Copy
Viadukaduk Nieuwsbrief #2 oktober 2015

Stem 'E17 onder de grond'!

Wedstrijd 'Ruimte voor Stad Gent'

Stad Gent lanceerde een wedstrijd rond ideeën voor een betere kwaliteit van de open ruimte in Gent. Op dit moment staat 'E17 onder de grond' van Kris Dom op de 2de plaats!

Stem hier het voorstel naar de 1ste plaats!


Doe het nu en vraag aan iedereen die je kent om hetzelfde te doen, de wedstrijd loopt nog tot 3 november!
Wij kunnen dit winnen!
Kris Dom: "Door het Viaduct van de Autostrade E17 onder de grond te steken (tunnel) komt er een pak ruimte vrij voor wonen en groen. Bovendien zal de woonkwaliteit van Gentbrugge en Ledeberg enorm toenemen. Weg lawaai, weg fijn stof. Terug één wijk."


ViaduKaduklied

Wim Claeys, de nieuwe Walter De Buck van Gentbrugge, speelt accordeon en zingt speciaal voor Gentbrugge het ViaduKaduklied. Wil je financiële steun bieden zodat de professionele opname van dit  lied de pers haalt? Dat kan op ons rekeningnummer: BE96 8902 4414 6405
Bezwaarschrift tegen Gents geluidsactieplan

Bedankt aan alle mensen die een bezwaarschrift hebben ingediend tegen het Gents geluidsactieplan!

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek bij het ontwerp van het integraal geluidsactieplan van Stad Gent, diende Gentbrugge afgelopen zomer massaal bezwaarschriften in bij de stad en de Vlaamse overheid. 

Positief is dat de geluidshinder rond het E17 viaduct duidelijk wordt erkend in het plan, maar dit waren de
belangrijkste punten van kritiek volgens ViaduKaduk:
(1) wij stellen de gebruikte geluidskaarten ernstig in vraag,
(2) wij vragen dat de ‘opstart van een onderzoek naar een duurzaam en leefbaar alternatief voor het viaduct op lange termijn’ concreet wordt gemaakt met een timing en budget,
(3) wij vragen op korte termijn extra geluidswerende maatregelen, en ten slotte
(4) steunen wij de eis van Bond Beter Leefmilieu naar wettelijk afdwingbare geluidsnormen. 
Lees meer... 


E17-viaduct gesloten voor alle verkeer

In de nacht van 13 op 14 juni was het E17-viaduct gesloten voor alle verkeer om stabiliteitsmetingen uit te voeren. 
De buurtbewoners: 'Zo'n stille nacht! We hoorden de vogeltjes fluiten!' Pure nostalgie naar een stil verleden zonder zwaar verkeer op de boenkbrug! 
Deze drie sp.a-gemeenteraadsleden waren er als vroege vogels bij om het decibelverschil op te meten.

ViaduKaduk in dialoog met alle politieke partijen

Sinds begin dit jaar is ViaduKaduk bezig aan een informele overlegronde met lokale sleutelfiguren uit alle politieke partijen. In het voorjaar gingen we langs bij sp.a (Joris Vandenbroucke), open VLD (Mathias De Clercq), PVDA (afdeling 9050) en CD&V (Sarah Claerhout). Dit najaar staan NVA en Groen op het programma.

ViaduKaduk quoi?

Help mee onze naambekendheid te vergroten! Ga naar onze ViaduKaduk Facebook Page en klik op "Je vrienden uitnodigen om deze pagina leuk te vinden" DOEN !


 

Klimop verraadt luchtvervuiling in Gent

Gentenaars verzamelden klimopblaadjes om de verkeersgerelateerde luchtvervuiling in hun buurt te meten.

Dit deden ze na een oproep van kunstenares Maria Lucia Cruz Correia 
en Prof. Roeland Samson (Universiteit Antwerpen, Bio-ingenieurswetenschappen) tijdens het festival Impossible Futures in Kunstencentrum Vooruit (maart 2015).

ViaduKaduk was aanwezig op 30 oktober 2015 toen de resultaten bekend gemaakt werden: hoge vervuilingswaarden in het havengebied, langs ringwegen en bij de grote fly-over aan het Zuid. Lees meer...

Wist je dat… 
al 944 personen onze petitie ondertekenden om te ijveren voor een toekomstgerichte en leefbare oplossing voor het viaduct? 
Op naar 1000 stemmen! 

Teken onze petitie.

Uw voorstel: 
"Brainjointvoegen zijn een optie, maar daarmee los je de te lage en te korte geluidsmuren niet op, de verspreiding van fijn stof... Beste oplossing is afbreken, al de rest zijn pleisters op een wonde." 

(Johan De Schepper) 
Lees meer...

Citaat van de maand: 
'Het geluidsdrukniveau op deze plaats ligt net onder de drempel van 65 dB, dus de beslissing voor het dichten van de opening in de geluidsschermen valt binnen de bevoegdheden van stad Gent, die deze werken moet financieren.' 

(Ir. Peter De Backer - Afdelingshoofd Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen)

Vraag van de maand:  
‘Daarom wil ik de schepen (Filip Watteeuw, Groen) vragen en uitnodigen om het initiatief te nemen voor een globale mobiliteitsstudie (met aandacht voor de B401, het E17-viaduct, de Sifferverbinding, enz.), en hierover het nodige overleg met de bevoegde instanties op te starten.’

(Gert Robert, NVA gemeenteraadslid, commissie mobiliteit en openbare werken stad Gent, mei 2015.)

Ook dat nog...

Voor het eerst werden deze zomer op initiatief van ViaduKaduk 24/7 metingen gedaan naar het geluid en fijn stof gemeten aan twee woningen in de buurt van het viaduct. De resultaten zullen na wetenschappelijke verwerking meer duidelijkheid brengen over de blootstelling voor de omwonenden. 
Wordt vervolgd.

Copyright © 2016 Viadukaduk, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp