Copy
View this email in your browser

Zevendagendonk

De Sint en zijn Pieten op bezoek

Woensdag kregen we hoog bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten. De Sint is een echte autoliefhebber en had enkele weken geleden al laten weten dat hij eens graag met één van zijn drie lievelingsauto’s op bezoek zou komen. Het werd geen Volkswagen Kever of Fiat Panda, maar wel een Citroën 2PK waarmee de directeur het gezelschap persoonlijk ging ophalen. Eerst bracht de Sint een bezoek aan de kleuterschool. Hij had weer heel wat mooie cadeautjes en lekkers bij. Na de speeltijd bezochten de Sint en zijn Pieten de lagere school. Er werd gezongen, gedanst en alle klassen moesten opdrachten uitvoeren. Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten genoten met volle teugen en beloofden aan alle kinderen een woensdagnamiddag zonder huiswerk.
   
Nieuwe leerlingen op school

Maandag gingen 5 nieuwe leerlingen uit hetzelfde gezin van start bij de Gele Zonnetjes, Oranje Ballonnetjes, Rode Handjes, 1A en 3A. De familie Leijte komt vanuit het Nederlandse Zwolle in Zevendonk wonen. Een grote verandering voor het gezin, maar ze zien het hier in België helemaal zitten. We heten hen van harte welkom op school en hopen dat ze zich snel helemaal thuis  voelen. 
 
De advent van start

Maandag staken we het eerste kaarsje van de adventskrans aan.  Alle kinderen van de lagere school kwamen samen in de flower powerklas om te luisteren naar het verhaal van Robby dat verteld werd door juf Kris. Tijdens de advent staan we immers stil bij armoede in ons eigen land en hebben we aandacht voor de werking van Welzijnszorg. Wij willen ons steentje bijdragen door het thema onder de aandacht te brengen op school en de actie ‘soep op de stoep’ van  de parochie te steunen. Zo verkopen onze zesdeklassers vrijdag voor de kerstvakantie lekkere pompoensoep t.v.v. Welzijnszorg.
 
Ouderraad

Maandag vergaderde de ouderraad voor de derde keer dit schooljaar. De brunch, de voorleesweek en het grootouderfeest werden geëvalueerd en er werd al vooruit gekeken naar de volgende soepmomenten en de gezonde week. Verder bespraken de leden het voorzitterschap, het financieel beleid en het algemeen ouderraadreglement. 
Naar de toekomst toe willen de school en de ouderraad zoeken naar een manier om samen met de parochieraad een groter ‘Zevendonks’ draagvlak te vormen. Vooral mobiliteit, verkeersveiligheid en milieu (rupsenplaag) zijn belangrijke aandachtspunten voor Zevendonk. Men wil de parochieraad in de nabije toekomst omvormen tot een grotere gemeenschapsraad waarin alle Zevendonkse vere-nigingen zetelen. De school en de ouderraad zijn momenteel al afgevaardigd in de parochieraad. 

Kerst en warmste week

Nu de Sint donderdagavond terug naar Spanje vertrok, kunnen we ons stilaan klaarmaken voor Kerstmis. Deze week werden de kerstbomen geleverd en konden de kleuters een boom kiezen voor de klas. Die mogen ze samen met de juf versieren. Ook in de lagere school komen de klassen stilaan in kerstsfeer, werden de nieuwjaarsbrieven geleverd en beginnen de  voorbereidingen voor de Warmste week. Zo was er vrijdag een werknamiddag voor alle klassen van de LS om zakjes met versierde kaarsjes klaar te maken voor de warmste weekactie. Wegens groot succes wordt onze actie nog verlengd tot 14 december. U kan tot dan een bestelling plaatsen.
Geluk is het algemene thema van onze ‘Warmste week’ waarbij we het project ‘Te Gek’ steunen dat zich inzet voor jongeren met psychische problemen. Met ons BLOOS-project zetten we dagelijks in op het welbevinden van onze kinderen en maken we tijd om pesten en uitsluiting preventief te vermijden en bespreekbaar te maken.       
 
BOS+  : kunst- en natuureducatie in één.

Volgende week gaan de twee eerste sessies van het BOS+project  ‘Het bos van je dromen,’ van start. Nadat de leerlingen van de derde graad onlangs een bezoek brachten aan het Taxandriamuseum in Turnhout  om het project officieel van start te laten gaan, komen volgende week 2 kunstenaars op bezoek in onze school om er twee volledige dagen te werken met de vijfdeklassers rond kunst.   Daarbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van materialen uit de natuur. Tegelijk staan de kinderen stil bij het belang van bossen en de invloed die ze hebben op ons klimaat. Twee dagen lang zal de klas omgetoverd worden tot een groot atelier waar heel muzisch aan de slag zal gegaan worden. De week nadien nemen onze zesdeklassers aan hetzelfde project deel. De kinderen mogen al volop natuurlijk materiaal verzamelen dat tijdens die week goed van pas zal komen. De kostprijs van het project bedraagt 200 euro per klas. Een deel daarvan wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, waardoor we de deelnameprijs per leerling kunnen beperken tot 2 euro. Het overige bedrag betaalt de school. We kijken er zeker naar uit. In de loop van de maand mei volgt nog een slothappening voor alle deelnemende scholen. We wensen onze vijfde- en zesdeklassers veel werkplezier.      
 
Agenda volgende week   

°maandag 10/12  :  Adventsviering LS met het tweede kaarsje   
°maandag 10/12 :  BOS+ natuur-en kunstdag voor de vijfdeklassers  
°maandag 10/12  :  Warme werknamiddag t.v.v. onze Warmste Weekactie  (ook op donderdag)
°maandag 10/12  :  One mile a day-run LS      
°dinsdag 11/12  :  Yoga met juf Floor voor de derde- en vierdeklassers    
°woensdag 12/12  :  Fruitdag  :  elke kind krijgt een gratis stuk fruit   
°donderdag 13/12  :  One mile a day-run KS                
° vrijdag 14/12  :   Soep tijdens de middag                                                                                                                                                                                                                                                                      
In bijlage

°Infobrief Gele Zonnetjes i.v.m. afwezigheid juf Lieve.   
°Infobrief behandeling hoofdluizen  (eerder deze week) 

Belangrijke bijlagen

Copyright © 2018 Sint Pieter Zevendonk, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp