Copy
Viadukaduk Nieuwsbrief #6 - november 2016

ViaduKaduk op de tentoonstelling in het STAM

'A glimpse of where we're going'

Op de tentoonstelling in het STAM - Stadsmuseum Gent 'A glimpse of where we're going' gaat er veel aandacht en sympathie naar de tafel van ViaduKaduk vzw en de animatiefilm over de 'E17 onder de grond'.

De focus ligt op het verhaal van het E17-viaduct dwars door Gent en de warme oproep om mee te dromen van een alternatief. De animatiefilm vormt het resultaat van de Ruimtepiloten en is een co-creatie van de Dienst Beleidsparticipatie van de Stad Gent en vzw ViaduKaduk.
Het begon allemaal toen het project 'E17 onder de grond' als favoriet gekozen werd tijdens de wedstrijd 'Ruimte voor Gent'.

Bekijk hier het animatiefilmpje.

De tentoonstelling loopt van 23.10.2016 t.e.m. 07.05.2017

Uitnodiging: op 27.11.2016 bezoeken we de tentoonstelling samen met de leden van vzw ViaduKaduk.

Met speciale dank aan Johan de Schepper, Wim Desmedt en Jef Geldof voor de redactionele inbreng en studioCamps.
Viadukaduk was aanwezig op de G100 van De Community Gent

De Community Gent bracht 200 Gentenaars (bedrijven, experts, instellingen, verenigingen, politici,...) rond de G100-gesprekstafels met drie thema's: samenleven in diversiteit, wonen en leren&werken. ViaduKaduk werd ook uitgenodigd voor de G100.

Prof. Michiel Dehaene sprak in zijn inleiding over stedenbouwkundige vernieuwing voor Gent als post-carbon city nadrukkelijk over de E17 weghalen of verlanen. Hij lanceerde zelfs een oproep om vanuit Gent verzet te voeren tegen het E17-tracé. 

Daarnaast raadde hij ViaduKaduk aan om naast onze focus op milieuhinder (fijn stof en lawaai) ook sterk in te zetten op de negatieve impact van het E17-tracé op de ruimtelijke ordening in Gent.

Bekijk hier het interview met Prof. Michiel Dehaene op AVS.

Niet moeilijk dat het E17-verhaal druk werd besproken tijdens en na de G100 en een handige aanleiding van gesprek vormde bij de receptie.

Wordt vervolgd...
Parlementair overleg over de toekomst van het E17-viaduct
Vanuit diverse partijen gingen vijf parlementairen uit de Gentse regio in op de uitnodiging van de beleidswerkgroep van ViaduKaduk vzw om het dossier van het E17-viaduct samen hoger op de politieke agenda te krijgen. 

Het werd een open en constructief overleg met Federaal Volksvertegenwoordiger Sarah Claerhout (CD&V) en de Vlaamse Volksvertegenwoordigers Peter Dedecker (n-va), Mathias De Clercq (Open Vld), Björn Rzoska (Groen) en Joris Vandenbroucke (sp.a).

Het verouderde viaduct is door het vele zwaar vervoer nu al onderhevig aan ernstige technische slijtage, en dat verontrust de omwonenden. In het dichtbevolkte Gentbrugge en Ledeberg klinkt de roep naar een stillere autosnelweg en naar minder hinder van fijn stof steeds luider. 

De parlementairen pleiten samen bij Minister Ben Weyts voor het zeer grondig bestuderen en uitvoeren van de renovatiewerken die in 2020 voorzien zijn, zodat de beste technische oplossingen voor de voegen, het lawaai en de uitstoot van fijn stof maximaal resultaat opleveren. 

Zij scharen zich unaniem achter de vraag van Viadukaduk om in het Mobiliteitsplan Vlaanderen expliciet de doorgedreven studie op te nemen van alle mogelijke alternatieven voor de mobiliteitsdoelstellingen op lange termijn en voor de technische uitwerking. 


Lees hier het artikel in De Gentenaar.
Wist je dat...
 
Viadukaduk op 6 maart 2017 een nieuwe infoavond organiseert in het dienstencentrum Driebeek. Onderwerp van de avond: de toekomst van leven en wonen rond het E17-viaduct...
Voorstel
 
Prof. Michiel Dehaene formuleert zijn visie op stedelijke ontwikkeling voor Gent, waarbij hij het E17-tracé het liefst ziet verdwijnen.

Bekijk hier het interview op AVS.
Citaat

‘Dat ViaduKaduk erin geslaagd is om al die politici bij elkaar aan tafel te krijgen, dat vind ik toch wel straf, hoor!'

Jan Briers, gouverneur Oost-Vlaanderen naar aanleiding van het parlementair overleg van ViaduKaduk.
Vraag 

ViaduKaduk steunt een nieuw project 'Wereldboom Gentbrugge', om een bijzondere, oude kastanje naast het viaduct te beschermen en er een meerwaarde van te maken voor de buurt. Natuurpunt, scholen en jeugdverengingen van Gentbrugge doen mee.

Zie jij opportuniteiten voor jouw straat, buurt of organisatie?

Neem dan contact op met Kjel: 
kjel_dupon@hotmail.com
Word nu lid

Buurtbewoners bundelen de krachten in vzw ViaduKaduk voor een betere leefkwaliteit voor iedereen. Omdat een duurzame oplossing voor het lawaai en fijn stof van het verkeer op het E17-viaduct nodig én mogelijk is.

We maken ons zorgen over de toestand van het viaduct. Daarom willen we de Vlaamse beleidsmakers overtuigen om alternatieven te onderzoeken voor het helemaal versleten is. Door technisch studiewerk en overleg met mobiliteitsexperts en het Agentschap Wegen en Verkeer ijveren we voor duurzame oplossingen.

Ook u kan nu lid worden, zoals 110 buren al deden. 


Word lid voor 5 euro, steunend lid voor 10 euro of erelid vanaf 20 euro
Stort op rekening BE96 8902 4414 6405 met mededeling "lidgeld 2016 - voornaam naam"

Elke financiële bijdrage is meer dan welkom!
Copyright © 2016 Vzw Viadukaduk, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp