Copy
wij helpen

Aansprakelijkheid voor loonschulden bij werken in onroerende staat: kijk uw aannemingscontracten grondig na!

Sinds 2012 kunnen opdrachtgevers, aannemers of onderaannemers die betrokken zijn bij werken in onroerende staat, hoofdelijk aansprakelijk gesteld word...
Lees meer

Educatief verlof: loonplafond voor schooljaar 2016-2017 gepubliceerd

In het kader van betaald educatief verlof kan een werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden op het werk afwezig blijven gedurende e...
Lees meer

Extra bijdrage bij overmatig gebruik van economische werkloosheid

Ondernemingen die overmatig gebruik maken van tijdelijke werkloosheid om economische redenen worden al enkele jaren gesanctioneerd met de betaling van een bijzondere bijdrage wanneer het aantal dagen werkloosheid een bepaalde grens overschrijdt.
Lees meer

Landingsbaan: uitkering vanaf 55 jaar nog steeds mogelijk

Recht op een landingsbaan Werknemers van minstens 55 jaar oud op het ogenblik van de gewenste begindatum komen in aanmerking voor een landingsbaan ...
Lees meer

Opgelet met bruto-netto overuren horeca!

Voor voltijdse werknemers is het zo dat voor de eerste 360 overuren (met GKS)/ 300 overuren (zonder GKS) die zij presteren wegens buitengewone vermeer...
Lees meer

SWT-ers blijven soms aangepast beschikbaar voor de arbeidsmarkt!

Bepaalde SWT-ers moeten tot 65 jaar aangepast beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Afhankelijk van het SWT-stelsel dat van toepassing is, kan op ...
Lees meer

De loonnorm 2017-2018: bevestigd door CAO nr. 119 en strengere sancties

Om de twee jaar onderhandelen de sociale partners over de maximale marge waarbinnen de lonen van de privésector mogen stijgen, de zogenaamde lo...
Lees meer

Nieuwsbrief

Schrijf <<Email Address>> uit deze lijst.

Copyright (C) 2019 Wij helpen All rights reserved.

Email Marketing Powered by Mailchimp