Copy
Stenhus Gymnasium - Nyhedsbrev d. 03/03/16
Se denne email i din browser
Opdatering af IMSoft
IMS er blevet opdateret til version 6.6.3.1.
Alle klienter skal derfor opdateres, kittet hertil er udsendt af lønkonsulent Tammie Torbskov pr. mail mandag den. 22. februar 2016.
Vores erfaring fra tidligere viser, at ikke alle kan modtage disse opdateringskit, som sendes i en zip-fil. Har I ikke modtaget mailen med opdateringen, kan I kontakte Tammie Torbskov på to@stenhus-gym.dk, som vil sørge for genfremsendelse.
Ansættelsesbreve til HK-personale

Vi gennemgår med jævne mellemrum vores skabeloner til udarbejdelse af ansættelsesbreve. Nogle gange på grund af ny lovgivning eller ny overenskomst – andre gange fordi vi blot bliver opmærksomme på, at noget kunne være smart at tilføje eller fjerne.

Vi har senest kigget på ansættelsesbrevene til HK-personalet, og vil i den forbindelse bede jer tage stilling til, om I ønsker en tilføjelse i fremtidige ansættelsesbreve vedrørende frihed i ferierne (forstået som afholdelse af optjent afspadsering i skolens lukkeperiode).

Har I ønske om en tekst omkring dette eller har uddybende spørgsmål, kan I rette henvendelse til jeres lønkonsulent, som vil sørge for at indsætte tilføjelsen i jeres fremtidige ansættelsesbreve til HK-personale.

En medarbejders oplysningspligt ved forudgående sygdom

Højesteret har afgjort en sag, der blandt andet handler om, hvorvidt Region Midtjylland var berettiget til at annullere ansættelsen af en medarbejder, der i ansættelsesprocessen ikke havde oplyst dem om sit forudgående sygdomsforløb med arbejdsrelateret stress.

 

Sagen blev afgjort i sommers, og Højesterets afgørelse fastslår, at hvis en medarbejder ikke gør sin kommende arbejdsgiver opmærksom på et sygdomsforløb med arbejdsrelateret stress, vil medarbejderen tilsidesætte sin oplysningspligt efter helbredsoplysningsloven.

 

Da Højesteret vurderede, at medarbejderen var forpligtet til at oplyse arbejdsgiveren om arbejdsrelateret stress forud for ansættelsen, da medarbejderens tidligere stillingsbetegnelse var den samme, som ved ansættelsen i Region Midtjylland.

Samtidig var begrundelsen for medarbejderens stress dennes arbejde, og sygdommen blev derfor vurderet til at være relevant i forbindelse med det nye job, da årsagen ikke kun var afhængig af det tidligere arbejdssted.

 

Summa summarum; en medarbejder har pligt til at oplyse om forudgående arbejdsrelateret stress under omstændigheder, hvor den nye ansættelse ligner ansættelsen, hvori medarbejderens stress udviklede sig. Sker det ikke, er den nye arbejdsgiver berettiget til at annullere ansættelsen af medarbejderen.

 

I kan læse helbredsoplysningsloven her – lønmodtagerens oplysningspligt finder I under kapitel 3, §6 (og §7).

Fra Lønsamarbejdets kalender
  • Afleveringsfrist for bilag til næste lønkørsel er d. 9. marts 2016
  • Lønsamarbejdet holder påskeferie fra d. 21. marts til og med d. 28. marts 2016
  • Mette Millard holder ferie i uge 11
stenhus-gym.dk
Email Marketing Powered by Mailchimp

Vil du ændre hvordan hc@stenhus-gym.dk får disse emails?
Du kan opdatere dine præferancer eller afmelde dig fra nyhedsbrevet