Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief Arnhems Labyrint, jaargang 2, nummer 1

17 januari:
GROEN LICHT!

 
17 januari 2015 kregen we GROEN LICHT en kregen we de plek toegewezen waar we het labyrint mochten gaan aanleggen. 
Nu, 17 januari een jaar later: wat is er veel gebeurd in die tijd!
Onderaan deze nieuwsbrief staan foto's van nu en een jaar geleden naast elkaar.

 

In deze nieuwsbrief:

Terugblik

 • 't labyrintwinkeltje

  2de Kerstdag
 • bloemrijke veldjes

 • website

 • houtsnippers

 • 2de Kerstdag

 • 4500 bloembollen

 

Vooruitblik

 • werkzaamhedenons labyrintwinkeltje

 • activiteiten

 • sponsoring

 • 't labyrintkarretje

Terugblik
 

- ’t labyrint-winkeltje

Het toegewezen budget is opgegaan tijdens de aanlegfase tot en met de opening, op 1500 euro na, dat gereserveerd staat om het terrein bij slecht onderhoud in oude staat te herstellen.
Om in de verder kosten voor onderhoud te voorzien moeten wij sponsors zijn te vinden. Dit bracht ons op het idee om doormiddel van creatieve activiteiten een deel van de benodigde financiën op te brengen. Zo zijn er heel wat flesjes zelfgemaakte oregano-olie verkocht. Verder zijn er lavendelzakjes (met lavendel uit het labyrint), zeepjes (met bloemen uit het labyrint) en kaarten (met foto’s gemaakt in het labyrint) verkocht en te koop.
Via Facebook zijn per opbod al twee geborduurde Arnhemse labyrinten verkocht. 

 

- bloemrijke veldjes

In overleg met de gemeente is er besloten dat de grasvelden rond het labyrint (aan de kant van de Veluwestraat tot het voetbalgedeelte) in het voorjaar niet gemaaid worden. In plaats van drie keer zal er twee keer gemaaid worden. De strook aan de centrumzijde komt helemaal in ons beheer: hier zullen meerjarige hogere inheemse planten tot bloei kunnen komen zoals vingerhoedskruid. De bedoeling hiervan is dat er meer wilde bloemen tot bloei komen, zodat daardoor weer meer wilde bijen – er zijn ruim 350 soorten! - aangetrokken worden nodig voor de bestuiving van planten. Verder zullen we hierdoor meer vlinders en andere insecten zien.
 

- website 

Op de website van het Arnhems Labyrint hebben we weer van alles toegevoegd. Je vindt er nu een activiteitenkalender en een gastenboek. Je ziet bijvoorbeeld op de website wanneer de onderhoudsdagen zijn. Leuk en gezellig om mee te doen!  
arnhemslabyrint.nl
 

 - houtsnippers

De houtsnippers op de paden zijn in december aangevuld met verse snippers.
 

- 4500 bloembollen

Tijdens het prachtige lente-achtige weer in december hebben we 4500 bloembolletjes geplant. Botanische bloembollen, die ieder jaar terugkomen en zichzelf vermeerderen. Spannend hoe het voorjaar zich in het labyrint zal ontvouwen!

- 2de Kerstdag

Ruim 40 mensen bezochten de Kerstbijeenkomst rond het labyrint. Er was warme glühwein en chocolademelk. Er stonden 3 vuurkorven. 177 lichtjes in het labyrint nodigden de mensen uit om het labyrint te lopen. Er was een gemoedelijke sfeer … voor herhaling vatbaar!

Vooruitblik

 

- werkzaamheden in en rond het Arnhems Labyrint

- data: in principe iedere 1ste en 3de zondag van de maand. Op sommige momenten zal er meer nodig zijn. Houdt actuele informatie op de website en/of Facebook in de gaten.
De zondag blijkt een goede dag te zijn; ook door de aanloop van wandelaars (dat nodigt uit om producten te verkopen:) en dat is goed voor de onderhouds- en activiteitenpot.

 

- betrokkenheid

Wie heeft er ideeën hoe de actieve betrokkenheid bij het onderhoud te vergroten?
Tot nu toe komt het onderhoud op te weinig schouders neer. Heb je zin om actiever deel te nemen? Graag! Meld je aan via info@arnhemslabyrint.nl


Activiteiten (buiten het onderhoud om).
 

Activiteit datum *, ** Thema/….
Lichtjesloop vrijdag 25 maart 2016 - 18:15 u. Goede Vrijdag
Labyrint-feestdag Zaterdag 7 mei 2016 Wereld-labyrinten-dag
met plantenmarkt!
Lichtjesloop Zondag 15 mei Pinksteren
Lichtjesloop vrijdag 24 juni 2016 Midzomer
Lichtjesloop maandag 11 juli 2016 Nationale Srebrenica Herdenking
Gedenken – intentie vrede
Lichtjesloop woensdag 17 aug.2016 Sint-Juttemis   Nooit? Ooit!
Lichtjesloop woensdag 21 sept.2016 Internationale Dag van de Vrede
Lichtjesloop 2 november 2016 Allerzielen
Lichtjesloop zondag 11 dec. 2016  
Lichtjesloop Kerst 26 dec ? 
* lichtjesloop: gaat alleen door bij droog weer! (zie van te voren info op: website/Facebook)
** de tijden volgen op Facebook en de website
lichtjesloop
 

- sponsoring

Zoals hierboven (bij labyrintwinkeltje) al aangegeven staat moeten wij trachten zelf te voorzien in de kosten van het onderhoud, extra’s zoals de bloembolletjes en nog een bankje, de onkosten van het organiseren van activiteiten, hosting website e.d..
-- Mocht er iemand ervaring hebben in of met het vinden van sponsors en dit willen delen dan zouden we graag met je in contact komen.
-- Mocht je willen bijdragen door middel van een gift dan stellen wij dat zeer op prijs! Een donatie kun je storten op rekeningnummer NL96 ASNB 0708 1914 87 t.n.v. A.A.J.C. Kuhlmann, onder vermelding van: ‘Bijdrage Arnhems Labyrint’. 
Al vast bedankt!
-- Tijdens activiteiten is er een speciale doos voor contante donaties.

Zelf proberen wij nu middels kleinere acties wat geld in het laatje te brengen, door:
- de verkoop van zelfgemaakte producten
- het verzoek om lichtjes en bogen te sponsoren
- de verkoop van glühwein en warme chocolademelk tijdens de Kerstbijeenkomst
- tijdens Wereld Labyrinten Dag op 7 mei verkopen we zelf opgekweekte plantjes (uit het Arnhems Labyrint).


- Hierbij willen wij allen danken die tot nu toe op de een of andere manier het Arnhems Labyrint gesponsord hebben! En ook degene die de handen uit de mouwen hebben gestoken zijn wij heel dankbaar.
 

labyrintkarretje

Door een royale gift kunnen we een labyrintkarretje realiseren. Daarin kunnen ons winkeltje onderbrengen en de koffie/ thee benodigdheden voor tijdens de werkweekenden; verder de lichtjes en wat klein gereedschap.
De eerste bespreking is geweest … het beloofd een bijzonder karretje te worden.
 

ACTIVITEITEN

De eerstvolgende data voor onderhoud zijn:
-
 nog niet gepland.

De eerstvolgende lichtjesloop
- vrijdag 25 maart - Goede vrijdag - 18:15 u. 

Wereld-Labyrinten-feest-dag

Zaterdag 7 mei vieren we  wereld-labyrintendag.
Voor ons een dubbel speciale dag omdat precies een jaar geleden de aanleg feestelijk van start ging.
Heb je zin om dit feest mee te organiseren? Laat het ons weten!

DEELNEMEN?
Wil je meewerken, organiseren?
Graag een e-mail naar info@arnhemslabyrint.nl met vermelding van dag / tijd / activiteit en aantal personen.
Facebook
Facebook
Website
Website

Wie wij zijn

De projectgroep Arnhems Labyrint bestaat nu uit: Astrid Boerkamp, Marion Meeuwisssen, Rense Wallaart, Marian Snel, Gonny Weber, Wil Groen en Antoinette Kuhlmann.

Met vriendelijke groet,
Antoinette Kuhlmann - namens de projectgroep Arnhems Labyrint.
Copyright © 2016 Arnhems Labyrint, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp