Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief Arnhems Labyrint, jaargang 2, nummer 2

Het labyrint in volle bloei!


Waar de vorige nieuwsbrief van 17 januari 2015 terug keek op het feit dat we een jaar daarvoor GROEN LICHT kregen en de plek werd toegewezen waar we het labyrint mochten gaan aanleggen, kijken we nu terug op de aanlegfase.  Hier 2 foto's van 1 mei 2015 & 1 mei 2016.
 Van begin mei 2015 tot eind juli zijn we bijna alle weekenden en vaak ook nog tussendoor druk geweest met de aanleg. Veel meten, 2000 piketpaaltjes in de grond, het zwarte band er tegenaan geschroefd ... en toen op 20 juni de plantdag: met zo'n 20 mensen hebben we ruim 1500 planten op hun plek gezet. Een bijzonder / mooi proces waar veel buurtgenoten elkaar hebben leren kennen. Op 30 augustus was er de geslaagde officiële opening. Onderaan een aantal foto's van de allereerste fase.


In deze nieuwsbrief:


Terugblik
Vooruitblik
Activiteiten
Onderhoud
Labyrintfeest
Sponsoring

 

- Terugblik op de afgelopen maanden

 

- Winter / voorjaar. We hebben genoten van de vele bloeiende bolletjes; en nog steeds: de blauwe druifjes staan fier tussen het opkomende loodkruid. Inmiddels staan er ook al veel vaste planten in bloei.
- Vedergras. Het vedergras dat in de winter voor een zilverachtige wuivende omranding zorgde moest terug geknipt worden. Inmiddels is het al weer zo’n 30 cm hoog.
- Bankje. In maart is door de gemeente - betaald uit het wijkbudget - een tweede bankje geplaatst waar veel gebruik van wordt gemaakt. Een plek om van de ochtendzon te genieten!
- Wijkkrant. In april heeft de wijkkrant een pagina besteed aan nieuws uit het Arnhems Labyrint ( nog te zien op: http://www.arnhemwest.nl/tag/wijkkrant-2/ ).
- Folders / Flyers. Er zijn folders en flyers gemaakt. Ze zijn gevouwen door cliënten van Pro Persona uit  Wolfheze. Veel later kregen we een email met: ‘We praten nu nog over de mooie opdracht, onze mensen vonden het heel erg leuk. Nogmaals bedankt.’
- Onderhoudsdagen. Er zijn al weer verschillende onderhoudsdagen geweest. In de wijk zijn AMA-jongeren komen wonen, enkele daarvan, met name Imal, komen ons iedere keer ondersteunen bij het werk. Wij zijn hier erg blij mee! We kunnen altijd meer hulp gebruiken, dus heb je zin: meld je aan!
- Stapstenen op de Mijmerplek. We hebben er voor gekozen om een aantal stapstenen op de Mijmerplek te leggen. De tijm vond al die voetstappen toch niet zo fijn:) 
- Vlaggen. Tijdens de Giro d'Italia hingen de vlaggen van het labyrint te wapperen!

Vooruitblik

 

- Bloemrijke veldjes.

In overleg met de gemeente is er besloten om verschillende velden rondom het labyrint bloemrijker te maken. De Bee foundation (http://www.bee-foundation.nl/ ) wordt betrokken bij het zaaien van bij-vriendelijke bloemen. Als alles volgens plan verloopt zullen op 22 mei – tijdens ons labyrint-feest - de eerste bloemrijke bijenveldjes ingezaaid worden. De grasvelden zijn dan gefreesd.
 

Werkzaamheden in en rond het Arnhems Labyrint

- data: In principe iedere 1ste  en 3de zondag van de maand.
Soms is het een zaterdag. 
De eerst volgende data zijn zaterdag 14 & (indien nodig) de 21 ste mei. Dan de zondagen 5 en 19 juni.
Houdt altijd even de actuele informatie op de website en/of Facebook in de gaten.

Hieronder de overige activitieten. De lichtjesloop gaat alleen door bij droog weer (de lichtjes kunnen niet tegen water). Soms wordt een andere dag gekozen. Check ook hier altijd even de website of Facebook.
 

Overige geplande activiteiten

datum

Thema /….

     
Labyrint-feestdag 22 mei 2016 1 jarig bestaan
Lichtjesloop vrijdag 24 juni 2016 Midzomer
Lichtjesloop maandag 11 juli 2016 Nationale Srebrenica Herdenking
Gedenken – intentie vrede
Lichtjesloop woensdag 17 aug.2016
 
Sint-Juttemis   Nooit?
Ooit!
Lichtjesloop woensdag 21 sept.2016 Internationale Dag van de Vrede
Lichtjesloop 2 november 2016 Allerzielen
Lichtjesloop zondag 11 dec. 2016  
Lichtjesloop / gluhwijn- chocolademelk / zang Kerst 26 dec ? 

 

Labyrintfeest

 
- Zondag 22 mei is het feest in en rondom het Arnhems Labyrint van 11:00 tot 15:00 u.
Een feest met muziek, kraampjes (er zijn bijvoorbeeld zelf opgekweekte plantjes uit het labyrint te koop) en creatieve activiteiten.  Het thema is: verbinden doormiddel van groen en cultuur.
Mocht je nog op een of andere manier willen bijdragen d.m.v. hulp, muziek, zang, dans, of zelf een tafel vullen met hapjes, informatie, creativiteit meld je dan dit weekend nog aan. Graag een email naar info@arnhemslabyrint.nl.
We hopen op een grote opkomst, mooi weer en veel gezelligheid! WELKOM!


Sponsoring


Het onderhoud van het labyrint blijft geld kosten.
Wij hebben onlangs een brief opgesteld om mogelijke sponsors te benaderen. De volgende fase is met deze brief actief bedrijven te benaderen die ons mogelijk willen steunen.
-- Mocht jezelf willen bijdragen door middel van een gift dan stellen wij dat zeer op prijs! Een donatie kun je storten op rekeningnummer NL96 ASNB 0708 1914 87 t.n.v. A.A.J.C. Kuhlmann, onder vermelding van: ‘Bijdrage Arnhems Labyrint’.
-- Tijdens activiteiten is er een speciale doos voor contante donaties.
-- Tijdens de onderhoudsdagen en feestelijke activiteiten kunnen zelfgemaakte producten aangeschaft worden.
 

ACTIVITEITEN

De eerstvolgende data voor onderhoud zijn:
-
 zaterdag 14 en 21 mei.

De eerstvolgende lichtjesloop
-
vrijdag 24 juni 2016 (tijd volgt op Faceboek / Website).
De lichtjesloop van 15 mei komt te vervallen, dit i.v.m. de te verwachten regen.

Arnhems Labyrint-feestdag

Zondag 22 mei vieren we ons 1-jarig bestaan.

DEELNEMEN?
Wil je meewerken?
Graag een e-mail naar info@arnhemslabyrint.nl met vermelding van dag / tijd / activiteit en aantal personen.
Facebook
Facebook
Website
Website

Wie wij zijn

De projectgroep Arnhems Labyrint bestaat nu uit: Astrid Boerkamp, Marion Meeuwisssen, Rense Wallaart, Marian Snel, Gonny Weber, Wil Groen en Antoinette Kuhlmann.

Met vriendelijke groet,
Antoinette Kuhlmann - namens de projectgroep Arnhems Labyrint.


http://arnhemslabyrint.nl/
www.facebook.com/ArnhemsLabyrint/
Copyright © 2016 Arnhems Labyrint, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp