Copy
Viadukaduk Nieuwsbrief #3 januari 2016

Uitnodiging: gratis infoavond 15 februari 2016Waar: deVierdeZaal, Driebeekstraat 2 (Gentbrugge)
Wanneer: maandag 15 februari 2016 om 19.30 u.
Moderator: Joël De Ceulaer (journalist Knack/De Morgen).
Hoofdspreker: Prof. Dr. Dirk Avonts (UGent) beantwoordt vragen met de recentste wetenschappelijke kennis: 'Hoe (on)gezond is het wonen in de buurt van het E17-viaduct? Welke invloed heeft het fijn stof en de geluidsoverlast op onze leefkwaliteit?'
Deel je mening met buurtbewoners!
Hapje en drankje
Facebookevent

Prijs Gentse Nieuwjoarsbrief 2016 voor Viadukaduk


De Viadukadukbrief in het Platgents won de 2de prijs van Speakers' Corner voor 'beste Gentse Nieuwjoarsbrief 2016'.
Patrick Claeys (Viadukaduk) ontving zijn gewicht in cuberdons als beloning. Zie hem glunderen naast Jamila Chamouf en winnares Anne-Marie Van Hoorde!

Prijs 'Ruimte voor Stad Gent'Stad Gent lanceerde een wedstrijd 'Ruimte voor Stad Gent' rond ideeën voor een betere kwaliteit van de open ruimte in Gent. Het idee 'E17 onder de grond' werd met 837 voorkeursstemmen gekozen als een van de 5 favorieten van zowel vakjury als Gent(brug)se publiek. 

Bedankt om massaal voor dit idee te stemmen! 

Als Gent "een Ringlandje doet" van Destelbergen tot Zwijnaarde en het E17-viaduct verdwijnt, dan ontstaat er nieuwe ruimte voor Gent. Viadukaduk wil vooral het draagvlak vergroten voor een alternatief voor het huidige viaduct. De Stad Gent steunt dat initiatief en werkt de ideeën verder uit (met o.a. leden van Viadukaduk). In het najaar worden die ideeën tentoongesteld.

Vzw ViadukadukOp 14 december 2015 werd Viadukaduk een officiële vzw. 


Word vandaag nog lid van vzw Viadukaduk!
- gewoon lid: slechts 5 € per jaar
- steunend lid: 10 € per jaar 
- erelid: 20 € per jaar
Stort lidgeld op rekeningnummer BE96 8902 4414 6405 met als mededeling: "lidgeld 2016 - voornaam naam"
Elke financiële bijdrage is meer dan welkom!

Waarom lid worden?
Als steun voor onze geplande activiteiten in het teken van een leefbare buurt!

Allianties

Als bewonersgroep houden we contact met gelijkgezinde vrijwilligersgroepen die in Gent ijveren voor natuur en milieu.

Ons overleg met de Werkgroep Gentbrugse Meersen van Natuurpunt op 2 december moedigde verdere samenwerking aan.

Viadukaduk sluit zich aan bij de 'Wij zeggen JA aan het mobiliteitsplan' van het Gents Milieufront (GMF). Omdat waardevolle maatregelen stap voor stap de mobiliteit ten goede zullen komen.

Standpunt Viadukaduk

Het Gentse mobiliteitsplan kiest terecht voor een meer leefbare en veilige stad, waar het prettig en gezond is om te wonen, te verblijven en te werken. Daarvoor is nog veel werk aan de winkel, en elke verandering roept (soms wel terechte) weerstand op.
Zo blijft het voor de bewoners van de deelgemeenten buiten de stadsring moeilijk liggen dat zij alle nadelen van de grote invalswegen (E17, E40 en R4) te verteren krijgen. Deze ruimtelijke context veroorzaakt voor de omwonenden toenemende verkeersgerelateerde gezondheidsproblemen door geluid en fijn stof.
Daarom pleit Viadukaduk voor het heroriënteren van de verkeersafwikkeling in de ruime Gentse regio en voor infrastructurele maatregelen (geluidsschermen, fluisterwegdek, stille voegen...).
De Gentse rand wordt bovendien opgezadeld met de Park&Ride-infrastructuur en de parkeerdruk die dit toch nog zal meebrengen in de aanpalende straten en wijken.
De vlotte bereikbaarheid via de grote historische verkeersassen (zoals de Brusselsesteenweg bv) vanuit en naar het stadscentrum blijft van belang om de omliggende regio rechtstreeks te verbinden met de Gentse winkels, scholen en andere dienstverlening. Dit ontlast ook de kleine stadsring van de afwikkeling van verkeer dat er niet zou moeten zijn.
Wist je dat...
De brief van het stadsbestuur met het voorstel tot "de opstart van een studie over de toekomst van de E17 viaduct op langere termijn" is vertrokken naar Minister Ben Weyts.
Viadukaduk heeft dit recent nog bepleit bij ons overleg op 20 november met schepen Filip Watteeuw, Björn Rzoska en Sara Matthieu van Groen en op 7 december bij Gert Robert en Peter Dedecker van N-VA. 
Vraag 
Heb je zin om praktische ondersteuning te bieden voor Viadukaduk?
Word helpende hand bij de organisatie en promotie van activiteiten, bij het bussen van flyers, bij een infostandje, ...
Helpende handen zijn zeer welkom en kunnen zich aanmelden bij Greet via greet.verhaeghe@gmail.com
Voorstel
'Stad van Morgen: Over de Rand' Deze tentoonstelling in het STAM prikkelt de verbeelding over de mogelijke ontwikkeling van de Gentse stadsrand, o.a. van de E17 in Gentbrugge, die aan het denken zet. Een absolute aanrader!
Citaat
'Laat ons voor Gent ook "een Ringlandje doen." Denk de autostrade van Destelbergen tot Zwijnaarde weg en er komt een enorme open ruimte beschikbaar voor openbaar groen, wonen, beter openbaar vervoer, recreatie, park&ride,...'
 
Tom Balthazar, Schepen voor Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen.

Ook dat nog...

De stichtende leden van vzw Viadukaduk zijn (vlnr op de foto) Wim Desmedt, Ellen Van Leeuwen, Patrick Claeys, Guy Bosman, Jef Geldof, Hans Verbeeck, Jacky Walraet en Brecht Masschaele.
De raad van bestuur bestaat uit Hans (voorzitter), Ellen (secretaris), Brecht (penningmeester) en Jef (bestuurder).
Copyright © 2016 Vzw Viadukaduk, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp