Copy
View this email in your browser
 
NEWSLETTER
PRÁVNÍ PORADNY

07/2016
Vážení příznivci Oživení,
 
rádi bychom Vás informovali o protikorupčních aktivitách naši právní poradny v červencovém newslettru. Najdete v něm informace o aktuálních kauzách i o těch, které již delší dobu pečlivě sledujeme. Jedním z našich klíčových témat je whistleblowing - ochrana oznamovatelů nekalých jednání. V roce 2015 vláda přislíbila legislativní řešení ochrany oznamovatelů korupce a jeho přípravu jsme připomínkovali jako členové pracovní komise rady vlády k whistleblowingu. V newslettru se dozvíte, jak byl slib naplněn a jak to s legislativním řešením ochrany oznamovatelů dnes vypadá. Přinášíme taky krátkou zprávu o fungování GlobaLeaks, on-line nástroje pro anonymní a bezpečné oznamování korupce, který již rok provozujeme jako jediná organizace v ČR. Jedním z nejčastějších témat právní poradny je problematika radničních periodik. Těší nás, že dlouhodobá snaha Oživení v této problematice má reálný dopad a s naší pomocí bojují zastupitelé proti cenzuře vydavatelů po celé ČR. Jedním z našich hlavních zájmu je podporovat aktivní zapojení občanů do správy věcí veřejných, proto jsme opět vyjeli do regionů na již třetí Bezkorupce Tour a potvrdili si jednoznačný benefit osobních setkání a konzultací. Ohlédnutí za jarní tour najdete v závěru newslettru.

Jsme tu s Vámi a pro Vás v omezování korupce!  
Tým Oživení
AKTUÁLNÍ KAUZY
hosporaření obcístřet zájmůveřejné zakázky_městské společnosti_odpovědnost vůči obci
Městská část Praha 13: nejlepší ploty dělá stejně pan radní, tak proč s ním zveřejňovat smlouvy?
Hranická rozvojová, s.r.o. - financování politických stran v praxi
Hostivice nevymáhají pokutu 150 000,- Kč po odpovědné osobě v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky na rozšíření kapacity ZŠ Hostivice
Případové studie veřejných zakázek na stavbu vybraných úseků dálnic: 
D3 v úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí
D1 v úseku 21 (Lhotka - Velká Bíteš)

TÉMA: WHISTLEBLOWING

 Turbulentní příprava návrhu zákona na ochranu oznamovatelů. 

11. 7. 2016 Vláda ČR schválila materiál se slibným názvem Návrh alternativ legislativního řešení ochrany oznamovatelů, který vznikl na Úřadu vlády. Návrh diskutuje několik alternativ možné úpravy zákona souvisejících s ochranou oznamovatelů, skutečně komplexní řešení - institucionální i procesní, které by pomohlo oznamovatelům příslibem účinné ochrany překonat strach z odvetných opatření, však materiál nenabízí! Právě takový druh komplexního řešení ochrany whistleblowerů je dnes účinný již v 30 státech světa, z toho je třetina v EU (např. sousední Rumunsko, Velká Británie, Slovensko, Belgie, Norsko a další).

Jako jistý “protinávrh” k vládnímu materiálu byl předložen ministrem financí Andrejem Babišem a ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem poslanecký návrh zákona. Ten však celkově budí dojem, že se spíše jedná o rozpracovaný materiál, který by zasluhoval celou řadu změn a doplnění. Celkově to tedy vypadá, že se oznamovetelé korupce a dalších nekalostí v České republice účinné ochrany v blízké době nedočkají...
 

Více informací najdete v tiskové zprávě >>

 Whistleblowing ve veřejné správě 

Na začátku roku zarezonovala médii aféra okolo ministra financí Andreja Babiše a jeho Čapího hnízda. V silně medializované kauze jsme se zaměřili na ty úředníky ministerstva, kteří médiím oznámili, že jsou svědky nestandardní praxe, a že někteří jejich kolegové na ně vyvíjejí podezřelý tlak v souvislosti s dotacemi společnosti Agrofert. Tito úředníci se s důvěrou obrátili na tzv. “prošetřovatele”, který byl služebním zákonem určen k ochraně whistleblowerů ve státní správě.  Jelikož institut "prošetřovatele" z našeho pohledu nenaplňuje očekávání co se týká jeho funkčnosti i samotné ochrany oznamovatelů, poslali jsme kritický dopis náměstkovi ministra vnitra pro státní správu Josefovi Postráneckému. Jak zodpoví řadu klíčových otázek k ochraně oznamovatelů Vás budeme dál informovat.

S Vaší podporou můžeme tvořit otevřenou a sebevědomou společnost! Děkujeme za Vaše dary. >>
V zájmu větší transparentnosti 
již rok provozujeme GlobaLeaks - nástroj pro bezpečné a anonymní oznamování nekalých jednání! 
Zabezpečený software GlobaLeaks umožňuje anonymně oznámit korupci nebo podat podnět na jednání s korupčním potenciálem. GlobaLeaks chrání soukromí oznamovatelů i obsah jejich oznámení. Otevřená komunita uživatelů, dobrovolníků a spolupracovníků neustále vylepšuje software i na základě podnětů od uživatelů v zájmu větší transparentnosti kdekoliv na světě.

 Jak systém funguje: 
Oznamovatel (whistleblower) podá oznámení s různou rizikovostí podle jeho závažnosti. Oznámení lze podat důvěrně, kdy je chráněn obsah oznámení, z čistě technického hlediska ale není možné zaručit anonymitu oznamovatele, nebo zcela anonymně pomocí Tor Browseru, který zajišťuje anonymitu oznamovatele a chrání obsah sdělení. Příjemcem oznámení je právník Oživení, který pak přes zabezpečené rozhraní komunikuje s oznamovatelem.
 
 Od zprovoznění jsme prostřednictvím GlobaLeaks obdrželi
 70 podnětů od oznamovatelů.
 
Podněty se týkali dotací, nakládání s veřejným majetkem, radničních periodik, střetu zájmů, veřejných zakázek, exekučních řízení, stavebních řízení, územního plánování a jiných správních řízení ve veřejné správě.

 Kdo může oznámit korupci prostřednictvím GlobaLeaks? 
KDOKOLIV! Žurnalisti z nezávislých médií, úředníci z veřejných institucí, zaměstnanci korporací, aktivisti. 

Oživení je od července 2015 jediným poskytovatelem GlobaLeaks v ČR.
Korupci můžete oznámit bezpečně a anonymně! >>

TÉMA: RADNIČNÍ PERIODIKA

Jedním z nejčastějších témat a kauz, kterými se zabýváme v právní poradně, je problematika periodik územních samosprávných celků. Tento trend sledujeme již od roku 2013, kdy zastupitelé a veřejnost začali využívat nových práv, která jim byla přiznána novelou tiskového zákona. Jedná se o právo na uveřejnění sdělení zastupitele týkající se daného územního samosprávného celku a právo na uveřejnění doplňující informace. 

Zastupitele obcí nejčastěji zajímá, jak se bránit proti cenzuře vydavatelů, kteří jednostranně rozhodují o tom, co bude uveřejněno a často odmítají uveřejnit příspěvky obsahující kritiku radnice, místních poměrů či vlivných osob. Aktuálně pomáháme zastupitelům v 9 soudních řízeních s vydavateli místních periodik.

Zmiňovaná novela tiskového zákona přinesla několik nejasností a výkladových úskalí, které se snažíme odstranit soudním výkladem sporných pojmů. K 1.7.2016 máme 3 rozsudky, kterými bylo vyhověno žalobám zastupitelů. 

 

Více informací a publikace k tématu radničních periodik najdete zde >>

V úspěšných kauzách soud konstatoval: “Soud je toho názoru, že i na lokální úrovni nemůže být omezována svobodná soutěž politických sil, nemohou být v těchto prostředcích prosazovány pouze názory rady obce resp. politických sil v ní zasedajících a tvrdě zamezujících přístupu jiných stanovisek než „vládnoucích zastupitelů. Není možné, aby nepohodlné příspěvky zastupitelů a čtenářů redakcí těchto tiskovin byly odmítány, resp. nebyly vůbec publikovány. Vydavatel je povinen uveřejňovat alternativní názory, a to včetně kontroverzí a emocionality, a že vydavatel nemá poskytovat pouze bezbarvý a opatrnický obsah.”
SLEDUJTE S NÁMI
VÝVOJ VYBRANÝCH KAUZ!

 Jak správně (ne)prodlužovat smlouvy s dodavateli 

Téma: Hospodaření obcí

Na základě našeho podnětu v kauze prodlužování mandátní smlouvy s RIA Reality, a.s. obdržel zadavatel Jablonec nad Nisou podle prvoinstančního rozhodnutí ÚOHS pokutu 250 000,- Kč.
V případě, že předseda ÚOHS toto rozhodnutí potvrdí, stane se důležitým vodítkem pro zadavatele, jak mohou správně prodlužovat dlouhodobé smlouvy s dodavateli. S velkým zájmem ho očekáváme i my!


 Odhalili jsme nekalé praktiky Energie pod kontrolou! 

Téma: Veřejné zakázky 

V roce 2015 jsme byli upozorněni na podivné praktiky okolo společnosti Energie pod kontrolou, o.p.s. (EPK), která se snažila pod rouškou dobročinnosti desítkám obcí v ČR "namluvit", že při zakázkách na výměnu veřejného osvětlení nemusí postupovat podle zákona o veřejných zakázkách. Podrobným rozborem smluvních vztahů jsme zjistili, jakou kličkou v zákoně k tomu byly obce navedeny. Na základě našich zjištění jsme podali podnět na ÚOHS. Nezákonná strategie EPK vyvolala zájem i u Reportérů ČT a po odvysílaní reportáže o kauze, ve které uslyšíte i našeho právníka Marka Zelenku, začali z EPK odcházet zaměstnanci, EPK přestalo platit svým dodavatelům a naposled ERÚ odebral EPK licenci. Bohužel místo EPK doplácí na podvody patrně pouze obec Velemín, která byla zatím jen prvoinstančně pokutována od ÚOHS.


 Poslechne Praha výzvu Ministerstva vnitra? 

Téma: Rozhodovací procesy obcí

Problematikou městských společností se zabýváme poměrně dlouho. I když je zastupitelstvo obce jediný orgán, který je oprávněn takovou společnost založit nebo schválit, v praxi je to v mnoha případech poslední úkon, který zastupitelstvo vůči společnosti vykoná. Jelikož se nám velmi nezdála praxe Prahy a některých obcí v ČR při změnách stanov svých obchodních společností, podali jsme podnět na Ministerstvo vnitra ČR k zahájení dozoru. MV ČR na základě našeho podnětu vyzvalo Prahu k nápravě. Praha se s názorem Ministerstva neztotožnila, a tak Ministerstvo podalo na Prahu správní žalobu.

OHLÉDNUTÍ ZA JARNÍ BEZKORUPCE TOUR...
5 dní, 7 měst, 1236 ujetých kilometrů: tak lze krátce shrnout letošní jarní Bezkorupce Tour, která nám přinesla především satisfakci! Díky velké poptávce po naší návštěvě jsme se ujistili, že ve výjezdech po republice budeme pokračovat i nadále. Zároveň nás těší, že u nás existuje stále mnoho lidí, kteří jsou schopni svou nespokojenost s lokální správou vyjádřit nejen v hospodě u piva, ale také reálnými činy ve svých obcích – byť to často není z médií zcela zřejmé.
 
Projekt „Protikorupční ambulance - právní poradna“ podporuje Ministerstvo vnitra ČR.
Copyright © 2016 Oživení/Bezkorupce, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp