Copy
View this email in your browser

Zevendagendonk

Nieuwsbrief voor twee weken
 
Volgende week genieten we van een korte week omwille van het verlengde Hemelvaart-weekend.  Vandaar dat er volgende week geen nieuwsbrief zal verschijnen, en we jullie nu reeds de planning voor 14 dagen bezorgen.  Geniet van deze extra vrije dagen hopelijk met mooi weer. 
 
Proficiat aan onze vormelingen
 
Vorige week zondag deden heel wat kinderen van onze school hun eerste communie, en nu zondag is het de beurt aan de vormelingen die ervoor kiezen om als goede christen door het leven te gaan.  Met hun vormsel en het einde van de basisschool zetten ze de eerste stappen naar volwas-senheid.  We wensen hen veel geluk en proficiat met hun vormsel.  Het wordt beslist een mooie dag.  
 
Verschillende uitstapjes
 
Het nieuwe leerplan ‘ZILL’ voor het basisonderwijs promoot heel sterk om geregeld de schoolomgeving in te zetten om leer- en ervaringskansen op te doen.  Zo brachten de Blauwe Voetjes vorige week een bezoek aan de brandweer en deze week trokken de Witte Wolkjes naar de plaatselijke supermarkt om inkopen te doen, te betalen en zich tegelijk in het verkeer te begeven.  Vrijdag gingen onze derdeklassers op daguitstap naar Turnhout om er kennis te maken met enkele openbare gebouwen, musea en bezienswaardigheden en ook de vijfde- en zesdeklassers reden richting Turnhout, maar dan met de fiets. Zij bezochten de Warande voor een voorstelling aangeboden door de Turnhoutse bib.  Stuk voor stuk leerrijke momenten.  
 
Ouderraad
 
Maandag vergadert de ouderraad met enkele leerkrachten en de directeur.  Samen evalueren we het vaderdagontbijt en de verkeerswerking en kijken we al vooruit naar Klokskeskermis. Binnenkort schenkt de ouderraad alle kinderen weer gratis een klasfoto van dit schooljaar. De fotograaf zal daarvoor langskomen op maandag 4 juni.  Ouders die zich geroepen voelen om in de toekomst bij de ouderraad aan te sluiten, mogen dat zeker laten weten. Het is heel fijn om als school op zo’n schitterende ouderraad te mogen rekenen zowel als er moet geholpen worden als voor het uitwisselen van ideeën.   
 
Laatste instapmoment nieuwe kleuters
 
Maandag 14 mei is het laatste moment van dit schooljaar waarop nieuwe Gele Zonnetjes van start kunnen gaan. Nog 3 nieuwe kleuters schreven in waardoor we het aantal extra zomeruren van juf Sien weer met een halve dag kunnen uitbreiden. Ondertussen werden al heel wat nieuwe kleuters voor volgend schooljaar ingeschreven. Een eerste kennismaking voor hen wordt de opendeurdag van donderdag 30 augustus tussen 17.00 en 18.30u. Niet alleen nieuwe instappertjes, maar alle kinderen kunnen dan samen met hun ouders kennismaken met de nieuwe juf of meester. 
Heen- en weerweek!
Volgende week doen we een oproep om zoveel mogelijk te voet, per fiets, via carpooling of met het openbaar vervoer naar school te komen. Sam, de verkeersslang, zal weer een plaats krijgen op de speelplaats. Een hele week lang worden tal van activiteiten georganiseerd in het kader van verkeers-veiligheid. Lees zeker ook de brief over de heen en weer-week in bijlage. 
 
Klokskeskermis komt dichterbij
 
De Klokskeskermiskoorts begint stilaan voelbaar te worden op school. De tombola loopt volop, de inschrijvingen voor onze reuze barbecue komen goed binnen en de meeste klassen beginnen al te sleutelen aan hun nummertje voor het grote optreden. Dankjewel aan de ouders, grootouders en vrienden van de school die zich al inschreven om te helpen op Klokskeskermis of om te zorgen voor een lekker dessert voor het middag- of namiddagrestaurant.  
 
Oud-leerlingen aan de slag op onze school
 
Heel wat oud-leerlingen hebben een speciale band met Sint-Pieter-Zevendonk.  Verschillende ouders die jaren geleden op onze school zaten, hebben nu zelf kinderen op school en bij de nieuwe inschrij-vingen zitten weer regelmatig kindjes van  oud-leerlingen. Alvast bedankt voor het vertrouwen. Ook fijn dat oud-leerlingen zich engageren om bij ons stage te lopen. Zo assisteerde Milana Luyten woensdag bij de Groene kabouters, doet Yancy Loyens binnenkort een sportstage op onze school en kwam Imke Dierckx langs voor een lange stage volgend schooljaar. Misschien een aanloop naar een baan op onze school in de toekomst. We wensen hen alvast veel succes.           
  
Familienieuws
 
De oma van juf Lore (6B) overleed op 28 april.  We leven mee met juf Lore, haar zus, haar ouders
en gans de familie.  Veel sterkte bij dit verlies.    
 
Agenda volgende 2 weken

°zondag  06/05  :  vormsel - kerk Zevendonk om 11.00u
°zondag  06/05  :  garageverkoop Zevendonk i.s.m. KWB en Femma
°maandag 07/05  :  bewegingsmoment LS
°maandag 07/05  :  ouderraad                
°woensdag 09+16/05  :  fruitdag                                                                                                               °woensdag 09/05  :  bewegingsmoment KS  
°woensdag 09/05  :  kennismakingsmoment nieuwe Gele Zonnetjes om 10.45u
°donderdag 10/05  :  Hemelvaartsdag  :  vrijaf                                                                               
°vrijdag  11/05  :  vrijaf
°maandag 14/05  :  start heen en weer-week
°dinsdag 15/05  :  fietsexamen 6°leerjaar
 
In bijlage…

°Infobrieven heen en weer-week van 14 tot 18 mei            °Inschrijvingsformulier typlessen
°Infobrief wegwerkzaamheden Kapelweg 7, 8 en 9 mei      °Brief fietsexamen 6de lj.
°Folder nieuwe seizoen 2018-2019 Shiho-Kan-7 (digitaal)  °Folder zeilclub Turnhout

Belangrijke bijlagen

Copyright © 2018 Sint Pieter Zevendonk, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp