark hebben een vlucht genomen. De ontwikkeling ten aanzien van elektrische tractie lijkt nu toch echt door te zetten. Diverse gerenommeerde fabrikanten komen met nieuwe elektrische aangedreven voertuigen met een sterk verbeterde actieradius en die voor wat betreft functionele specficaties beter aansluiten op de behoeften in de praktijk. Meer info.
De ontwikkelingen in de afvalbranche volgen elkaar ook snel op. De transitie van afval naar grondstof heeft zijn weerslag op de wijze van inzamelen en de bijbehorende inzamelmiddelen. Slimmer inzamelen door bijvoorbeeld volmeldsystemen en routeoptimalisatiesystemen nemen een vlucht. Mooie ontwikkelingen waar wij niet alleen in onze adviespraktijk, maar ook in onze aanbestedingspraktijk op in spelen.
Afgelopen jaar hebben we weer diverse aanbestedingstrajecten voor onze klanten mogen verzorgen varierend van levering van afvalinzamelvoertuigen, brandweervoertuigen, rioolreinigingsvoertuigen, sorteerkranen, tractoren, bestelauto’s tot mini- en ondergrondse containers en bedrijfskleding. Ook het uitbesteden van dienstverlening zoals reparatie en onderhoud, gladheidbestrijding, ICT, etc. hebben met succes en veel plezier uitgevoerd.
Een aantal van deze aanbestedingstrajecten hebben we via de Best Value Procurement methode uitgevoerd. Dit is ons inziens een uitstekende methode om de echte expert met meerwaarde te selecteren voor uitvoering van de dienstverlening. Ook de reacties van de leveranciers op deze wijze van aanbesteden zijn overwegend positief. Meer info.
Ons Object Beheer Systeem (OBS) hebben we afgelopen jaar bij verschillende klanten met succes geimplementeerd. Steeds meer klanten beheren hun objecten via OBS: van voertuigen tot containers en van parkeerautomaten tot speeltoestellen. Meer info.
Voor 2017 staan ook weer de nodige uitdagende projecten op stapel.

Wij hebben er zin en wensen u een fantastisch, gezond en gelukkig 2017 toe!
 
Hartelijke groet,

Namens de supportants van United Quality
Postadres:
Postbus 709
4200 AS Gorichem
 
Bezoekadres:
Stephensonweg 14
4207 HB Gorichem

 
T:  030 - 699 54 31
E: info@unitedquality.nl
W: www.unitedquality.nl
 
Volg ons op:
Wilt u liever geen nieuwsbrief van ons ontvangen?
Klik dan hier om af te melden.