Copy
View this email in your browser

Zevendagendonk

Rapport

In de LS kregen de leerlingen donderdag hun tweede rapport van dit schooljaar. Onze eerste- en zesdeklassers kregen het rapport van de directeur. In alle andere leerjaren kregen de ouders de kans om het rapport persoonlijk af te halen tijdens het individueel oudercontact. Er was ook de gelegenheid om een afspraak te maken met juf Hedwig, juf Hilde en meester Bram. Hopelijk hebben alle leerlingen weer goed hun best gedaan en waren er mooie resultaten. Het zijn niet alleen cijfers die tellen. Het woordje van de leerkracht met wat zij vinden van het rapport, het werk en de houding van uw zoon of dochter, is zeker zo belangrijk. Ook het BLOOS-puntje zelfstandigheid kwam uitgebreid op het rapport aan bod. De kinderen kregen tevens de kans om zichzelf hierrond te evalueren. Beleefdheid wordt het BLOOS-puntje van de volgende periode.
Voor de eerste- en zesdeklassers was er nog geen oudercontact. Het eerste leerjaar sluit binnenkort aan bij de oudercontacten van de KS die doorgaan op donderdag 28 februari. Het oudercontact voor het 6° leerjaar gaat door op donderdag 4 april wanneer de BASO-fiches samen met de ouders worden besproken. Een informatiefiche van elke zesdeklasser die vanuit de basisschool wordt meegenomen naar de nieuwe secundaire school.  
 
Onze kleuterleidsters evenaren Amerikaanse basketteams…

Vorige week liep er een grote gezonde wedstrijd in de kleuterschool waaraan ook een schiftingsvraag gekoppeld was. Hoeveel tijd zouden onze kleuterleidsters nodig hebben om 5 ballen vanop 3 meter afstand door een basketring te gooien. Ze deden er precies 1 minuut en 3 seconden over. Een prachtprestatie. In elke kleuterklas was er 1 winnaar die beloond werd met een gezonde zak met fruit, een nieuwe tandenborstel, drinkbus, frisbee, …  Proficiat aan de winnaars. Hartelijk dank aan alle deelnemers van de wedstrijd en de vele bezoekers van het afsluitmoment vorige week vrijdag. 
In Sint-Pieter-Zevendonk vinden we sporten heel belangrijk.  Daarom starten we eind februari samen met nog 5 andere Turnhoutse scholen met ‘Sportsnack’, een wekelijks uurtje sport na schooltijd voor de leerlingen van het 5°en 6°leerjaar. Het project loopt in samenwerking met Stad Turnhout, Thomas More, Sport Vlaanderen en SVS. Alle vijfde- en zesdeklassers ontvangen daarover deze week een infobrief. Andere leerjaren komen mogelijk volgend schooljaar aan de beurt.
 
Project studiekeuze voor de zesdeklassers

De leerlingen van het zesde leerjaar zijn al volop gestart met hun studiekeuzeproject. Een volledig lessenpakket waarin ze kennis maken met de nieuwe structuur van het secundair onderwijs, de beroepenwereld en het scholenaanbod in Turnhout en omgeving. In het kader van die keuze brachten ze donderdag een bezoek aan de VTST in de Zandstraat. Vanaf 1 september start de school met een nieuwe naam en twee vestigingsplaatsen. HT²O in de voormalige Syntragebouwen aan de ring van Turnhout en PT²O in de Zandstraat. De zesdeklassers ontvingen 2 folders met het volledige concept en studieaanbod van de 2 (VTST-)scholen. Dankjewel aan de ouders die zorgden voor het vervoer.  

1 februari : officiële teldag

Eén februari is dit jaar een dagje vrijaf voor onze school maar tegelijk ook heel belangrijke, want a.d.h.v. het aantal leerlingen dat op die dag ingeschreven is, wordt het lestijdenpakket van het volgende schooljaar bepaald. In totaal ontvangt onze school dagelijks 351 leerlingen waarvan 126 kleuters en 225 kinderen in de lagere school. Dat zijn 14 leerlingen meer dan vorig schooljaar. In totaal zijn er nu 18 klassen met gemiddeld 19 à 20 leerlingen. Mooie aantallen om mee te werken.
Bij de Gele Zonnetjes start maandag nog één nieuw instappertje. We heten Liv en haar ouders van harte welkom op onze school. Na de krokusvakantie starten voorlopig al 7 nieuwe kleuters en  tegelijk ook een extra voltijdse kleuterleerkracht. We houden jullie op de hoogte.   
 
Waarom schaken wij op onze school ?

Schaken is goed voor de ontwikkeling van elk kind. Het maakt hen weerbaarder, het leidt agressiviteit in goede banen, het leert op een leuke wijze winnen en waardig verliezen, het leert allerlei vormen van denken, het leert verantwoordelijkheid nemen voor eigen beslissingen en kiezen. Kinderen zonder vrienden kunnen in een gecontroleerde omgeving op een veilige manier vriendschappen sluiten. Ze doen dat alles spelend. Schaken is heel waardevol voor de ontwikkeling van elk kind: het kan ze slimmer maken en het oefent allerlei vaardigheden voor de school en het latere leven.
Kinderen leren op schaaktoernooien nog meer van dat alles, we zien ze groeien. Ze ervaren dat schaakplezier in kleine overwinningen ligt.  Ze leren doorzetten en knokken zich na enkele toernooien naar de schaaktop. De Zevendonkse kinderen van het 1° en 2° leerjaar zijn waardige tegenstanders op het BAB- en KOTK-toernooi. In 3, 4, 5 en 6 zitten zeer goede schakers. Waarom niet meedoen aan deze 2 laagdrempelige toernooien? Het is fijn om met een vriendengroep zo'n toernooi te beleven. Het verrijkt de kinderen. Schaken is immers een ontwikkelingsmiddel, waarmee ze zichzelf ontplooien.
 
Agenda volgende week        
                                                                        
°maandag 04/02  :  Voorstelling BLOOS-puntje ‘beleefdheid’ door het 3°leerjaar  (donderdag in KS) 
°maandag 04/02  :  One mile a day-run LS (donderdag in KS) 
°woensdag 06/02  :  Lezing Melissa Mertens ‘Hoogsensitiviteit’             
°woensdag 06/02  :  Oog voor lekkers met gratis stuk fruit voor ieder kind   
°donderdag 07/02  :  Voorstelling BLOOS-puntje ‘beleefdheid’ KS     
°donderdag 07/02  :  Eerste zwemles voor het derde leerjaar    
°vrijdag 08/02  :  Scholenbeurs in Thomas More-Turnhout (ook op zaterdagvoormiddag)        
                                                      
In bijlage

°Infobrief Sportsnack voor 5°en 6°leerjaar.     
°Folder Martiale kunsten en Taiso, gezond bewegen van Shiho-kan-7 (enkel digitaal) 
°Flyer Hippie Heppie     
°Folder inschrijving in Turnhoutse scholen voor 6de leerjaar

Belangrijke bijlagen

Copyright © 2019 Sint Pieter Zevendonk, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp