Copy
View this email in your browser

Zevendagendonk

Gezonde week

Maandagochtend starten we de gezonde week in de KS met een superleuke wedstrijd waaraan de kleuters samen met hun ouders gedurende heel de week kunnen deelnemen. Elke kleuter ontving een wedstrijdformulier met de volledige uitleg en een schiftingsvraag : hoeveel tijd zullen de kleuterjuffen nodig hebben om 5 ballen vanop 3m afstand door een basketring te gooien ? De tijd wordt gevraagd in minuten en seconden. Op het wedstrijdformulier is er ook de kans om uren in te vullen. Wie weet? J Verder werken de kleuters nog de ganse week in AZ Sint-Pieter, komt de zieken-wagen langs, komt de dokter in de klas, is er een bezoek aan de apotheker en wordt de turnzaal omgebouwd tot revalidatiecentrum…  De gezonde week wordt vrijdag om 15.25u afgesloten op de grote speelplaats met een gezond dansje.  Alle ouders en grootouders KS zijn van harte welkom!
In de LS is er een speciale weekopening met de aankondiging van de gezonde week en de one mile a day-run. Donderdag worden de brooddozen van alle kleuters en kinderen gecontroleerd om te zien of de inhoud wel gezond is. Wie een gezonde brooddoos bij heeft, verdient een ster. Verder is er nog middagsport, yoga, schaatsen, fietsen, ganzenbord, de fit-o-meter en de afsluiter van de week is het ‘gezond ontbijt’ dat voor de LS doorgaat in de parochiezaal en voor de kleuters in hun refter of klas.  Dit alles in samenwerking met en gefinancierd door onze ouderraad. De brief van de gezonde week bevat het hele programma en alles wat de kinderen moeten meebrengen.
 
Bezinningsmoment omwille van overlijden van Filip Peeters

Vorige week vrijdag vertegenwoordigden de vijfdeklassers en enkele collega’s onze school op de uitvaart van Filip Peeters, de papa van Ayla (5B). Het werd een mooie viering met veel muziek, een eerbetoon van de scouts en het aanbrengen van 50 witte rozen door leerlingen en leerkrachten van Sint-Pieter Zevendonk aan het begin van de viering. Dinsdag hielden we met de lagere school een klein bezinningsmoment om samen met Ayla, de kinderen en de collega’s stil te staan bij dit afscheid. De leerlingen van het 5°leerjaar lazen mooie gedichten voor die achteraf werden opgehangen in de vorm van ‘een ster’ op de tonen van het gelijknamige lied van Stan Van Samang. Als steun voor Ayla was er van de kinderen en collega’s een mooi doosje met daarin zelfgeschreven tekstjes en gedichten.  De foto van Filip kreeg een plaats in onze flower power-klas. Die klas heeft een speciaal hoekje met rouwprentjes van kinderen, collega’s, oud-collega’s, medewerkers, partners van collega’s en ouders die verbonden waren aan onze school. Een symbool dat we al deze mensen nooit zullen vergeten.  
 
Soep

Deze vrijdag stond er weer soep op het menu tijdens de middag. Een mooi en lekker initiatief dat dankzij de ouderraad iedere winter gratis wordt aangeboden aan alle kinderen. Dankjewel aan de kok voor de heerlijke soep en de helpende handen die alles weer heel vlot lieten verlopen.

Personeelsvergadering en studiedag

Deze week stonden voor het team zowel de personeelsvergadering lagere school als de pedagogische studiedag ‘ZILL’ op het programma. ZILL is het nieuwe leerplan voor het katholiek basisonderwijs dat staat voor ‘Zin in leven, zin in leren’. Alle scholen hebben tot 2020 de tijd om het stapsgewijs in te voeren. Samen met de andere scholen van de Pieter-Frans-scholengemeenschap kregen alle leer-krachten uitleg over ZILL en konden ze tijdens het tweede deel praktisch aan de slag. Ook tijdens de pv kwam ZILL aan bod en hadden we aandacht voor onze projecten binnenklasdifferentiatie, de gezonde week en kwartiermakers. Volgende week staat de pv van de KS op het programma.
 
Damiaanactie

Elk jaar in januari organiseert de Damiaanactie haar campagne tegen lepra en TBC in de derdewereld.  Een actie die steeds op onze solidariteit kan rekenen. Onze vijfde- en zesdeklassers bekijken volgende week de film ‘Ise ya’ of ‘Aan het werk!’ gemaakt in opdracht van de Damiaanactie en organiseren tevens een verkoop van Damiaanstiftjes om lepra- en TBC-patiënten in Nigeria te helpen. Er is 40 euro nodig om 1 slachtoffer te kunnen genezen. Ook wij willen ons inzetten om als school zoveel mogelijk mensenlevens te redden. Elke klas ontving bovendien een spaarpotje in de vorm van een ‘Damiaanjeep’ waar de kinderen een vrije bijdrage kunnen instoppen. Dank voor uw steun!  Een zakje stiftjes t.v.v. de Damiaanactie kost 7 euro. De bestelbrief vind je geheel vrijblijvend in bijlage. 
 
Agenda volgende week      
                                                                          
°maandag 21/01  :  Start gezonde week in de LS + tweede week AZ-Sint-Pieter in de KS
°maandag 21/01  :  Raf en Otje (1° leerjaar) – Schaatsen (4° en 6° leerjaar)  
°maandag 21/01  :  Ouderraad            
°dinsdag 22/01  :  Yoga tijdens de middag o.l.v. juf Floor voor 3° en 4° leerjaar
°dinsdag 22/01  :  Ganzenbord (3° leerjaar) o.l.v. studenten Handelsschool   (vrijdag :  4° leerjaar)        
°dinsdag 22/01  :   Spelnamiddag Stadspark (5A) o.l.v. studenten Handelsschool  (vrijdag 5B)             
°woensdag 23/01  :  Bewegingsmoment KS   
°donderdag 24/01  :  Schaatsen (3° en 5° leerjaar)         
°vrijdag 25/01  :  Gezond ontbijt KS en LS  
°vrijdag 25/01  :  Slotmoment gezonde week KS voor alle ouders en grootouders om 15.25u
°zondag 27/01  :  Prijsuitreiking wedstrijd Juniorjournalist Davidsfonds om 10.30u in St.-Pietershoek 
°maandag 28/01  :  Megaspelenpaleis in Stadspark (2° leerjaar)    
 
In bijlage

°Infobrief gezonde week en gezond ontbijt KS-LS   
°Wedstrijdbrief gezonde week KS
°Infobrief Raf en Otje 1°leerjaar        
°Infobrief sportnamiddag voor 3°,4°,5°leerjaar verzorgd door studenten Handelsschool-Turnhout 
°Infobriefje schaatsen 2de en 3de graad
°Brief inschrijfstrookje individuele oudercontacten + zorg/gym voor 2°,3°,4° en 5°leerjaar
°Bestelbrief stiftjes t.v.v. de Damiaanactie
°Flyer Codefever

Belangrijke bijlagen

Copyright © 2019 Sint Pieter Zevendonk, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp