Copy
View this email in your browser

Zevendagendonk

Coronanieuws

Deze week werden voor scholen opnieuw strengere coronaregels van kracht omwille van de zeer besmettelijke Britse coronavariant. De hygiënemaatregelen worden opgetrokken als ook het bewaren van vaste plaatsen in de klas en de refter om zo de kans op een volledige sluiting van een school te verkleinen. Een bijzonder woordje van dank aan het CLB die scholen uitstekend hierrond informeert en adviseert. Belangrijke beslissingen worden steeds samen met de CLB-artsen bekeken en overwogen. 
Voorlopig hebben we geen positief geteste kinderen of personeelsleden. Enkele leerlingen zijn wel thuis omwille van quarantaine. De papa van één van onze leerlingen, die zwaar ziek was omwille van corona, is aan de beterhand. We duimen voor een spoedig herstel. Enkele 5°-en 6°-klassers dragen al spontaan en preventief een mondmasker op school. Bij een besmetting van een leerling of personeelslid wordt hen gevraagd om verplicht een mondmasker te dragen. Indien nodig, brengen wij de ouders tijdig op de hoogte.
 
1 februari : officiële teldag   

Deze week is de nieuwsbrief er al wat sneller omwille van een dagje vrijaf. Daarmee staat 1 februari voor de deur. Een belangrijke datum voor scholen want a.d.h.v. het aantal leerlingen dat die dag ingeschreven is, wordt het lestijdenpakket van volgend schooljaar bepaald. In totaal ontvangt onze school dagelijks 339 leerlingen waarvan 116 kleuters en 223 kinderen in de LS. In de KS daalde het aantal kinderen lichtjes nadat er vorig jaar verschillende grote klassen waren. In de LS zijn er evenveel leerlingen dan vorig jaar. 
Eind volgende week mag 4B nog één nieuwe leerling verwelkomen. Bij de Gele Zonnetjes start maandag nog één nieuw instappertje.  Deze nieuwe leerlingen en hun ouders zijn van harte welkom.  Het volgende instapmoment komt er al snel aan. Dat wordt maandag 22 februari, na de krokusvakantie. Voorlopig stappen dan 4 nieuwe kleuters in.   
 
Winterrapport

Deze week ontvingen alle kinderen van de LS hun tweede rapport van dit schooljaar. De juffen en meesters maakten veel werk om al hun leerlingen zo breed mogelijk te evalueren.  Als school willen we zo ruim mogelijk inzetten op de totale ontwikkeling van ieder kind.  
In alle klassen werd ‘lezen’ een nieuw rapportitem omdat we daar extra op willen inzetten.  Verschillende klassen voorzagen een extra leesopdracht of evalueerden het leeskwartiertje.  Omdat alle kinderen zo goed hun best deden, verdienen ze vrijdag een extra dagje vrijaf.    
 
Studie

Iedere maandag-, dinsdag- en donderdagavond gaan de kinderen die in de nabewaking blijven naar de studie.  Daar wordt veel gebruik van gemaakt. De kinderen die naar de studie komen, hebben best een eigen pennenzakje bij om hun huiswerk te kunnen maken. 
 
Medisch onderzoek kleuters

Op 9 maart komt het medisch team van het CLB langs op school voor een onderzoek voor de oudste Gele Zonnetjes en Oranje Ballonnetjes (geboortejaar 2017). De ouders ontvangen deze week een medische vragenlijst die ze terug ogen bezorgen op school. 
 
Inschrijvingen volgend schooljaar

Tot de krokusvakantie loopt de voorrangsperiode voor broers en zussen voor nieuwe inschrijvingen voor volgend schooljaar. Gezinnen die al kinderen op onze school hebben, zijn automatisch zeker van een plaats voor hun instappertje.  Deze inschrijvingen gebeuren momenteel digitaal of op afspraak. 
Ouders die nog geen kinderen op onze school hebben, moeten zich eerst registreren op de website ‘Kies jouw school’ van de stad Turnhout. Binnenkort ontvangen ze van de stad een ticket waarmee ze de inschrijving in hun school van voorkeur kunnen verzilveren. Voor een kennismakingsmoment kunnen ouders steeds een afspraak maken.  
 
Ouders kiezen heel bewust

Bij kennismakingsmomenten en inschrijvingen blijkt steeds meer dat ouders bewust kiezen voor een bepaalde school. Sommige ouders bezoeken meerdere scholen om daarna pas hun keuze te maken. Bij een nieuwe inschrijving vragen we steeds waarom mensen voor onze school kiezen. Vlotte bereikbaarheid, goed niveau, katholieke school, aandacht voor waarden en normen, zorgbeleid, ruime parking, groene school, ligging en schoolbevolking worden vaak genoemd. Ook het aandeel kinderen van oud-leerlingen ligt hoog, ook al wonen die mensen niet altijd in Zevendonk. Heel fijn om hen na zovele jaren terug te zien.
 
Nieuws van leerlingen uit 6A. 

Deze week verzorgen de leerlingen van 6A een bijdrage tot de nieuwsbrief.  
Wij zijn bezig met een belangrijk project, namelijk studiekeuze. We leren keuzes maken en ons voor te bereiden op het middelbaar.  Het is een project waarin we onszelf leren kennen.  We kregen een bundel gekregen met allerlei opdrachten en soms ook huiswerk voor de ouders.  We vinden het superleuk!  Groetjes van Nawra, Emma, Benthe en Axelle.
 
Familienieuws

°De nonkel van Lise (1A), Sam (4A) en Kobe Gilis (6B) is onverwacht overleden.  We leven mee met de ganse familie en wensen hen veel sterkte bij dit verlies.
 
Agenda voor volgende week         
                                                  
°maandag 01/02 :         One mile a day-run in de LS
°maandag 01/02 :          Toneel ‘Sneeuwwitje’ bij de Witte wolkjes (ook op dinsdag)
°dinsdag 02/02 :            Lichtmis met een speciale actie rond licht en hoop
°woensdag 03/02 :         Oog voor lekkers-actie met een gezond stuk fruit voor iedereen
°zaterdag 06/02 :           Provinciaal online schoolschaakkampioenschap op Tornelo
                                      Schakers ontvingen hierover een mail van meester Jan
 
 
Copyright © 2021 Sint Pieter Zevendonk, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp