Copy
Nieuwsbrief EBN Veiligheidsdienst | Breda West
View this email in your browser
EBN Breda

EBN is altijd dichtbij! Met ruim 40 surveillancewagens op de weg en 6 mobiele steunpunten in de regio garandeert EBN snelle responstijden en zijn wij altijd bij U in de buurt. Daarnaast is EBN inmiddels landelijk actief. In deze nieuwsbrief vertellen we u graag wat er bij u in de regio gebeurt!
Particuliere Veiligheidsbranche wordt nóg veiliger!
Lees het interview met 
Laetitia Griffith op onze site.
Meldkamer

EBN start wijksurveillance

In Breda is de eerste wijksurveillance van start gegaan!

Steeds vaker worden woonwijken bezocht door professionele inbrekers en insluipers. Dit heeft een grote impact in het dagelijkse leven van de slachtoffers en leidt tot een sterk onveiligheidsgevoel in de woonomgeving. De vraag naar collectief toezicht wordt dan ook steeds groter. Lees meer ..

Altijd bij u in de buurt

In onderstaand tabel treft u de gerealiseerde responstijden aan van de eerste helft van 2015. In 75% waren wij binnen 15 minuten ter plaatse!
Responstijden Breda West Q1&2 2015

Nieuwe naam vertrouwde service

Certa Beveiliging te Roosendaal en RAN Bewaking te Oosterhout maken al vele jaren onderdeel uit van de EBN groep. Per 1 juli is de EBN Veiligheidsdienst BV de naam voor alle onderdelen. 

Borchwerf 2 in het vizier 

De komende zes jaar zal Borchwerf 2 veilig zijn dankzij het complete camera-beveligingssysteem van EBN. Met ruim 50 vaste Dome en ANPR camera's is Borchwerf 2 goed in het vizier. Een veilig gevoel!
Klik hier en volg EBN ook op Facebook!
Camera's overzien terrein

Thuiszorgorganisatie ontzorgt en kiest voor EBN


Per 1 juli verzorgt EBN de alarmopvolging en calamiteitendienstverlening bij ruim 20 locaties van TWB, Thuiszorg met Aandacht.

De accountmanager van EBN heeft alle locaties bezocht voor het opstellen en verwerken van de instructies en alarmprotocollen in het EBNinfo management-systeem. 

De dienstverlening wordt gecoördineerd vanuit de meldkamer in Moerdijk: een maximale ontzorging van de organisatie van Thuiszorg West Brabant.

 
Logo veiligheidskeurmerk
EBN onderschrijft het belang van het Keurmerk, de beveiligingsbranche dient zich continu verder te ontwikkelen en te verbeteren. Vanuit EBN heeft de heer F. Dommers zitting in de kwaliteitscommissie van De Nederlandse Veiligheidsbranche. Eind 2015 zal deze commissie met nieuwe voorstellen komen om het Keurmerk nog meer inhoud te geven. 
Website
Website
Email
Email
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Copyright © 2015 EBN Veiligheidsdienst, All rights reserved.
unsubscribe from this list    update subscription preferences