Copy
View this email in your browser

Zevendagendonk

Welkom terug…

Maandag gingen we weer van start na een weekje vakantie. Het mooie weer zorgde meteen voor een aangename sfeer die ons doet uitkijken naar de lente en hopelijk stilaan wat versoepelingen. In 5B werd zopas een leerling positief getest. Het is de eerste keer dat we een aantal leerlingen naar huis moesten laten gaan voor een quarantaine van 10 dagen.  Alle ouders van 5B werden telefonisch gecontacteerd en ontvingen een mail met de nodige informatie over hoog- en laagrisico. We bekijken met de juffen hoe we afstandsonderwijs voor de kinderen die thuis moeten blijven, kunnen organiseren. De kinderen van de derde graad eten voorlopig niet meer in de refter maar in de klas. Alle leerlingen van het 5° leerjaar dragen nu verplicht een mondmasker op school. Aan de leerlingen van 4 en 6 vragen we om een mondmasker bij te hebben om flexibele werkvormen in de klas mogelijk te maken.  Dankjewel om de regels op en in de omgeving van de school goed te respecteren. 
 
Gezonde lucht

Veel ventileren en verluchten is een belangrijke coronamaatregel die we goed proberen na te leven. De school investeerde daarom in een CO2-meter die de komende weken in alle klassen op school zal passeren. Een groen, oranje of rood licht geeft aan hoe zuiver de lucht in een klas is en wanneer er moet verlucht worden. Een fijne en leerrijke oefening voor zowel kinderen als leerkrachten. Iets wat belangrijk blijft, ook na de coronaperiode.    
 
Nieuwe Gele Zonnetjes

Na de vakantie groeide ons leerlingenaantal, en vooral dat van de Gele Zonnetjes, weer verder aan. We mochten 4 nieuwe kleuters verwelkomen waarmee het aantal  instappertjes nu op 27 staat. In samenspraak met de juffen voeren we voorlopig geen verschuivingen door naar de Oranje Ballonnetjes. De instroom met Pasen en Hemelvaart is voorlopig klein.  Mits extra hulp van de kinderverzorgsters en juf Saskia die nog stage komt lopen, moet het haalbaar zijn de instapklas met deze aantallen te runnen tot einde schooljaar.
 
Schoolraad  

Woensdag kwam de schoolraad voor de tweede keer dit jaar online samen. De raad bestaat uit  leden van het personeel, de ouderraad, de plaatselijke gemeenschap en de directeur. De huidige legislatuur van 4 jaar loopt af waardoor de samenstelling voor de volgende 4 jaar op de planning kwam. Verder kwamen o.a. het leerlingenaantal van 1 februari, het prioriteitenplan van de school, de inspectie en het bouw- en financieel plan van de school aan bod. De schoolraad is een diverse groep van ouders, grootouders, ouders van oud-leerlingen, collega’s en oud-collega’s die dankzij hun inbreng mee helpen school maken. 
 
We gaan naar de maan

De minister van onderwijs kondigde deze week aan dat in de basisschool stilaan een daguitstap of schoolreis met de klas weer mogelijk wordt. De Blauwe Voetjes en Groene Kabouters bleven niet bij de pakken zitten en planden deze week een reis naar de maan.  De juffen werkten een prachtig project rond de ruimte uit met zelfs een grote raket in de gang. De BV’s en GK’s waanden zich deze week allemaal even astronaut. 
 
Verschillende klassen vallen in de prijzen

Deze week werden in de kleuterschool, 4A, 6A en 6B spiksplinternieuwe digitale borden geïnstalleerd. De kleuterschool had nog geen digibord en in de klassen van de lagere school waren de borden aan vervanging toe. Dat waren de klassen die jaren geleden het eerst een digitaal bord kregen. Toen iets spectaculair, zelfs revolutionair maar nu iets heel vanzelfsprekend. Zo kunnen de kleuters optimaal genieten van hun filmklas en kan er in de lagere school weer comfortabel gewerkt worden. In de loop van de volgende jaren zullen alle digitale borden op school vervangen worden.     
 
Inspectie

Donderdag was het een spannende dag. De onderwijsinspectie kwam een ganse dag online langs om te peilen hoe onze school het doet in deze moeilijke coronatijden. ‘Hoe organiseert de school de bereikbaarheid van alle kinderen en vooral de kwetsbare groepen, hoe verloopt de communicatie, hoe pakt de school eventuele leerachterstand aan en hoe verliep het afstandsonderwijs vorig schooljaar?’, waren enkele vragen die aan bod kwamen. Het werd voor de teamleden een interessante dag o.l.v.2 inspecteurs. Dank aan alle collega’s voor hun bijdrage, hun steun en eventuele vervanging.        
 
Sportsnack voor 4 en 5 

Donderdag ging de eerste ‘Sportsnack’ van start i.s.m. Stad Turnhout en Thomas More.  Negen weken lang op donderdag na schooltijd is er een extra sportaanbod op school voor bijna 20 vierde- en vijfdeklassers die hiervoor inschreven. Sportsnack gaat door op de speelplaats of in de turnzaal o.l.v. meester Elias en enkele studenten van Thomas More.        
 
Familienieuws

De overgrootmoeder van Finn Cauwenbergh (3B) is overleden. We leven mee met Finn, zijn gezin en zijn familie. 

Ella Janse (1A) en Noa Janse (BV) kregen er een zusje bij met de mooie naar Enora.  Proficiat ! 
 
Agenda na de krokusvakantie      
                                                                                 
°maandag 01/03 :          Voorstelling BLOOS-puntje eerlijkheid in de LS  (dinsdag in KS)
°maandag 01/03 :          Start jeugdboekenmaand         
°woensdag 03/03 :         Oog voor lekkers-actie met een gezond stuk fruit voor iedereen
°donderdag 04/03 :        Sportsnack voor ingeschreven leerlingen van 4° en 5° leerjaar
Copyright © 2021 Sint Pieter Zevendonk, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp