Copy
Stenhus Gymnasium - Nyhedsbrev d. 01/03/17
Se denne email i din browser
Opmærksomhed på enighed om arbejdstid/ugentligt timetal ved delvis sygemelding
Når en medarbejder, som oftest i forlængelse af et længerevarende sygdomsforløb, vender tilbage til arbejde på nedsat tid/delvis sygemelding, får I som arbejdsgiver fortsat sygedagpenge refusion. Denne nedsættes forholdsmæssigt, så I får refusion for de timer medarbejderen er sygemeldt.

Ligesom ved refusion for fuld sygemelding, er det lønkonsulenten der indberetter til kommunen via virk.dk. Lønkonsulenten indberetter antal timer medarbejderen arbejder pr. uge under sin delvise sygemelding, jf. besked fra jer.
Når lønkonsulenten har ansøgt om refusion, modtager medarbejderen en meddelelse i sin e-Boks fra kommunen. Af denne meddelelse fremgår det blandt andet, at medarbejderen har genoptaget arbejdet pr. xx dato med et givent antal timer. Hvis medarbejderen er enig, skal der ikke gøres mere. Men hvis medarbejderen ikke er enig, skal denne rette henvendelse til kommunen med rettelsen.

Gør medarbejderen det og oplyser et andet timetal til kommunen, vil det være dette timetal der bliver lagt til grund for refusionen – men arbejdsgiver får ikke automatisk besked herom. Som arbejdsgiver vil man derfor opleve, at refusionen man modtager enten er større eller mindre end beregnet.
Da kommunerne til tider er noget tid om at få udbetalt refusionerne, kan der gå lidt tid før det bliver opdaget, at der er en difference enten den ene eller anden vej.

Den delvist sygemeldte medarbejder har givetvis ingen idé om hvad det har af konsekvens, når der ændres på det timetal der er indberettet, og denne regner måske endda med, at arbejdsgiver får besked. Derfor vil det være en rigtig god idé, hvis I, når I har dialog med medarbejderen om delvis genoptagelse af arbejdet:
  • Lægger en plan for genoptagelsen (så godt det nu kan lade sig gøre i det enkelte tilfælde)
  • Bliver enige om antal timer der arbejdes pr. uge, så ingen bliver overraskede
  • Orienterer medarbejderen om kommunens inddragelse i dagpengesagen og konsekvensen af denne
Endvidere kunne I opfordre medarbejderen til at rette henvendelse til skolen, hvis vedkommende modtager en meddelelse i e-Boks, som han/hun ikke forstår/er enig i.
Sag om opsigelse af arbejdsgiverbetalte fridage
Moderniseringsstyrelsen har vundet sag om opsigelse af arbejdsgiverbetalte fridage over SKAT og Spillemyndigheden. Opmanden slår fast, at de (SKAT og Spillemyndigheden) kunne frigøre sig fra de arbejdsgiverbetalte fridage – juleaftensdag, nytårsaftensdag, grundlovsdag og 1. maj – med et varsel på 3 mdr. og ikke med individuelt opsigelsesvarsel.

I kan læse kendelsen her.
Statens barselsregler - kort fortalt på hjemmesiden
Vi har lavet en skrivelse omkring statens barselsregler, som kan guide jer og jeres medarbejdere et stykke af vejen gennem barsels- og forældreorlovsjunglen.

Skrivelsen hedder ”Statens barselsregler – kort fortalt” og ligger som særskilt dokument på vores hjemmeside under "Godt at vide". Samtidig er det også indarbejdet i barselsblanketterne, så det er tæt ved hånden, når blanketterne skal udfyldes. 


I er velkomne til også at udlevere skrivelsen til jeres medarbejdere, hvis det endnu er for tidligt at give dem en barselsblanket.

 
Indlæsning af lønfiler i Navision Stat 7.1 - problem!

Lønsamarbejdet har fået kendskab til, at der efter opgradering til Navision Stat 7.1. er problemer med blandt andet  kontering og dato ved indlæsning af lønfilen fra SLS.
Det er derfor vigtigt, at I kontrollerer lønkladden til uddata fra SLS, inden I bogfører den. I kan f.eks. bruge uddata 914.Hvis lønkladden ikke stemmer til SLS uddata, skal I ikke bogføre kladden.

 

Moderniseringsstyrelsen er i gang med at rette problemet, men de tager skolerne i rækkefølge, og vi ved ikke, hvornår problemet med sikkerhed er løst.
I skal rette henvendelse til Uni-C/STIL, ved konkrete problemer, der skal løses.

Fra Lønsamarbejdets kalender
  • Afleveringsfrist for bilag til næste lønkørsel er d. 14. marts 2017
Lønsamarbejdets hjemmeside
Vil du ændre hvordan hc@stenhus-gym.dk får disse emails?
Du kan opdatere dine præferancer eller afmelde dig fra nyhedsbrevet


This email was sent to hc@stenhus-gym.dk
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stenhus Gymnasium · Stenhusvej 20 · Holbæk 4300 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp