Copy
View this email in your browser

Zevendagendonk

Scholenbeurs

Vrijdag en zaterdag organiseert Stad Turnhout voor de tweede keer een grote scholenbeurs in Campus Thomas More in Turnhout. Verschillende secundaire scholen uit de regio Turnhout zullen er hun studieaanbod voorstellen aan de vijfde- en zesdeklassers en hun ouders. Er zijn ook verschillende infosessies van het CLB die de bezoekers meer info geven over de structuur van het secundair onderwijs. Voor de oudsten van onze school een bezoek meer dan waard. Op vrijdag loopt de beurs van 15.30u tot 19.30u, op zaterdag van 9.30u tot 12.30u. Van harte welkom.  
 
Nieuw BLOOS-puntje ‘Beleefdheid’

1 februari betekent meteen de start van onze derde BLOOS-periode waarin we dit keer ‘beleefdheid’ in de kijker zetten. Maandag stelden de leerlingen van het derde leerjaar het nieuwe puntje voor met enkele concrete situaties rond ‘beleefd zijn’. We willen met werken rond waarden al op jonge leeftijd beginnen. Vandaar dat het puntje op donderdag ook werd gelanceerd in de kleuterschool. Daar zorgen Cas en Lisa telkens voor een mooi toneel waarin ze op een leuke manier aangeven wat beleefdheid voor kleuters precies betekent. Dit nieuwe puntje wil niet zeggen dat de vorige BLOOS-puntjes nu niet meer belangrijk zijn. Ook zelfstandigheid en samenhorigheid blijven we in de kijker plaatsen. Thuis mogen de kinderen hun draaischijf weer aanpassen.   
 
Wekelijkse zwembeurten voor het derde leerjaar

Nu we 1 februari voorbij zijn, zitten we in het midden van het schooljaar. Voor het tweede leerjaar betekent dat het einde van hun wekelijkse zwembeurten. Hun plaats wordt ingenomen door het derde leerjaar die nu voortaan elke donderdagnamiddag gaan zwemmen in het zwembad van Turnhout. Voor het vierde leerjaar blijft alles hetzelfde. Zij blijven zwemmen om de 14 dagen.    Verschillende tweedeklassers haalden tijdens de voorlaatste zwemles een brevet. Proficiat alvast.
 
Verkeersopvoeding

De komende weken staan er weer verschillende verkeersoefeningen op het programma. Zo is er volgende vrijdag voor de vijfdeklassers een speciale les rond de ‘dode hoek’ verzorgd door de verkeersdienst van Turnhout. Diezelfde verkeersdienst organiseert eind maart ook de fietswijzer voor de zesdeklassers en eind april het veloproject voor het derde leerjaar. Ook de verkeerswerkgroep met daarin verschillende ouders, leerkrachten de directeur en de wijkagent kwam onlangs samen. Als school vinden we het belangrijk dat het verkeer in de omgeving van de school veilig verloopt. We willen daarbij aandacht vragen voor het juist parkeren, de zone 30 en de  mindervalidenparking respecteren en alert zijn voor alle voetgangers en fietsers op en rond de parking. De voetjes op de parking geven een wandelstrook aan waarop niet mag geparkeerd worden. Hartelijk dank voor uw medewerking.  

Lezing Melissa Mertens

Elk jaar nodigt onze ouderraad een boeiende spreker uit en dat was afgelopen woensdag niet anders.  Melissa Mertens gaf een heel interessante lezing over ‘hoogsensitiviteit’. Zij is tevens de auteur van het boek ‘Hoogsensitief opvoeden. Er was veel belangstelling, niet alleen van ouders, maar ook van leerkrachten. Soms weten we nog te weinig over hoogsensitiviteit en hoe we daar thuis en op school het best mee omgaan. Melissa Mertens gaf de aanwezigen een goede kijk en bruikbare tips om hoogsensitieve kinderen beter te begrijpen. Fijn dat u erbij was.  
 
Open klasje in de kleuterschool

Deze week startte de kleuterschool met een nieuw initiatief, nl. ‘open klasje’.  Het is de bedoeling dat de kleuters de gelegenheid krijgen om ook bij een andere juf en met kindjes uit een andere klas te kunnen spelen. De grotere kleuters leren zo zorg dragen voor jongere kleuters en andersom kunnen jonge kleuters heel veel leren van oudere speelkameraadjes. Deze week kozen we nog voor een uitwisseling tussen klasjes met dezelfde leeftijd, maar in de toekomst zijn alle combinaties mogelijk.  Het open klasje zal elke donderdagnamiddag om de 14 dagen doorgaan. Doel is om volgend school-jaar het project nog groter te maken met nog meer keuzemogelijkheden voor de kleuters.
 
Welkom Inge en Nadia

Deze week ging Inge Remysen, als nieuwe secretaresse en ondersteuner van de refter in de KS van start. We heten Inge van harte welkom in ons team net als Nadia Chorfi die momenteel Giota vervangt als poetsvrouw in de LS. We wensen beide dames heel veel succes met hun nieuwe job.        
 
Familienieuws

Vorige week overleed de overgrootmoeder van Toon Van Mierlo (5A), tevens de grootmoeder van Sofie Broeckx (voorzitter van onze ouderraad) en de schoonmoeder van May Borghs (oud-collega van onze school). We leven mee met de ganse familie en wensen hen veel sterkte. 
   
Agenda volgende week      
                                                                          
°maandag 11/02  :  One mile a day-run LS (op donderdag in de KS)   
°dinsdag 12/02  :  Yoga met juf Floor voor het 3°en 4°leerjaar
°woensdag 13/02  :  Extra bewegingsmoment KS
°woensdag 13/02  :  Oog voor lekkers met gratis stuk fruit voor ieder kind   
°vrijdag 15/02  :   Dode hoek-sessie voor het 5°leerjaar   
°woensdag 20/02  :  Pedagogische studiedag :  kinderen vrijaf. Gabbers enkel ’s namiddags open!

In bijlage

°Folder ‘Turnhout speelt - krokus 2019’  
°Flyer ‘Bewust in beweging’ van Shiho-Kan-7 (enkel digitaal)  
                                                                                                       

Belangrijke bijlagen

Copyright © 2019 Sint Pieter Zevendonk, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp