Copy
View this email in your browser

Zevendagendonk

Aan iedereen een zalig kerstfeest en een fantastisch 2019.

Deze week kwamen we op school helemaal in de kerstsfeer. Elke dag was er gezellige kerstmuziek op de speelplaats. Ondertussen werd er in de klassen hard gewerkt aan de nieuwjaarsbrieven.  Woensdag hielden we onze ‘warmste dag’ met een sfeervolle start op de speelplaats rond de vuurkorf en werd er nadien in alle klassen rond ‘geluk’ gewerkt. Een delegatie van onze school overhandigde woensdagnamiddag eigenhandig  in Wachtebeke de opbrengst van de Warmste week-actie. Heel de week konden ook de zakjes ‘geluk’ van de ‘Warmste week’ opgehaald worden. Donderdag was er kerstfeest voor het ganse schoolteam met een lekker diner. Vrijdag sloten we af met het mooie kersttoneel van de kleuterleidsters en de kerstviering LS in de kerk o.l.v. pater Vincent.  Daar brachten de eersteklassers een prachtig kerstverhaal, stelden enkele klassen hun werk rond ‘geluk’ voor en overhandigde de ouderraad hun cheque van 500 euro voor de Warmste weekactie waardoor we dit jaar uitkomen op een prachtige opbrengst van 3196 euro die geschonken wordt aan ‘Te Gek’, een organisatie die zich inzet voor psychische problemen bij jongeren. Dankjewel voor jullie steun.   Vrijdagnamiddag rondden we deze sfeervolle periode af met ‘Soep op de stoep’ i.s.m. de parochie.     We wensen iedereen een heel fijne vakantie met prachtige feestdagen.  Tot volgend jaar alvast.         
 
Nieuwe kleuters

Donderdag maakten we kennis met 9 nieuwe kleuters tijdens het tweede instapmoment voor de Gele Zonnetjes. Dit zijn kleuters die de leeftijd van 2,5 jaar bereikt hebben en voor het eerst naar school gaan op 7 januari 2019. Ze hadden het beslist naar hun zin bij juf Katrien. We hopen dat ze samen met hun ouders snel thuis zullen zijn op onze school.  
 
Een geslaagd BOS+project

Nadat vorige week de vijfdeklassers zich creatief konden uitleven tijdens ons BOS+project, was het maandag en donderdag de beurt aan het zesde leerjaar om muzisch aan de slag te gaan. Eigen muziekinstrumenten maken, zelf musiceren, natuurlijke kostuums creëren en je daarmee verkleden en dit alles onder leiding van kunstenaars Michele en Jo. We willen hen bedanken voor dit mooie aanbod, hun inspiratie en het doorgeven van hun passie voor kunst aan onze kinderen. Zolang de natuurlijke kostuums er fris blijven uitzien, staan ze tentoongesteld in de flower-powerklas.     
 
Schoolkrantje

Onze nieuwsbrief heeft sinds kort een klein zusje bij gekregen, nl. een schoolkrantje voor de leer-lingen. Axelle, Sille, Sofia, Frédérique en Lore uit 6A en B kwamen met het prachtige voorstel om elke maand een schoolkrantje te verzorgen. Het wordt een boekje voor elke klas met schoolnieuwsjes, moppen, raadsels en leuke weetjes. De meisjes werkten ook een geluksboekje uit voor alle kinderen van de school in het kader van de warmste week. Heel hard bedankt voor dit mooie initiatief.  

Leerkrachtennieuws

Sinds vorige week hebben de Gele Zonnetjes een nieuwe juf. Juf Lieve moet geopereerd worden aan haar knie en zal voor de rest van het schooljaar afwezig zijn. Juf Katrien Van Dessel zal ervoor zorgen dat de Gele Zonnetjes prima verder begeleid worden. We heten haar van harte welkom in het team  en wensen juf Lieve een spoedig herstel. Na de krokusvakantie start nog een nieuwe leerkracht in de kleuterschool die mee voor de begeleiding van de jongste kleuters zal zorgen. Wie het wordt, is voorlopig nog niet bekend.  
In 6A zal juf Anja na de kerstvakantie opnieuw van de partij zijn. We willen meester Jonas bedanken voor zijn vervanging en hopen dat hij snel weer aan de slag kan.  Juf Suzy staat begin januari opnieuw fulltime in 5A nadat ze enkele maanden deeltijds werkte. Na een interim van 14 dagen in Sint-Pieter Turnhout neemt juf Charlotte na de vakantie terug haar taak op in Sint-Pieter-Zevendonk.                                                                                    
Verder doen we nog de groetjes aan juf Nathalie. Haar buikje wordt stilaan al wat dikker. Ze hoeft zich geen zorgen te maken, want de Oranje Ballonnetjes zijn in uitstekende handen bij juf Romy.    
 
Wedstrijd Junior journalist

Ook dit jaar doet onze school weer mee aan de wedstrijd ‘Junior journalist’ van het Davidsfonds. Het thema van dit jaar werd ‘Meesterschap’. Onze vijfde- en zesdeklassers kregen de opdracht een verhaal te schrijven over iets waarin ze heel goed zijn bv. sport, bepaalde vaardigheden, talenten,…  Een 5-koppige jury waaronder radiopresentatrice Anja Daems, gouverneur Cathy Berx en schrijfster Hilde Gerard zullen alle verhalen doorlezen en begin 2019 de winnaars bekend maken. Enkele jaren geleden won een leerling van onze school de eerste prijs. Hopelijk vallen we dit jaar weer in de prijzen. Veel succes aan alle jongens en meisjes die een verhaal indienden.  
 
Agenda eerste week van januari   
                                                                             
°maandag 7/01  :  One mile a day-run LS 
°dinsdag 8/01  :  Yoga met juf Floor voor de derde- en vierdeklassers 
°woensdag 9/01  :  Fruitdag  :  elke kind krijgt een gratis stuk fruit       
°donderdag 10/01  :  One mile a day-run KS  
°vrijdag 11/01  :  Nieuwjaarsreceptie in Sint-Pieter-Turnhout    
°woensdag 16/01  :  Pedagogische studiedag  :  alle leerlingen hebben vrijaf!                                                                                                                                                                        
In bijlage

°Kerst- en nieuwjaarswensen Sint-Pieter-Zevendonk  
°Schoolrekening periode 2 : dankjewel om dit snel in orde te brengen 
°Herinnering onbetaalde rekeningen in gesloten omslag : dankjewel om dit snel in orde te brengen 
°Geluksboekje als herinnering aan de warmste week 2018   
°Uitnodiging scholenbeurs secundair onderwijs voor 6de leerjaar          
°Infobief ‘warmste chalet’ t.v.v. het vluchtelingenwerk van de Marakkech-groep
 
 

Belangrijke bijlagen

Copyright © 2018 Sint Pieter Zevendonk, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp