Copy
View this email in your browser

Zevendagendonk

Wat een gezonde week …

Deze week werd beslist de meest sportieve en gezonde week van het schooljaar, zowel in de KS als LS. De kleuters werkten nog een hele week verder aan hun project ‘Ziek zijn, dat is niet fijn’. De kleuterschool werd als het ware omgetoverd tot een groot ziekenhuis en revalidatiecentrum met krukken en  rolstoelen. Vrijdag werd het project prachtig afgesloten met de prijsuitreiking van de gezonde wedstrijd en een sportieve dans voor alle ouders en grootouders. Ook in de LS werd gezond gewerkt met elke dag extra sportieve activiteiten zoals middagsport, yoga, schaatsen, fietsen, ganzenbord, de fit-o-meter en toffe activiteiten bij Raf en Otje en in het Stadspark van Turnhout. De apotheose van deze week was zeker het ‘gezond ontbijt’ op vrijdag voor alle leerlingen van de school. Hartelijk dank aan de werkgroep, de ouderraad en de studenten van HIVSET en de Handelsschool voor dit mooie initiatief en alle hulp. Volgend jaar doen we dit weer!
 
Sint-Pieter-Zevendonk valt in de prijzen

Vorige zondag reikte Davidsfonds afdeling Turnhout de prijzen uit voor de mooiste opstellen van hun juniorjournalistenwedstrijd. Uit 127 inzendingen van verschillende Turnhoutse scholen werden 9 genomineerden geselecteerd door de jury. Onze school ging met 2 medailles aan de haal, nl. brons voor Hebe Bax en zilver voor Lema Esami. Ook Ezekiel Tekle en Michèle Van den Moortel kregen een eervolle vermelding. Een dikke proficiat.  
 
Ouderraad

Maandag vergaderde de ouderraad voor de eerste keer in het nieuwe jaar. Men keek al vooruit naar de gezonde week met als mooie afsluiter het gezond ontbijt van vrijdag.  Ook het vaderdagontbijt van 17 maart en de lezing rond ‘hoogsensitiviteit’ door Melissa Mertens op 6 februari werden besproken.  Voor die lezing kwamen al heel wat inschrijvingen binnen, maar u kan er zeker nog bij.   
 
Stages en nascholingen

Deze week eindigt de lange stage van oud-leerlinge Imke Dierckx op onze school. Verschillende maanden deed Imke als orthopedagoge stage bij Juf Hilde in de zorgklas. Imke studeert nu af. Wij wensen haar heel veel succes met haar eerste job. Ook in het zesde leerjaar zijn er momenteel twee stages van derdejaarsstudenten voor enkele weken. Al het hele jaar lopen tevens verschillende studenten van het eerste jaar van de lerarenopleiding elke week één dag stage op onze school. Wij werken nauw samen met de hogeschool Thomas More Turnhout. Wij zijn een pilootschool van hun nieuwe stageconcept en kunnen zo regelmatig beroep doen op studenten om vervangingen te doen van leerkrachten die op nascholing gaan.  Zo volgden juf Suzy, juf Anja, juf Annelies en juf Nancy deze week een nascholing rond het nieuwe leerplan ZILL.  Volgende week woensdag volgen meester Bram en juf Anne een EHBO-opleiding. Je bent nooit te oud om te leren.  

Personeelsvergadering KS

Nadat vorige week de leerkrachten van de LS samen met de directeur vergaderden, was het deze week de beurt aan de kleuterleidsters. Zij werkten verder rond het nieuwe leerplan ZILL waarin hun gezonde week prima paste. Verder bekeken ze hun nieuw planningssysteem ‘Questi’ dat voortaan volledig digitaal wordt aangemaakt net als de observatielijsten. Binnenkort nodigen de kleuter-leidsters alle ouders weer uit voor het tweede oudercontact dat zal doorgaan op donderdag 28 februari vlak voor de krokusvakantie. Ook voor de ouders van het eerste leerjaar is er dan een oudercontact voorzien. In de loop van februari ontvangt u de uitnodiging daarvoor.    
        
Samenwerking secundair

Eind vorig schooljaar kozen weer heel wat zesdeklassers om hun middelbare studies aan te vatten in Sint-Pieter-Turnhout.  Elk jaar worden de juffen van het zesde leerjaar samen met de zorgcoördinator en de directeur uitgenodigd om de resultaten van die leerlingen te bespreken nu de eerste examens achter de rug zijn. We vernemen hoe onze oud-leerlingen het er vanaf brengen en of ze een goede studiekeuze maakten. Onze huidige zesdeklassers gingen intussen van start met hun project rond de studiekeuze. Zo brengen ze volgende week een bezoek aan de VTST, volgden hun leerkrachten al een infomoment rond de modernisering van het secundair onderwijs en gaat op 8 en 9 februari de scholenbeurs door in Thomas More-Turnhout. Een aanrader voor alle zesdeklassers en hun ouders.

Damiaanactie

Zoals ieder jaar steunt onze school de Damiaanactie.  Elke klas ontving een spaarpotje in de vorm van een ‘Damiaanjeep’ waar de kinderen een vrije bijdrage kunnen instoppen.  U kan voor 7 euro ook een zakje stiftjes t.v.v. de Damiaanactie kopen. Hartelijk dank voor uw steun.  
  
Familienieuws

Nico Goris (GZ) kreeg zopas een broertje erbij met de mooie naam Thibaut. Een dikke proficiat aan de trotse ouders, meter en peter. 

Agenda volgende week         
                                                                       
°maandag 28/01  :  Megaspelenpaleis voor het 2°leerjaar in Stadspark-Turnhout 
°maandag 28/01  :  One mile a day-run LS    (donderdag voor KS) 
°woensdag 30/01  :  Oog voor lekkers met gratis stuk fruit voor ieder kind       
°donderdag 31/01  :  Bezoek VTST voor het 6°leerjaar i.f.v. studiekeuze        
°donderdag 31/01  :  Kijkmoment voor nieuwe instappertjes die starten op 1 februari 
°donderdag 31/01  :  Oudercontact 2°,3°,4°,5° leerjaar met winterrapport       
°donderdag 31/01  :  De directeur deelt de rapporten uit in het 1°en 6°leerjaar 
°vrijdag 01/02  :  Facultatieve verlofdag.  Alle leerlingen en collega’s hebben een dag vrijaf!     

In bijlage

°Infobrief bezoek VTST 6° leerjaar (eerder deze week)              
°Infobrief Megaspelenpaleis 2° leerjaar    
°Info Martiale kunsten en Taiso, gezond bewegen van Shiho-Kan 7      
°Flyer Zevendonks winterfeest

Belangrijke bijlagen

Copyright © 2019 Sint Pieter Zevendonk, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp