Copy
View this email in your browser

Zevendagendonk

Corona-update

Onze school blijft voorlopig zowel bij het personeel als bij de kinderen goed gespaard van ziektes en afwezigheden. Andere jaren brengt de winter zelfs meer afwezigen met zich mee dan dit jaar. Mondmaskers, goed verluchten, ontsmetten en afstand houden, dragen daar zeker toe bij. We hopen dat we dit zo kunnen houden. Er komen zo goed als geen zieke kinderen naar school en we moeten nauwelijks ouders contacteren om hun zieke kind op te halen. Heel fijn dat jullie dit zo stipt opvolgen. Dat neemt niet weg dat we heel alert blijven want een besmetting kan heel snel de kop opsteken.
De papa van één van onze leerlingen is momenteel zwaar ziek door corona en ligt in een kunstmatige coma in  het ziekenhuis. We wensen het gezin heel veel moed en duimen dat alles gauw helemaal goed komt en de leerling snel weer naar school kan. 
Vanaf maandag kan bij een besmetting van een leerling of personeelslid van de school gevraagd worden aan de leerlingen 5° en/of 6° leerjaar om verplicht een mondmasker te dragen. Indien nodig brengen wij de ouders hier tijdig van op de hoogte.
 
Verkeersles voor de kleuters  

Maandag verzorgde juf Sanne een verkeersactiviteit voor de OB, GK en BV. Fredje Fluo gaf uitleg over veilig verkeer. Fredje ging samen met de kleuters kijken naar de voetjes op de kleuterparking. Wanneer men die voetjes niet gebruikt en zomaar over de parking loopt, kan dat gevaarlijk zijn wanneer auto’s achteruit van hun parkeerplaats rijden. Verder was er een verkeersparcours waar de kleuters volop konden oefenen. Dinsdag was er nog een sessie voorzien voor de andere kleuterklassen, maar regenweer besliste daar anders over.  Zij komen eind januari nog aan bod. Binnenkort wordt dit project nog verdergezet met een verkeersdag waarbij veilig fietsen en het bezoek van een politieagent in de kijker staan. Dank aan de werkgroep verkeer en iedereen die de verkeersafspraken prima opvolgt.
 
Personeelsvergadering LS

Maandag stond de personeelsvergadering in de LS op het programma. In kleine groepen per graad/bubbel evalueerden we onze pedagogische studiedag rond teamteaching. Verder kwam ons leesbeleid en onze visie rond het leerlingvolgsysteem en de daaraan gekoppelde toetsen aan bod. We bekeken digitaal ook enkele agenda’s van leerkrachten, want door het nieuwe leerplan ZILL krijgen die vanaf dit jaar een nieuwe invulling.
 
Ouderraad

Ondanks dat vergaderen in grote groep momenteel moeilijk is, blijven de leden van de ouderraad betrokken bij het schoolgebeuren. Via mail houden school en ouderraad elkaar goed op de hoogte wat activiteiten, aanmoediging, suggesties en aandachtspunten betreft.  De ouderraad heeft voortaan een eigen mailadres waar u met uw vragen en tips steeds terecht kan. Je kan hen bereiken via ouderraad@spz.kobart.be.
   
Inschrijvingen volgend schooljaar

Maandag starten de inschrijvingen voor volgend schooljaar met de voorrangsperiode voor broers en zussen die loopt tot aan de krokusvakantie. Gezinnen die al kinderen op onze school hebben, zijn automatisch zeker van een plaats voor hun instappertje of mogelijk oudere broer of zus die nog niet naar onze school gaat. Deze inschrijvingen gaan op dit moment meestal digitaal door. U kan ook een afspraak maken voor een bezoek en kennismaking na de schooluren. 
Ouders die nog geen kinderen op onze school hebben, moeten zich eerst registreren op de website ‘Kies jouw school’ van de stad Turnhout (zie folder in bijlage). Daar geven ze de school van hun keuze aan en moet men ook een tweede en derde keuze aangeven, mocht de maximumcapaciteit van een bepaald leerjaar bereikt zijn. Bij ons zijn er geen capaciteitsproblemen. Enkel voor het geboortejaar 2014 (huidig 1° lj.) zijn de vrije plaatsen beperkt.
 
Wie kiest voor onze school?

We merken meer en meer dat ouders heel bewust op zoek gaan naar een basisschool en niet altijd kiezen voor de dichtstbijzijnde school. Sint-Pieter-Zevendonk is de enige school in Turnhout die wat verder buiten de stadskern ligt en geen enkele jonge woonwijk in de buurt heeft. Waar we ooit dachten dat dit een nadeel zou worden en we vreesden op lange termijn sterk in leerlingenaantal te dalen, werd dit net een sterke troef. De tijd dat in onze school enkel kinderen van Zevendonk zitten, is voorbij. Meer dan de helft van onze leerlingen woont niet in Zevendonk maar komt uit de stad Turnhout en de omliggende Turnhoutse parochies. Verder komen verschillende kinderen uit Kasterlee, Tielen en Oud-Turnhout en in mindere mate ook uit andere gemeentes in de regio. 
 
Nieuws van leerlingen uit 3B. 

Deze week verzorgen de leerlingen van 3B een bijdrage tot de nieuwsbrief.
Wij hebben in het derde leerjaar een uitvinding gemaakt. Eerst moesten we een schets maken zoals de kunstenaar Panamarenko. Daarna mochten we beginnen met knutselen. We gebruikten kosteloos materiaal, zoals karton, cd's, knopen, kroonkurken, afval, ... . Sommigen werkten in groepjes, maar we mochten het ook alleen doen. We vonden het leuk omdat we moesten samenwerken. En natuurlijk vonden we het knutselen en fantasie gebruiken ook heel leuk. Groetjes Mattis en Lewis. 
 
Agenda voor volgende week                                                                                        
                                                   
°maandag 25/01 :         One mile a day-run in de LS
°maandag 25/01 :         Start inschrijvingsperiode voor broers en zussen
°woensdag 27/01 :        Oog voor lekkers-actie met een gezond stuk fruit voor iedereen
°donderdag 28/01 :       Winterrapport voor alle klassen van de LS
°vrijdag 29/01 :              Vrijaf voor alle kinderen en personeelsleden
Copyright © 2021 Sint Pieter Zevendonk, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp