Copy
View this email in your browser
 
NEWSLETTER
PRÁVNÍ PORADNY

12/2016
Vážení příznivci Oživení,
 
rádi bychom Vás opět informovali o aktivitách protikorupční poradny v prosincovém newslettru.
V našem úsilí dohlížet na transparentnost a hospodárnost veřejné správy nepolevujeme a před koncem roku máme plány a vize pro stávající období, díky kterým chceme i nadále oživovat veřejný zájem, právní stát a občanskou společnost. Krátce před letošními krajskými volbami jsme publikovali hodnocení krajských samospráv v deseti kategoriích zaměřených na transparentnost a možnosti veřejné kontroly. Na základě výsledků jsme připravili pro každý kraj konkrétní seznam doporučení, které jsme adresovali nově zvoleným krajským zastupitelům a vedením krajů. V říjnu vstoupil v účinnost nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který přinesl zpoplatnění podání podnětu na Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Nařízení považujeme za protiústavní a na ÚOHS jsme podali žalobu. V říjnu jsme opět vyjeli do regionů na podzimní Bezkorupce Tour a potvrdili si jednoznačný benefit osobních setkání a konzultací. Ohlédnutí za podzimní tour najdete v závěru newslettru.

Přejeme Vám příjemné čtení,
Tým Oživení
AKTUÁLNÍ KAUZY
veřejné zakázky_ rozhodovací procesy obcí

Komoditní burzy jsou zákonem o veřejných zakázkách prakticky neregulované, přestože přes ně ročně proteče mnoho miliard z veřejných rozpočtů. Směrnice i zákon jen velmi hrubě definují, jak má komoditní burza vypadat a (pokud je nám známo) žádný bližší výklad problematiky komoditních burz neexistuje. 
Četnost „red flags“ nás přivedla k tomu, že jsme podali podnět k Evropské komisi na prošetření souladu české legislativy s legislativou evropskou a podnět na antimonopolní úřad na prošetření možné existence kartelu dodavatelů působících na těchto burzách. 
 
Více se o podnětech dozvíte zde
 
 
Přes zabezpečené rozhraní Globaleaks jsme byli upozorněni na podezřelé nastavení zakázky na zajištění autobusové dopravy v Třebíči a okolních obcích. Zakázka v Třebíči až podezřele seděla pouze stávajícímu dopravci, který patří pod skupinu ICOM Transport. Informace, které jsme díky oznamovateli získali, jsme vyhodnotili jako tak závažné, že jsme se rozhodli zaplatit poplatek 10 000,- Kč a podat podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
 
Více k třebíčské zakázce čtěte zde

Zpoplatnění podnětu na Úřad na ochranu hospodářské soutěže
je protiústavní! Podali jsme žalobu. 
 

Dne 1. 12. 2016 jsme podali žalobu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve věci zpoplatnění podání podnětu  ve výši 10 000,- Kč, který upozorňoval na pochybení v zadávacím řízení na provozování MHD v Třebíči. Poplatek považujeme za protiústavní a žalujeme ÚOHS za bezdůvodné obohacení. Případem se bude zabývat Městský soud v Brně.

Celá kauza je důsledkem nového zákona o zadávání veřejných zakázek účinného od října letošního roku, který ukládá povinnost komukoliv, kdo chce upozornit ÚOHS na nezákonnost v zadávacím řízení, zaplatit poplatek 10 000,- Kč za každou zakázku, na kterou autor podnětu upozorňuje. Zpoplatnění podnětu se přitom v zákoně objevilo  z iniciativy poslanců a nebylo součástí původního vládního návrhu zákona.

Více se o žalobě dozvíte zde.

V zájmu větší transparentnosti 
již rok provozujeme GlobaLeaks - nástroj pro bezpečné a anonymní oznamování nekalých jednání! 
Korupci můžete oznámit bezpečně a anonymně! >>
 

Kdo smí rozhodnout o změně nájemní smlouvy?  
Rada nebo zastupitelstvo? 

1.7.2016 nabyla účinnosti novela zákona o obcích, která zasahuje i do úpravy vyhrazené pravomoci obecní rady. Novela mimo jiné ze zákona odstranila ustanovení o vyhrazené pravomoci rady rozhodovat o nájemních smlouvách obce. Všem obcím tak důrazně doporučujeme, aby si ve svých nájemních smlouvách udělaly „jasno“ v tom, který orgán je nyní oprávněn k jejím změnám. Zatímco doteď zastupitelstvo rozhodovalo o dané nájemní smlouvě či záměru nájemní smlouvu uzavřít, je možné, že od nynějška bude pouze zastupitelstvo oprávněno schvalovat ke smlouvě dodatky. Dodatky nájemní smlouvy schválené obecní radou by byly absolutně neplatné! Více již ilustruje naše kauza.

Litoměřice – Zahrada Čech
 
V Litoměřicích byla po dlouhá léta citlivým tématem budoucnost známého areálu výstaviště Zahrada Čech. Ten nevypadal příliš reprezentativně, a tak se v roce 2012 zastupitelstvo rozhodlo pronajmout jej investorovi za poměrně nízký nájem, který byl kompenzován povinností nájemce investovat do rekonstrukce areálu. Na konci roku 2015 však rada města schválila k nájemní smlouvě dodatek, který povinnost nájemce investovat do rozvoje areálu výrazně upravil. Tento dodatek neprošel schvalováním zastupitelstva a vyvstává tedy otázka, zda ho rada byla oprávněna uzavřít..

Více informací o kauze najdete zde >>
 

Kraje jsou nejméně transparentní ve správě svých firem a provozování médií. 

Před krajskými volbami realizovalo Oživení projekt Hodnocení transparentnosti krajů – krajské volby 2016, jehož cílem bylo objektivně porovnat fungování krajů v České republice v rámci deseti kategorií zaměřených na transparentnost krajských samospráv. Na základě hodnocení jsme pro každý z třinácti krajů vytvořili seznam doporučení.

Z těch nám vykrystalizovalo 5 nejzásadnějších kroků v oblasti otevřenosti a zvýšení veřejné kontroly, ktera by měla realizovat nová vedení krajských samospráv téměř ve všech krajích v ČR.

O jaká doporučení se jedná? 
To najdete na našem blogu >>

 Věděli jste, že: 

K čemu tu (také) je zákon o střetu zájmu. 

  • Zákon o střetu zájmů bude mít dopad na 50 tisíc politiků a veřejných funkcionářů po celé zemi. Veřejnost i ministerstvo spravedlnosti mohou díky němu napravit ne zcela funkční systém podávání majetkových přiznání a jejich kontroly.
  • "Lex Babiš" je mediální zkratka pro poslanecké pozměňovací návrhy. Původní Vládní návrh řeší docela něco jiného. 
Úprava střetu zájmů volených i nevolených veřejných funkcionářů nemá být honem na čarodějnice. Střet zájmů je sám o sobě naprosto přirozeným jevem a není nutné být jakkoli pohoršen tím, že se do něj některý politik nebo úředník někdy dostane. Oba však musí vědět, jak s takovou situací naložit. Střet zájmů začńná být “toxický”, pokud reálně ovlivňuje přijatá rozhodnutí. Je nutné, aby politici i úředníci znali přesný způsob, jak se zachovat, aby kvůli střetu zájmů nikdo nezpochybňoval jimi přijatá rozhodnutí. Otázka tedy nestojí: Jak se nedostat do střetu zájmů.Otázka zní: Jak se zachovat před jednáním, pokud bych se při něm do střetu zájmů mohl dostat. Odpověď je často velice snadná - střet zájmů musím oznámit a samotného hlasování se vůbec nezúčastnit."

Více na našem blogu >>

 
 
TO SE NÁM POVEDLO!

 Další precedentní rozsudek odvolacího soudu ve věci radničních periodik
 je díky naší aktivitě na světě!


Téma: Radniční periodika

Po soudním sporu trvajícím téměř dva a čtvrt roku je na světě konečně další precedentní rozsudek! Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil rozsudek okresního soudu v Teplicích a nařídil městu Krupka uveřejnit ve vydání periodického tisku „Radnice města Krupky“ doplňující informace dle tiskového zákona.

Žalobci, zastupitelé, jimž Oživení zprostředkovalo právní pomoc v této věci, se tak domohli svého práva a jejich příspěvek  týkající se regulace hazardu kritizující radní města, bude po více než dvou letech uveřejněn v radničním periodiku Krupky, a to dokonce na druhé straně vydání!
 

Podrobnosti o kauze se dozvíte zde >> 

 FAQ PRÁVNÍ PORADNY 

 Jak čelit úřednickému ping-pongu mezi povinným subjektem  
 a odvolacím orgánem?  

Téma: Právo na informace

Byť jsme v Česku v procesu a rozsahu přístupu k informacím na špici v celé EU, stále se najdou oblasti, ve kterých je co zlepšovat. Jednou z nich je možnost “do nekonečna” zdržovat vydání informace.

To se Vám může stát, např. pokud žádáte o informace na Praze 10!
 Když jsme na to zastupitele Prahy 10 upozornili, bylo na našeho právníka podáno trestní oznámení pro pomluvu za to, že tajemník Prahy 10 neodmítl zveřejnit svůj plat 16-krát, ale pouze asi 9-krát. A to je rozdíl!:)

Podrobnosti o případu se dozvíte zde >> 


Ohlédnutí za podzimní BezkorupceTour.
Již počtvrté jsme se vydali v rámci mobilní právní poradny na výjezdy přímo za aktivními občany po celé ČR. Z podzimní Bezkorupce Tour můžeme s potěšením konstatovat dva pozitivní postřehy: (1) zvyšuje se informovanost našich hostitelů, povětšinou aktivních občanů a (2) více angažovaných lidí se nebojí vstoupit do politického boje a ovlivňovat lokální správu.

Tato skutečnost se projevila i na tématech podzimní tour, která byla o poznání komplexnější, než na co jsme byli dříve zvyklí. Je zřejmé, že díky prvkům transparentnosti je čím dál obtížnější skrývat nestandardní smlouvy a zakázky a o to složitější modely je třeba vymýšlet k obcházení zákonů.
Projekt „Protikorupční ambulance - právní poradna“ podporuje Ministerstvo vnitra ČR.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Oživení/Bezkorupce · Muchova 232/13 · Prague 160 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp