Copy
View this email in your browser
Mobilní právní poradna opět vyráží na cesty!
Přijedeme i za Vámi!
Máte-li zájem se s námi osobně setkat a poradit se o specifických právních problémech, do 23.5. vyplňte registrační dotazník. 
 
    Zájemci o více informací se mohou obracet na našeho právníka Marka Zelenku.
Protikorupční právní poradna poskytuje bezplatné právní poradenství po obcích a městech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Právníci Oživení přímo na místě diskutují o vybraných protikorupčních tématech, řeší konkrétní právní problémy, prezentují přední kauzy Oživení a pořádají veřejné debaty i neformální setkání. 
 
Nabízíme poradenství v následujících tématech:
» Transparentnost a zákonnost veřejných zakázek
» Právo na informace občana a zastupitele
» Transparentnost veřejného rozhodování a zapojení občanů
» Hospodárné nakládání s majetkem obce
» Střety zájmů veřejných funkcionářů
» Vydávání radničních periodik
» Vymáhání škody po odpovědných osobách
» Ochrana oznamovatelů
» Městské společnosti a jejich efektivní kontrola
Skvělý projekt! Souhlasíte? Podpořte BEZKORUPCE TOUR.
Copyright © 2016 Oživení/Bezkorupce, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp