Copy
View this email in your browser

Zevendagendonk

Corona-update begin deze week

Wat kan de ene week er heel anders uitzien dan de andere. Waar er vorige week nog sprake was van versoepelingen in het onderwijs, vernamen we zondagavond plots via de media dat zich voor scholen opnieuw strengere maatregelen zouden aandienen. Dus gingen we maandag samen met de preventieadviseur aan de slag om een nieuw maatregelen-pakket voor onze school uit te werken. In de loop van de dag werd het nieuwe plan besproken met het personeelsteam en ‘s namiddags werden de ouders op de hoogte gebracht. Dinsdagochtend ging het nieuwe plan van start.
 
Plan van korte duur 

Aanvankelijk een plan voor 14 dagen tot het Overlegcomité woensdag met andere maatregelen kwam en besliste om lagere scholen de week voor de paasvakantie te sluiten. De kleuterschool zou open blijven. Donderdag vonden verschillende  overlegmomenten plaats met de Turnhoutse scholen, Gabbers, de vakbondsafgevaardigden, de inrichtende macht en het personeel om alles prima te regelen. 
Tot donderdagvond laat de beslissing kwam van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om ook de kleuterscholen te sluiten. Vrijdag vond dan opnieuw overleg plaats met alle bevoegde instanties om de noodopvang te regelen om dan uiteindelijk de ouders op de hoogte te kunnen brengen. Het is normaal niet onze gewoonte zo lang met onze communicatie te wachten. Dit keer bleek even wachten een verstandige keuze J. 
We wensen iedereen een fijne vakantie. We zien elkaar beslist terug op maandag 19 april. 
  
Snel schakelen

Voor de LS betekende dat deze week snel schakelen. De leerkrachten zorgden ervoor dat de rapporten tijdig werden afgewerkt zodat ze vrijdag met alle leerlingen mee naar huis konden. Zo kunnen de ouders enkele dagen voor het oudercontact het rapport al eens bekijken. Het geplande telefonisch of online oudercontact gaat volgende week gewoon door.
De overheid besliste dat dit een week wordt zonder afstandsonderwijs. Toch zal u enkele schooltaakjes voor thuis zeker op prijs stellen. Die kunnen de kinderen in de loop van volgende week maken. Het gaat om herhalings- of extra uitbreidingsoefeningen waarmee de kinderen zelfstandig aan de slag kunnen en die ze na de paasvakantie klaar hebben. 
 
Bedankt…

°We willen de Chiro van Zevendonk van harte danken voor het ter beschikking stellen van hun terreinen de afgelopen week en voor de fijne samenwerking met de school!          °Hartelijk dank aan het Ijsboerke in Tielen dat vrijdag trakteerde met een lekker ijsje voor alle kinderen en teamleden van onze school!  
 
Uitgestelde activiteiten

Door het wegvallen van volgende week worden enkele geplande activiteiten uitgesteld.                                             
°Geen zwemmen meer voor de paasvakantie voor het 2° en 3° leerjaar.
°De schoolraad wordt verplaatst naar woensdag 21 april.  
°De fietswijzer voor 6B gaat door op vrijdag 23 april.            
°Het bezoek van de fotograaf wordt verzet naar maandag 3 mei (dus niet 7 mei)
°Het stadsbezoek van het 3° leerjaar is uitgesteld naar een latere datum.  
°Het online bezoek aan Sint-Pieter Turnhout voor het 6° leerjaar gaat later door.
 
Vasten

Maandag startten alle kleuters met een mooi moment rond de vasten en de lente. Er was een leuke lentedans, de prille bloesems en knopjes werden tijdens een wandeling op de speelplaats bekeken. Daarmee kijkt iedereen uit naar Pasen dat stilaan dichterbij komt.        
Dit weekend is het Palmzondag, die de Goede Week vooraf gaat. Alle kinderen ontvingen een kaartje van de Emmaüsparochie met daarop een mooie bezinning rond palmzondag en Pasen. Door de coronacrisis organiseert de parochie momenteel geen erediensten.   
 
Knapzakactie-ouderraad

De leden van de ouderraad willen graag hun knapzakactie van oktober in orde brengen nu het stilaan beter weer wordt en wandelen tijdens de paasvakantie één van de weinige activiteiten is die kan doorgaan. De ouderraad gaat volgende week vrijdag en zaterdag de bestelde knapzakken aan huis bezorgen. Het betreft hier enkel afgeven. Wie een knapzak bestelde, hoort hier zeker nog van. Hartelijk dank voor de fijne organisatie en uw steun.
 
Stages

Ons team wordt dit jaar versterkt door een aantal uitstekende stagiairs. Op maandag ontvangen we verschillende eerstejaarsstudenten die naast observaties al goed meedraaien in het team en zo nu en dan al een les geven. Verder hebben we heel wat tweede- en derdejaarsstudenten die een langere periode meedraaien op school. Juf Laura, juf Marie en juf Saskia in de KS, meester Jonas als turnleraar, meester Jesse op het secretariaat, juf Marthe en meester Niels in de LS en juf Geneviève in de zorgklas. Stuk voor stuk enthousiaste en geëngageerde jonge krachten. Ook de samenwerking met hun scholen Thomas More, de AP-hogeschool en de Handelsschool loopt prima.     
 
Familienieuws

Jana Castro-Ruts van de Rode Handjes kreeg er zopas een zusje bij met de mooie naam Adelina. Een dikke proficiat aan het ganse gezin!
 
In bijlage
 
° Rapport + BLOOS-evaluatie voor alle kinderen van de LS
° Attest kinderopvang (2 verschillende exemplaren)
° Kaartje van de parochie met bezinningstekst Palmzondag
° Flyer KWB Zevendonk (digitaal)
 
Copyright © 2021 Sint Pieter Zevendonk, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp