NIEUWSBRIEF april 2019
 
TERUGBLIK OP EEN GESLAAGDE VRIENDENMIDDAG 7 april jl.: LEZING HOCKNEY door LEON DAEMEN

U heeft een bijzonder middag gemist. Leon Daemen van LeonArt vertelde ons over de schilder David Hockney.

Tot 26 mei is in het Van Gogh Museum een tentoonstelling over de schilder, waarvan de werken - ondanks de grote verschillen in formaat en kleur veel overeenkomsten vertonen met de schilderijen van Van Gogh.
Uit zowel het werk van Van Gogh als van Hockney blijkt een grote liefde voor de natuur, voor bomen en weidse akkers, voor het licht en luchten. Ook houden ze allebei van krachtige composities en van een stevig, overdreven kleurgebruik. Maar ook in hun aandacht voor details en de manier van tekenen zijn op de tentoonstelling duidelijk overeenkomsten te zien.
De hele lezing van Leon Daemen leest u hier op onze website
Hoe u als vriend met uw bijdrage fiscaal voordeel kunt behalen.
 
Velen dragen onze stichting een warm hart toe door jaarlijks een bijdrage te doneren. Wellicht is het dan interessant om over te gaan tot een zogenaamde 'periodieke schenking."
Een en ander werkt als volgt:

De Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Woerden voldoet aan de ANBI kwalificatie, ofwel een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een periodieke schenking aan een ANBI instelling is een structurele gift aan een goed doel die schriftelijk is vastgelegd in een onderhandse schenkingsovereenkomst, dus een notariële aktie is niet nodig. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal 5 jaar. De schenker moet tenminste 1x per jaar een vast bedrag uitkeren. U mag zelf bepalen of dat jaarbedrag wordt opgesplitst in meerdere bedragen, bijvoorbeeld elk kwartaal een deel of dat het jaarlijkse bedrag in een keer wordt overgemaakt.

Het grote voordeel is dat de gift dan volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en u dus een deel van de gift terugontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd zijn immers niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar. Door de schenking schriftelijk vast te leggen kunt u dus:
- of meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenking;
- of meer schenken zonder dat het u meer kost.

Het belasting voordeel is natuurlijk afhankelijk van uw inkomen.

Er zijn situatie waarbij eerder dan 5 jaar gestopt kan worden, o.a. bij:
- overlijden van de schenker;
- arbeidsongeschiktheid van de schenker;
- onvrijwillige werkloosheid van de schenker;
- bij intrekking van de ANBI status.

Op de site van de Belastingdienst is een blanco overeenkomst te vinden en te downloaden. Klik hiervoor op de button hieronder.

Voor aanvullende vragen of assistentie bij het invullen van de overeenkomst kan natuurlijk contact met ons of met Gerard van Kesteren worden opgenomen.
Belasting formulier ANBI gift
VRIENDENUITWISSELING MET ANDERE MUSEA

Waarom Vriendenuitwisseling?
Museumvrienden steunen niet alleen hun eigen museum, maar hebben over het algemeen ook belangstelling voor wat in andere musea is te zien en beleven.
De Museumvrienden kampen de laatste jaren met een teruglopend vriendenaantal, waardoor actie gewenst is om die trend minimaal te stoppen maar liever nog te keren.
Daartoe is in de NFVM (Nederlandse Federatie Vrienden Musea)-vergadering vorig jaar het idee geopperd om acties te ondernemen om museumvrienden te binden en te boeien. De vriendenuitwisseling is een actie in dat kader.
 
Wat willen we bereiken met de vriendenuitwisseling?
Voor de “eigen” vrienden/leden wordt een georganiseerd bezoek aan een ander museum georganiseerd, waarbij naast het museumbezoek zelf ook begeleiding en toelichting door de ontvangende vrienden wordt verzorgd. Op die manier biedt zo’n museumbezoek meer dan een gewoon bezoek. Met de uitwisseling dragen we ook bij aan de inkomsten van de ontvangende musea. De bezoekende vrienden betalen immers gewoon de entree, waarbij het merendeel de MJK zal laten scannen. 
  
Hoe zit het met de kosten?
De bezoekende vrienden komen op eigen gelegenheid en op eigen kosten naar de uitwisseling. Eventueel gezamenlijk vervoer kan in de eigen vriendenkring als mogelijkheid worden geopperd en geregeld.
 
De definitieve data worden nog bekend gemaakt.
Voor meer informatie klikt u op de button.

Komende periode zullen we extra aandacht schenken aan de werving van nieuwe Vrienden. Daartoe zal onder meer een aantal inleidingen over Het ontstaan van musea  door onze secretaris  voor serviceclubs worden gehouden.
 
Vriendenuitwisseling
TERUGBLIK BEZOEK ELISABETH WEESHUIS MUSEUM CULEMBORG  16 maart jl. 

In het kader van de vriendenuitwisseling van de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea (NFVM) stond zaterdag 16 maart een bezoek gepland aan het Elisabeth Wees Museum te Culemborg.

Vrienden van het Stadsmuseum en van diverse andere musea konden zich opgeven om hieraan deel te nemen. In Woerden waren er slechts twee aanmeldingen, die helaas later werden afgezegd. Uiteindelijk zijn er drie bestuursleden van de Vrienden om tien uur ‘s ochtends naar Culemborg getogen.

Wij werden gastvrij ontvangen met heerlijke koffie en taart in het zgn Weescafé. Een gezellige ruimte waar ook de lunch gebruikt kon worden.
Er hadden zich slechts twaalf deelnemers opgegeven, dus een enigszins magere opkomst was het wel.
Na de koffie kregen we een uitgebreide en interessante rondleiding.
Het museum is, zoals de naam al suggereert, een voormalig weeshuis dat gesticht is in de 16e eeuw en is als zodanig ook ingericht. Je krijgt een goed beeld van hoe het ooit geweest moet zijn. In één van de bedden ligt zelfs een zwaar ademend weeskind. De opstelling is zeer interactief met heel veel video’s en gesproken verhalen. Het is een historisch museum. Er zijn twee wisselexposities per jaar, met eveneens een historisch gegeven. Ook komt de geschiedenis van Culemborg en de stichting van het Weeshuis uitgebreid aan bod.

Het voormalige weeshuis, nu museum, is gevestigd in een mooi en groot pand dat in 2013 gerenoveerd is en waarin ook de bibliotheek en de volksuniversiteit een plaats hebben gekregen. Het trappenhuis is gemoderniseerd en ook een lift is aanwezig.
Na de rondleiding was er in het Weescafé een smakelijke lunch (voor eigen rekening).
Al met al een geslaagd bezoek.

Elisabeth Weeshuis Museum Culemborg
AGENDA

Zaterdag 19 januari 2019 t/m zondag 5 mei 2019
Lievelingen, Woerdenaren over hun favoriete kunstwerk 
(klik hier voor meer informatie)
Elke eerste zondag en derde donderdag van de maand om 14.00 uur
(klik hier voor meer informatie)

Bezoeken in het kader van initiatief 'Vriendenuitwisseling'
Zaterdag 13 april : Sjoel Elburg (website)
Zaterdag 11 mei: Museum Gouda (website)
Zaterdag 22 juni : Dorus Rijkers Museum Den Helder (website)

Geeft u zich op voor deze bezoeken - samen met de Vrienden van het Stadsmuseum Woerden - via onderstaande e-mail button.
Opgeven via a-mail
Copyright © Stg.Vrienden Stadsmuseum Woerden (2019)

Ons mailadres is: contact@vriendenstadsmuseumwoerden.nl

U kunt hier  uw gegevens wijzigen of uitschrijven voor alle nieuwsbrieven en uitnodigingen voor Vriendenmiddagen


This email was sent to <<Email adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Vrienden Stadsmuseum Woerden · Kerkplein 6 · 3441 BG, Woerden · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp