Copy
 
 
Logo
 
 
facebook twitter youtube linkedin turkish
 
 
Yeni Makale:
Aktif Katılım ve Sorumlu Yaklaşım 
 
 
 
C20 Yönetişim Çalışma Grubu üyesi olarak,
“G20 Türkiye: Antalya Zirvesi 2015” yayınındaki makalemizi bilgilerinize sunarız.
 
 
 
 
image 1
 
Dr. Yılmaz ARGÜDEN
 
Yönetim Kurulu Başkanı
ARGE Danışmanlık
B20 Yönetişim & Sürdürülebilirlik Bilgi Ortağı
 
Sürdürülebilir bir gelecek için hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının işbirliğinin kaçınılmaz bir gereklilik olduğu konusunda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları hem fikirdir.

Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi
(C20 Yönetişim Çalışma Grubu üyesi) tarafından gerçekleştirilen anketlerin sonuçlarına göre, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının, UN Global Compact (UNGC) gibi kurumların sürdürülebilirlik performansını kamuoyuna açık olarak raporlamasını sağlayan sorumlu iş ilkelerinin benimsenmesi önemli bir adımdır.

Kurumların geçmiş, bugünkü ve gelecekteki değer yaratma yetkinliklerini bütünsel, öz ve anlaşılır şekilde paydaşlarına aktarabilmelerini sağlamak üzere geliştirilen Entegre Raporlama yaklaşımını benimsemeleri paydaşlar arasındaki şeffaflığı ve güveni artıran bir yaklaşımdır.

Bu nedenle, UN Global Compact ve Entegre Raporlamanın benimsenmesi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmakta ve yaşam kalitemizi arttırmak adına önem arz etmektedir.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde de belirtildiği üzere, iyi yönetişim, kurumlara güven duyulabilmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için gerekli bir kültürdür.
Kamuda ve özel sektörde iyi yönetişimin ve sorumlu çalışma ilkelerinin benimsenmesi, şeffaflığın ve güven ortamının oluşması yaşam kalitemizi geliştirecektir.
 
Makalenin Tamamı için Lütfen Tıklayınız
 
 
 
 
 
image 1
 
G20 Türkiye: Antalya Zirvesi 2015
 
Munk School of Global Affairs, University of Toronto'da bulunan
G20 Araştırma Grubunun yayını, bütün G20 paydaşları için
temel kaynak niteliğindedir.
 
İndirmek için Lütfen Tıklayınız.
 
 
 
İLETİŞİM
 
 
  Akasya Caddesi No: 2 Göztepe Mah., Göksu Anadolu Hisarı, Beykoz 34815 İstanbul, Türkiye
 
 
  www.argudenacademy.org
 
 
 
  +90 (216) 280 51 00
 
 
  info@argudenacademy.org
 
 
 
 
ARGÜDEN YÖNETİŞİM AKADEMİSİ © 2015
 
 
İyi Yönetişim, Kaliteli Yaşam
 
 
Email almak istemiyorsanız tıklayın