Copy

Themabrief passend onderwijs oktober 2015

Jaarverslag Geschillencommissie passend onderwijs gepubliceerd


De Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) heeft over het schooljaar 2014-2015 verslag uitgebracht. In het schooljaar 2014-2015 ontving de GPO 51 verzoekschriften. In ruim 23% van de gevallen was sprake van (langdurige) thuiszitproblematiek van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. De GPO deed in het verslagjaar 31 uitspraken. Er werden 20 verzoekschriften gegrond verklaard, in 8 gevallen werd ongegrond uitgesproken. Het jaarverslag bevat de samenvattingen van alle uitspraken.

Schoolbestuur neemt advies Commissie meestal over
Veel kwesties die aan de Commissie zijn voorgelegd zijn tot een oplossing gekomen. In bijna alle gevallen heeft het schoolbestuur het uitgebrachte advies van de Commissie overgenomen. Het algemene beeld is dat schoolbesturen positief staan tegenover de beoordeling van het geschil door de Commissie, zeker ook omdat daarmee een eind lijkt te kunnen komen aan vaak langlopende kwesties.

Meer over de bevindingen van de Commissie op de website van Onderwijsgeschillen. 
U kunt het Jaarverslag 2014-2015 daar ook downloaden. Lees meer...
 
Inschrijven op de Themabrief passend onderwijs

Volg Onderwijsgeschillen       
Klik hier als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen